Schrijven, corrigeren en redigeren

Voor het schrijven, redigeren of corrigeren van teksten kun je gebruik maken van het gecontracteerde tekstbureau Het Nederlands Tekstbureau. Met hen zijn prijsafspraken gemaakt.

Schrijven tekst/code

Bij het schrijven van tekst kan je gebruik maken van Woordenlijst.org voor de juiste spelling van woorden, op Taaladvies.net vind je antwoorden op veel concrete vragen over taal en spelling, en op E-ANS vind je alles over de grammatica van de Nederlandse taal.

Over schrijven als vaardigheid is er in de bibliotheek een aantal goede boeken beschikbaar. Zoek in de catalogus naar een boek dat het beste past bij je wensen.

Citeren

Plagiaat is het geheel of gedeeltelijk overnemen van andermans werk en het laten doorgaan voor eigen werk, omdat je niet correct aan bronvermelding doet, of je niet houdt aan de andere voorwaarden van citeren.

Voorkom plagiaat, maak gebruik van de APA handleiding en RefWorks (online citeren en bibliografie aanmaken).

Binnen de Haagse Hogeschool wordt de APA-stijl het meest gehanteerd. In de APA handleiding vind je veel voorbeelden en uitleg over hoe je volgens de APA-standaarden in de tekst citeert en een literatuurlijst maakt.

Onder citeren verstaan we: het weergeven van wat een ander heeft gezegd, geschreven of gemaakt. Het gaat hier zowel om een letterlijke weergave als om een weergave in eigen woorden (parafraseren). Omdat het om andermans werk gaat, moet je dat duidelijk maken en moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Het citeren vindt plaatst in polemiek, aankondiging, beoordeling of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel.
  2. Het citaat moet functioneel zijn. Het moet de inhoud van het werk waarbinnen geciteerd wordt ondersteunen, en mag niet ter versiering dienen.
  3. De omvang van het citaat moet gerelateerd zijn aan het doel dat wordt nagestreefd. Lange programma’s of lange teksten mogen bijvoorbeeld niet worden overgenomen, wel korte tekstfragmenten. Kunstwerken en foto’s mogen wel in hun geheel ‘geciteerd’ worden.
  4. Bij het citeren moet de bron waaronder de naam van de auteur op duidelijke wijze worden vermeld.  Plagiaat is het geheel of gedeeltelijk overnemen van andermans werk en het laten doorgaan voor eigen werk, omdat je niet correct aan bronvermelding doet, of je niet houdt aan de andere voorwaarden van citeren.

Referentiemanager RefWorks

Met de referentiemanager RefWorks kun je:

  • Literatuurverwijzingen verzamelen en opslaan; vanuit databanken is het mogelijk om referenties te exporteren. Voor databanken zonder directe export naar RefWorks kun je gebruik maken van Google Scholar of Worldcat. Ook kun je referenties handmatig invoeren.
  • Literatuurverwijzingen beheren door deze te ordenen in mappen, te voorzien van trefwoorden, te ontdubbelen en te doorzoeken.
  • Literatuurverwijzingen met anderen delen door gebruik te maken van gedeelde mappen of gedeelde RefWorks accounts.
  • Een literatuurlijst genereren, waarbij je verschillende stijlen kunt kiezen (APA, MLA, Vancouver, Harvard, etc.).
  • Gebruik maken van de add-on Write-N-Cite om in de tekst te citeren.

Kijk voor meer informatie op deze pagina van de bibliotheek: Literatuurlijst / bibliografie maken (RefWorks).