Kenniscentrum Mission Zero

Lectoraat Innovation Networks

Het Lectoraat Innovation Networks ontwikkelt en biedt expertise & tools die organisaties handvatten geven om te kunnen innoveren in hun huidige en toekomstige genetwerkte context. Samenwerken met andere organisaties is een pure noodzaak geworden: er bestaan geen losstaande producten of diensten meer die door één enkele organisatie ontworpen en geleverd worden. Neem bijvoorbeeld de circulaire economie: dit kan alleen tot stand komen door verschillende organisaties die samenwerken en nieuwe mogelijkheden creëren in de ruimte tussen organisaties met steun van overheden en maatschappelijke organisaties.

Over het lectoraat

De belangrijkste onderzoeksvragen die hierbij spelen zijn: hoe kunnen we op systeem niveau nieuwe vormen van samenwerken in innovatienetwerken ontwerpen? Hoe zorgen we dat innovatie echt een verschil maakt op de langere termijn? Op welke manier kunnen er in de regio oplossingen worden gecreëerd die ons in staat stellen een gewenste circulaire toekomst mogelijk te maken? Wat is de rol van design hierbij en waar ligt de grens voor wat we kunnen ontwerpen?

Het onderzoek van het lectoraat Innovation Networks heeft zich in het verleden op de retail gericht met het project Future Proof Retail. Met de komst van het Kenniscentrum Mission Zero waar het lectoraat nu deel van uit maakt richten we ons met name op het mogelijk maken van een circulaire economie.

We kiezen bewust voor deze toepassingsgebieden die belangrijk zijn voor de Haagse regio (de energietransitie, de maakindustrie en het Westland). Het lectoraat fungeert hierbij als innovatiemotor voor de regio door aanwezige interesse en expertise te ondersteunen.

Over de lector

dr. ir. Christine De Lille

Christine is sinds 1 september lector bij de faculteit Business, Finance & Marketing van De Haagse Hogeschool. Daarnaast is zij Assistant Professor “User-centered Design of Business” voor de faculteit Industrial Design Engineering Ontwerpen bij de TU Delft. Ze studeerde op dezelfde plek en promoveerde er ook in 2014 (in combinatie met de Hogeschool Utrecht). Ze heeft veel onderzoekservaring, en expertise op het gebied van design, management, ondernemerschap en internationalisering in complexe omgevingen. Zo is ze met onderwijs bezig binnen de Master Strategic Product Design aan de TU Delft. Vanuit haar ervaring als bestuurslid en netwerk richt Christine zich binnen Design Management Network op de contacten met onderzoek en het wo- en hbo-onderwijs. Daarnaast is ze ook lid van het bestuur van een internationale werkgroep over onderzoek rond design management. Ze is reviewer en organisator voor design managementconferenties en werkt nauw samen met organisaties zoals KLM, Barco, de Nederlandse Kamer van Koophandel, Luzern Hochschule en Antwerp Management School. Christine spreekt regelmatig op conferenties in praktijk en academische context in binnen en buitenland.

c.s.h.delille@hhs.nl
Ik wil erg graag vanuit het onderwijs en onderzoek de brug slaan naar ontwerpers én opdrachtgevers.
Projecten

Projecten

Duurzaam verpakken

Duurzaam verpakken

Het project “Duurzaam verpakken” is gestart in april 2018 als een samenwerkingsverband van een drietal hogescholen (HAS, HHs en HvA), twee lectoraten (Innovation Networks en Circular Business) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). De doelstelling van het project is tweeledig: het stimuleren van duurzaam verpakken via zowel onderwijs als onderzoek. Zo leren studenten vanuit verschillende invalshoeken wetenschappelijke kennis rondom duurzaamheid direct in de praktijk toe te passen. Hierbij staat centraal: samenwerking en het leren van elkaar. 

Lees verder
Energietransitie LV

Energietransitie LV

Net als alle Nederlandse gemeenten heeft Leidschendam-Voorburg de opgave om het gasnet los te laten. Kenniscentrum Mission Zero is gevraagd om vanuit meervoudig perspectief mee te denken over de realisatie van dit vraagstuk.

Lees verder
Project Netwerk Hogeschool

Project Netwerk Hogeschool

NWHS/Netwerkhogeschool, Lectoraat Innovation Networks

Onderzoeksdocenten: Janneke Sluijs, Fenne van Doorn, Manon Pieper, Sander Limonard, Heleen Geerts

Lector: Christine De Lille

2020

Lees verder
Living Labs

Living Labs

In een authentieke ofwel realistische projectomgeving werkt de student gedurende tien weken full time in een multidisciplinair en multinationaal team aan concrete resultaten op het gebied van de eigen opleiding of juist daarbuiten.
Lees verder
Studenten helpen tuinders met creëren circulaire toekomst

Studenten helpen tuinders met creëren circulaire toekomst

De Haagse Hogeschool, gemeente Waddinxveen en Greenport West-Holland bundelen kennis.

Lees verder
Future Proof Labs

Future Proof Labs

Wat zijn de minimum vereisten voor een goede experimteeromgeving waarin verschillende stakeholders in co-creatie werken? En hoe kunnen creatieve professionals deze omgevingen en projecten erin optimaal faciliteren? Met dit project doet het lectoraat Innovation Networks onderzoek naar het effectief opzetten van en handelen in een living lab omgeving.
Lees verder
Future Proof Retail

Future Proof Retail

Future Proof Retail, impact maken in de retail sector, zowel lokaal als nationaal. Voor welke grote veranderingen staat de retail in Nederland? Op welke manier kunnen we de retail sector toekomstbestendig maken?
Lees verder
Publicaties