An elderly lady using an ipad

Voor veel ouderen is thuis revalideren makkelijker dan het volgen van een revalidatieprogramma in een zorginstelling. Het voorkomt dat de patiënt afhankelijk is van anderen om op de revalidatielocatie te komen. Ook hoeft de patiënt niet te wachten tot de geplande afspraak om te werken aan herstel. Verschillende e-health toepassingen kunnen hierbij ondersteunen. Maar hoe sluiten deze het beste aan op de behoeften van patiënten, behandelaars en mantelzorgers? Welke toepassingen werken goed voor wie? En op welk moment? Het lectoraat Revalidatie en Technologie doet onderzoek om antwoorden op deze vragen te vinden.

Met de toename van ouderen in Nederland bieden e-health toepassingen mogelijkheden om de druk op de zorg te verlagen en mensen langer thuis te laten wonen. Zorgprofessionals kunnen met e-health de zorg aanpassen aan de behoefte van een individuele patiënt en zorgen dat alle behandelingen op elkaar afgestemd zijn. Onderzoekers van het lectoraat voeren het onderzoek uit samen met verschillende kennis- en praktijkpartners in het Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@home.

Technologie ondersteunt thuis herstellen

Met inzet van e-health willen de onderzoekers ervoor zorgen dat thuiswonende revaliderende ouderen zelf de regie kunnen houden en zichzelf makkelijker kunnen redden in het dagelijks leven. Ook willen de onderzoekers toepassingen ontwikkelen die mantelzorgers ondersteunen en ontlasten. Vitale functies kunnen bijvoorbeeld op afstand gemeten worden en bepaalde apps stimuleren meer bewegen.

In het ‘living lab’ testen de onderzoekers in de praktijk en daarbij spelen ouderen, hun mantelzorgers en zorgprofessionals een belangrijke rol.

Samen sterker in thuisrevalidatie

In het Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@home werken de onderzoekers van het lectoraat samen met onderzoekers van Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam. Ook zorginstellingen Stichting OmringPieter van Foreest en Basalt zijn partner in dit project.

Naast onderzoekers van De Haagse Hogeschool zijn ook studenten en docenten van de opleidingen Mens en Techniek (Bewegingstechnologie) en Mechatronica betrokken.

Zij krijgen in het ‘living lab’ de kans om in de praktijk te leren, te onderzoeken en te werken met ouderen.

Voor kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen hogescholen, universiteiten en zorginstellingen is in de samenwerking extra aandacht. Daarmee kunnen we e-health voor revalidatiezorg voor ouderen thuis breder toepasbaar en toegankelijker maken.

Duur

Dit project loopt tot september 2024.

Lees meer