In dit NWO promotieonderzoek wordt onderzocht welke factoren de daling in fysieke activiteit bij kinderen tussen 10 en 15 jaar kunnen verklaren en wat effectieve interventies zijn om deze daling tegen te gaan en een actieve leefstijl te bevorderen. 

Het doel van dit 5-jarige promotieonderzoek is om een interventie te ontwikkelen om kinderen tussen 10 en 15 jaar actief te houden. Veel kinderen in deze leeftijdscategorie (rondom de overgang van het basis- naar het middelbaar onderwijs) gaan in deze periode namelijk minder bewegen. Terwijl een actieve leefstijl juist vele gezondheidsvoordelen met zich meebrengt. Wanneer deze trend zich voortzet, dan zal de huidige generatie jongeren 5 jaar korter leven dan hun ouders. 

Er is tot nu toe nog weinig inzicht in de oorzaken van de daling in fysieke activiteit tussen het basis- en het middelbaar onderwijs. Door hier gericht onderzoek naar te doen kan bijgedragen worden aan het terugdringen van het aantal jongeren met fysieke of mentale gezondheidsklachten. Er zijn op het moment nog weinig effectieve interventies voor deze leeftijdsfase. 

Om een effectieve interventie te ontwerpen, wordt in de eerste periode van het onderzoek bekeken wat de mogelijke oorzaken van de daling in fysieke activiteit zijn. Vervolgens wordt dit in de praktijk gemeten bij een grote groep kinderen en jongeren. Wat gebeurt er tijdens de overgang van de basisschool naar de middelbare school? Welke oorzaken lijken gerelateerd aan een daling in fysieke activiteit? Op de uiteindelijke selectie van oorzaken zal samen met de doelgroep zelf een interventie worden ontworpen, zodat de jeugd fysiek actief kan blijven. 

Meer informatie? 

Lees verder over Healthy by Design, een soortgelijk onderzoek maar dan naar de leefstijl van MBO-scholieren: https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/gezonde-leefstijl-voor-en-door-mboers-met-healthy-design 

Team 

Lieke Wolfs L.A.J.Wolfs@hhs.nl 

Sanne de Vries S.I.deVries@hhs.nl 

Jessica Kiefte-de Jong (LUMC) (linkedin-profiel