Civielrechtelijke afdoening van online fraude

Als alternatief voor het strafrecht kunnen slachtoffers van online fraude tegenwoordig zelf een civiele…
Lees meer

Evidence based cybersecurity gedragsinterventie

In dit project ontwikkelt De Haagse Hogeschool een interventie die gericht is op drie basisprincipes van veilig…
Lees meer

Cybersecurity in de keten

In het project ‘Cybersecurity in de keten’ bundelen De Haagse Hogeschool en het platform Samen Digitaal Veilig (SDV)…
Lees meer

Risicomanagement en digitale veiligheid smart cities

Smart city-toepassingen bij gemeenten zijn in opmars. De veiligheid van deze toepassingen is echter nog onderbelicht.…
Lees meer

Cyber Security simulatielab

In het Cyber Security simulatielab werken studenten, docenten en onderzoekers aan het ontwikkelen van geavanceerde AI-…
Lees meer

Overzicht van PhD projecten

Binnen het CoECS werken 8 promovendi aan hun proefschrift. Bekijk hier onze PhD projecten.
Lees meer

Project C-SIDE: Cyber Security by Integrated Design

Het voornaamste doel van C-SIDE is het ontwikkelen van een methodologie voor het ontwerpen van veilige softwaresystemen…
Lees meer

Onderzoek cybercrises bij gemeenten

Samen met de Onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden te Leeuwarden voeren wij een verkennend onderzoek uit naar…
Lees meer

Impact van cyberincidenten binnen de zorgsector

Doel van het project is het in kaart brengen wat de impact van cyberincidenten is binnen de zorgsector, met de focus op…
Lees meer

Factoren die bijdragen aan onderhandelen, betalen en melden door slachtoffers van ransomware

Ransomware wordt momenteel beschouwd als een van de voornaamste online dreigingen. Er is echter weinig bekend over de…
Lees meer

Aard en aanpak van ransomware

Ransomware-aanvallen zijn in de loop der jaren toegenomen. Het doel van deze studie is om te begrijpen hoe ransomware-…
Lees meer

Cyberweerbaar NL

Cyberweerbaar NL zet zich in voor een cyberweerbaar Nederland. Onze focus ligt op het gedrag en de houding van mensen.…
Lees meer