Introductie

Het Lectoraat Innovation Networks ontwikkelt en biedt expertise & tools die organisaties handvatten geven om te kunnen innoveren in hun huidige en toekomstige genetwerkte context. 

Samenwerken met andere organisaties is een pure noodzaak geworden: er bestaan geen losstaande producten of diensten meer die door één enkele organisatie ontworpen en geleverd worden. Neem bijvoorbeeld de circulaire economie: dit kan alleen tot stand komen door verschillende organisaties die samenwerken en nieuwe mogelijkheden creëren in de ruimte tussen organisaties met steun van overheden en maatschappelijke organisaties.

Over het lectoraat

De belangrijkste onderzoeksvragen die hierbij spelen zijn: hoe kunnen we op systeem niveau nieuwe vormen van samenwerken in innovatienetwerken ontwerpen? Hoe zorgen we dat innovatie echt een verschil maakt op de langere termijn? Op welke manier kunnen er in de regio oplossingen worden gecreëerd die ons in staat stellen een gewenste circulaire toekomst mogelijk te maken? Wat is de rol van design hierbij en waar ligt de grens voor wat we kunnen ontwerpen?

Het onderzoek van het lectoraat Innovation Networks heeft zich in het verleden op de retail gericht met het project Future Proof Retail. Met de komst van het Kenniscentrum Mission Zero waar het lectoraat nu deel van uit maakt richten we ons met name op het mogelijk maken van een circulaire economie.

We kiezen bewust voor deze toepassingsgebieden die belangrijk zijn voor de Haagse regio (de energietransitie, de maakindustrie en het Westland). Het lectoraat fungeert hierbij als innovatiemotor voor de regio door aanwezige interesse en expertise te ondersteunen.

Christine De Lille

Over de lector

dr. ir. Christine De Lille

Christine is sinds 1 september lector bij de faculteit Business, Finance & Marketing van De Haagse Hogeschool. Daarnaast is zij Assistant Professor “User-centered Design of Business” voor de faculteit Industrial Design Engineering Ontwerpen bij de TU Delft. Ze studeerde op dezelfde plek en promoveerde er ook in 2014 (in combinatie met de Hogeschool Utrecht). Ze heeft veel onderzoekservaring, en expertise op het gebied van design, management, ondernemerschap en internationalisering in complexe omgevingen. Zo is ze met onderwijs bezig binnen de Master Strategic Product Design aan de TU Delft. Vanuit haar ervaring als bestuurslid en netwerk richt Christine zich binnen Design Management Network op de contacten met onderzoek en het wo- en hbo-onderwijs. Daarnaast is ze ook lid van het bestuur van een internationale werkgroep over onderzoek rond design management. Ze is reviewer en organisator voor design managementconferenties en werkt nauw samen met organisaties zoals KLM, Barco, de Nederlandse Kamer van Koophandel, Luzern Hochschule en Antwerp Management School. Christine spreekt regelmatig op conferenties in praktijk en academische context in binnen en buitenland.

c.s.h.delille@hhs.nl

LinkedIn profiel

Ik wil erg graag vanuit het onderwijs en onderzoek de brug slaan naar ontwerpers én opdrachtgevers.

Team

Gabriela Bustamante Castillo

Gabriela Bustamante Castillo

Gabriela Bustamante Castillo

She has participated in the Future Proof Research project co-designing a tool that supports lab coordinators with organizing/following-up on their Living Lab activities.

b.g.bustamantecastillo@hhs.nl

Fenne van Doorn

Fenne van Doorn

Fenne van Doorn

Ze is ontwerponderzoeker bij het lectoraat Innovation Networks gespecialiseerd in contextual user research, co-research en co-design. 

f.a.p.vandoorn@hhs.nl

Heleen Geerts

Heleen Geerts

Practor ROC Mondriaan/MBO Rijnland

Heleen Geerts
Practor ROC Mondriaan/MBO Rijnland

Ze is docent onderzoeker (opleiding Ondernemerschap & Retail Management) en practor Retail.

06-19632040
​​​​​​​h.geerts@hhs.nl

Eveline Kapteijn

Eveline Kapteijn

Liaison Onderwijs & Labs

Eveline Kapteijn
Liaison Onderwijs & Labs

Zij is docent/onderzoeker en richt haar onderzoek op Living Labs met als doel te onderzoeken op welke wijze de Trias Academica te verankeren in Living Labs.

