Snel vinden

Hack_Right

Hack_Right heeft tot doel om recidive onder deelnemers te voorkomen en kaders te bieden waarbinnen deelnemers hun ICT-…
Lees meer

Binnen het CoECS werken 8 promovendi aan hun proefschrift. Bekijk hier onze PhD projecten.

Binnen het CoECS werken 8 promovendi aan hun proefschrift. Bekijk hier onze PhD projecten.
Lees meer

Effectiviteit van Capture the Flag (CTF) Educatie

In opdracht van het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) heeft het lectoraat ‘Network and Systems Engineering Cyber…
Lees meer

Evaluatie van een interventie voor vroegtijdige bijsturing van jong IT-talent

In opdracht van het Ministerie van J&V wordt door het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity een interventie van…
Lees meer

Modus Operandi en aanpak van ransomware

Ransomware-aanvallen zijn in de loop der jaren toegenomen. Het doel van deze studie is om te begrijpen hoe ransomware-…
Lees meer

‘Insider threats’ in organisaties

Bedreigingen van binnenuit vormen een beveiligingsrisico voor elk bedrijf. Het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity…
Lees meer

Integrale aanpak van Criminele jeugdnetwerken in een digitaliserende samenleving

Dit onderzoek biedt lokale veiligheidspartners handvatten om gezamenlijk zicht te krijgen op cybercriminele…
Lees meer

RAAK-publiek project Veilig Water

De Nederlandse waterschappen spelen een cruciale rol in het beheer van oppervlaktewater en het zuiveren van afvalwater…
Lees meer

Risicomanagement en digitale veiligheid smart cities

Smart city-toepassingen bij gemeenten zijn in opmars. De veiligheid van deze toepassingen is echter nog onderbelicht.…
Lees meer

Stage- en scriptieprojecten

Gedurende het jaar lopen studenten stage of nemen ze deel aan studentenprojecten binnen het lectoraat. Hieronder een…
Lees meer

Onderzoek cybercrises bij gemeenten

Samen met de Onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden te Leeuwarden voeren wij een verkennend onderzoek uit naar…
Lees meer

Studenten project: Een onderzoek naar bluetooth

De doelstelling van het project is om te toetsen of het mogelijk is om aan de hand van Bluetooth vast te stellen a)…
Lees meer