‘Healthy by Design’ is een project voor en door mbo-studenten om aan de slag te gaan met hun leefstijl. Er zijn veel goede initiatieven om gezonder te leven. Maar mbo’ers worden daar zelden bij betrokken. Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving heeft samen met verschillende partners een leefstijlinterventie voor en door mbo’ers ontwikkeld en geëvalueerd.

Het ZonMw-project is gestart met het in kaart brengen van de belevingswereld, wensen en behoeften van mbo’ers. Vervolgens is de interventie samen met mbo-studenten en andere betrokkenen ontwikkeld. Het resultaat was de ‘Healthy by Design’-leefstijlinterventie. Deze bestond uit een stageprogramma en een (sociale) mediacampagne.

Gezonde leefstijl bij ROC Mondriaan

Al vanaf schooljaar 2017-2018 zetten studenten van de opleiding Lifestyle, Sport en Bewegen van ROC Mondriaan zich in als fitcoaches voor hun medestudenten. De fitcoaches organiseren beweegactiviteiten, sportieve evenementen en voedingsworkshops. Hun speerpunten zijn: bewegen, voeding en water drinken. Ze maken gebruik van sociale media om hun activiteiten onder de aandacht te brengen en medestudenten te enthousiasmeren.

Verschil in focus

Ook mbo-instellingen Albeda uit Rotterdam en Lentiz uit Westland zijn aan de slag met ‘Healthy by Design’. In Rotterdam ondersteunen sportstudenten hun medestudenten van de zorgopleiding in een gezonde leefstijl. Ook organiseren ze activiteiten, geven ze voorlichting en kijken ze of zij samenwerkingen kunnen aangaan met sportaanbieders.

In Westland richten de studenten van de opleiding Masters of Food zich vooral op voorlichting over gezonde leefstijl. Dat doen zij met onderwerpen zoals hoeveelheden, richtlijnen en sport. De studenten brengen het eet- en drinkgedrag in kaart en ontwikkelen zich als voorlichters.

Onderzoek

Om te zien welk effect ‘Healthy by Design’ heeft, hebben onderzoekers zowel vooraf als achteraf het voedings- en beweegpatroon van de mbo-studenten in kaart gebracht. Ook hebben de onderzoekers interviews afgenomen met de fitcoaches en coördinatoren en is bij de medestudenten hun tevredenheid over de activiteiten gemeten. Tot slot hielden zij het bereik van de interventie in de gaten.

Bij deze onderzoeken zijn onder andere studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek van De Haagse Hogeschool betrokken.

Partners

Het lectoraat werkt in dit project samen met de volgende organisaties: Sportief Advies GroepLentiz WestlandAlbeda RotterdamROC Mondriaan, Frens Pries Research & Design en GGD Haaglanden. Het project wordt gefinancierd door ZonMw.

Lees meer

Duur

Het vervolgproject loopt tot april 2022.

Team

Dr. Sanne de Vries (lector)
06 – 46 87 68 52
s.i.devries@hhs.nl

Madelief Bertens (onderzoeker)
m.g.b.c.bertens@hhs.nl