06-38292244
e.f.kapteijn-kruijswijk@hhs.nl

Armand van Oostrom

Armand van Oostrom

Armand van Oostrom

Hij richt zich in zijn onderzoeksactiviteiten voornamelijk op de rol van netwerken bij het succesvol innoveren op het gebied van duurzaamheid bij het Midden- en Kleinbedrijf.

a.g.l.vanOostrom@hhs.nl

Anja Overdiek

Anja Overdiek

Anja Overdiek

Ze is associate lector bij het kenniscentrum Mission Zero van De Haagse Hogeschool. Haar onderzoeksgebieden zijn stakeholder engagement, co-design en “leren in labs”.

a.overdiek@hhs.nl

Alice Schut

Alice Schut

Alice Schut

She is part of the research project ‘Future Proof Labs’, which (in short) focuses on uncovering good practices in setting up and maintaining Living Labs.

Janneke Sluijs

Janneke Sluijs

Janneke Sluijs
Barry Verbeek

Barry Verbeek

Barry Verbeek

He's a senior lecturer specialized in corporate communication, reputation management, internal branding, advisory skills, design thinking, strategic thinking and sustainability.

b.verbeek@hhs.nl

Projecten

Duurzaam verpakken

Het project “Duurzaam verpakken” is gestart in april 2018 als een samenwerkingsverband van een drietal hogescholen (HAS, HHs en HvA), twee lectoraten (Innovation Networks en Circular Business) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).
Lees meer

Energietransitie LV

Net als alle Nederlandse gemeenten heeft Leidschendam-Voorburg de opgave om het gasnet los te laten. Kenniscentrum Mission Zero is gevraagd om vanuit meervoudig perspectief mee te denken over de realisatie van dit vraagstuk.
Lees meer

Project Netwerk Hogeschool

Een belangrijk doel van dit project is het inbedden van netwerkvorming in de organisatie. Hoe werken de verschillende lagen van de organisatie samen en hoe zorgen we dat onderwijs en onderzoek samen kunnen optrekken in het intern en externe netwerk van De Haagse?
Lees meer

Publicaties

Boek

Innoveren met Labs 2.0 – Ruimte maken voor duurzaamheidstransities

Sta je voor een ingewikkelde transitieopgave? En wil je die het hoofd bieden in een living lab, samen met andere stakeholders?

Boek

Tools for Future – Proof Labs

In collaboration with Future-Proof Labs, researchers have developed three tools that provide support for multi-stakeholders that are dealing with challenges like miscommunication and differences in values.

Whitepaper

Living labs evalueren, hoe doe je dat?

Aangezien living labs geen doorsnee organisatievorm zijn, schieten conventionele managementtools vaak tekort. Daarom zijn er verschillende methoden en hulpmiddelen ontwikkeld die kunnen helpen.

Boek

Innoveren met labs – hoe doe je dat? Ervaringen van Future-Proof Retail

'Innoveren met labs hoe doe je dat?' geeft je de praktische handvatten die je nodig hebt om een succesvol living lab op te zetten met de stakeholders in jouw context.

Boek

Booklet Innovation Networks

Booklet for the Inauguration of Christine De Lille Research Group Innovation Networks May 24th 2018.
Download PDF

Nieuws

Inclusie is makkelijk gezegd, maar hoe dan?
24 januari 2023

Inclusie is makkelijk gezegd, maar hoe dan?

Algemeen

Inclusie. Co-creatie. Mooie woorden, maar hoe geef je ze vorm in een weerbarstige werkelijkheid? Alle stemmen mogen…
Lees meer
Innoveren met Labs 2.0
11 januari 2023

Boeklancering ‘Innoveren met labs – 2.0’

Onderzoek

Op woensdag 18 januari, 2023 verschijnt het boek ‘Innoveren met labs - 2.0’. Hierin verzamelen zes onderzoekers samen…
Lees meer
Regenerative Education
2 mei 2022

Events tijdens De Maand van Regenerative Education

Algemeen, Onderzoek

In mei 2022 is het De Maand van Regenerative Education. Dat betekent dat we de hele maand interessante kennis delen…
Lees meer