Kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie

Hoe kunnen we in de regio Haaglanden in de jeugdhulp meer inzetten op preventie en het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken en voorzieningen versterken? Hoe zorgen we dat professionals uitgaan van de mogelijkheden van jeugdigen, hun ouders en hun netwerk in het bieden van passende zorg? Wat hebben professionals nodig om kleine opvoed- en opgroeizorgen niet onnodig te problematiseren (normalisering) en kwetsbaarheden in opvoeden en opgroeien te accepteren (ontzorgen)?

Over het lectoraat

Met praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat bij aan het realiseren van bovenstaande centrale uitgangspunten van de transformatie en daarmee aan een effectievere jeugdhulp.

De onderzoeken van het lectoraat geven daarnaast inzicht in:

  • de factoren die het effectief en in samenwerking opereren van jeugdhulpprofessionals beïnvloeden
  • de kennis en competenties die daarvoor vereist zijn
  • de optimale samenstelling van de lokale teams
  • en de werkzame factoren in de governance van lokale jeugdhulpstelsels.  

Het lectoraat doet dit in nauwe samenwerking met het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, waarin gemeenten en jeugdhulpinstellingen deelnemen.
Meer informatie over het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden is hier vinden: kennisnetwerkjeugdhaaglanden.nl

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan.

Over de lector

Dr. Rob Gilsing

Rob Gilsing studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, afstudeerrichting Internationale Betrekkingen. Bij dezelfde vakgroep Politicologie deed hij vervolgens onderzoek naar de relatie tussen burger en lokaal bestuur. Vanaf 1996 werkte hij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en deed onderzoek naar lokaal jeugdbeleid. Hierop promoveerde hij in 2005. Andere belangrijke onderzoekslijnen bij het SCP waren lokaal sociaal beleid en lokaal Wmo-beleid. In 2009 werd hij hoofd van de onderzoeksgroep Jeugd, opvoeding en onderwijs bij het Verwey-Jonker Instituut. Daar onderzocht hij de transitie en transformatie van de jeugdhulp – naast een breed scala aan andere onderwerpen. Sinds 1 mei 2018 is Rob lector Jeugdhulp in transformatie.
+31 (0)6 - 83 92 19 91
r.j.h.gilsing@hhs.nl
De transformatie van de jeugdhulp behoort tot de meest ingrijpende innovaties in het sociaal domein. Het vraagt het nodige van vele betrokken partijen en succes vergt een lange adem.
Projecten

Projecten

Onderzoek Pro Grotius College

Onderzoek Pro Grotius College

Mentoren en ondersteuningsprofessionals binnen het Pro Grotius College ervaren een grote zorglast. Om te voorkomen dat leerlingen vastlopen, is snel ingrijpen met laagdrempelige hulp cruciaal.
Lees verder
Publicaties