Schrijven

Schrijven, corrigeren en redigeren

Voor het schrijven, redigeren of corrigeren van teksten kun je gebruik maken van het gecontracteerde tekstbureau Het Nederlands Tekstbureau. Met hen zijn prijsafspraken gemaakt.

Transcriberen

Het Nederlands Tekstbureau biedt ook de mogelijkheid tot transcriberen aan - het opschrijven van een gesproken opname. Hiervoor gelden andere tarieven dan voor tekstschrijven.
Je leest meer over deze diensten op het medewerkersnet: Tekstschrijven, corrigeren en redigeren. Daar vind je ook de stijl- en schrijfwijzer van De Haagse Hogeschool.

Schrijven tekst/code

Bij het schrijven van tekst kan je gebruik maken van Woordenlijst.org voor de juiste spelling van woorden, op Taaladvies.net vind je antwoorden op veel concrete vragen over taal en spelling, en op E-ANS vind je alles over de grammatica van de Nederlandse taal.
Over schrijven als vaardigheid is er in de bibliotheek een aantal goede boeken beschikbaar. Zoek in de catalogus naar een boek dat het beste past bij je wensen.

Citeren

De bibliotheek biedt een aantal hulpmiddelen aan om het citeren eenvoudiger te maken, waaronder APA-richtlijnen, een plagiaatopsporingsprogramma, en de tool RefWorks waarmee je literatuurverwijzingen kan beheren en literatuurlijsten kan maken.

Plagiaat is het geheel of gedeeltelijk overnemen van andermans werk en het laten doorgaan voor eigen werk, omdat je niet correct aan bronvermelding doet, of je niet houdt aan de andere voorwaarden van citeren.
Onder citeren verstaan we: het weergeven van wat een ander heeft gezegd, geschreven of gemaakt. Het gaat hier zowel om een letterlijke weergave als om een weergave in eigen woorden (parafraseren). Omdat het om andermans werk gaat, moet je dat duidelijk maken en moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Het citeren vindt plaatst in polemiek, aankondiging, beoordeling of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel.
  2. Het citaat moet functioneel zijn. Het moet de inhoud van het werk waarbinnen geciteerd wordt ondersteunen, en mag niet ter versiering dienen.
  3. De omvang van het citaat moet gerelateerd zijn aan het doel dat wordt nagestreefd. Lange programma’s of lange teksten mogen bijvoorbeeld niet worden overgenomen, wel korte tekstfragmenten. Kunstwerken en foto’s mogen wel in hun geheel ‘geciteerd’ worden.
  4. Bij het citeren moet de bron waaronder de naam van de auteur op duidelijke wijze worden vermeld.Plagiaat is het geheel of gedeeltelijk overnemen van andermans werk en het laten doorgaan voor eigen werk, omdat je niet correct aan bronvermelding doet, of je niet houdt aan de andere voorwaarden van citeren.

Hulpmiddelen

  • APA richtlijnen voor het correct weergeven van citaten.
  • RefWorks: een handig hulpmiddel dat je kunt inzetten om correct te citeren.
  • WorldCat.org. Een wereldwijde catalogus waarin je publicaties kunt opzoeken waaruit je citeert. Via de optie citeren/exporteren kun je eenvoudig het citaat kopiëren in je literatuurlijst of exporteren naar RefWorks.
  • De Haagse Hogeschool biedt docenten de mogelijkheid ingeleverde werkstukken, scripties, rapporten te laten scannen door plagiaatopsporingsprogramma Urkund. Het programma is gekoppeld aan de online inlevermogelijkheid in Blackboard. Meer informatie, handleidingen en veelgestelde vragen zijn te vinden in deze organisatie in Blackboard. Docenten kunnen hun vragen stellen via fb-blackboard@hhs.nl met als onderwerp “Urkund”.

Literatuurlijst/bibliografie maken (RefWorks)

Met RefWorks kun je in een paar klikken vanuit onze databanken een literatuurlijst aanmaken en ook in de tekst citeren. De bibliotheek heeft een licentie op RefWorks en de bibliotheek biedt workshops en ondersteuning aan. Kijk voor meer informatie op deze pagina: RefWorks