Snel vinden

Civielrechtelijke afdoening van online fraude

Als alternatief voor het strafrecht kunnen slachtoffers van online fraude tegenwoordig zelf een civiele…
Lees meer

Project C-SIDE: Cyber Security by Integrated Design

Het voornaamste doel van C-SIDE is het ontwikkelen van een methodologie voor het ontwerpen van veilige softwaresystemen…
Lees meer

Onderzoek cybercrises bij gemeenten

Samen met de Onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden te Leeuwarden voeren wij een verkennend onderzoek uit naar…
Lees meer

Impact van cyberincidenten binnen de zorgsector

Doel van het project is het in kaart brengen wat de impact van cyberincidenten is binnen de zorgsector, met de focus op…
Lees meer

Factoren die bijdragen aan onderhandelen, betalen en melden door slachtoffers van ransomware

Ransomware wordt momenteel beschouwd als een van de voornaamste online dreigingen. Er is echter weinig bekend over de…
Lees meer

Aard en aanpak van ransomware

Ransomware-aanvallen zijn in de loop der jaren toegenomen. Het doel van deze studie is om te begrijpen hoe ransomware-…
Lees meer

Cyberweerbaar NL

Cyberweerbaar NL zet zich in voor een cyberweerbaar Nederland. Onze focus ligt op het gedrag en de houding van mensen.…
Lees meer

Evidence based cybersecurity gedragsinterventie

In dit project ontwikkelt De Haagse Hogeschool een interventie die gericht is op drie basisprincipes van veilig…
Lees meer

Hoe cyberweerbaar zijn mkb-retailers?

In september en oktober 2018 heeft De Haagse Hogeschool in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en…
Lees meer

Hoe cybersecure is het mkb?

Het Centre of Expertise Cybersecurity heeft in de aanloop naar de installatie van het lectoraat een nul-meting bij het…
Lees meer

Binnen het CoECS werken 8 promovendi aan hun proefschrift. Bekijk hier onze PhD projecten.

Binnen het CoECS werken 8 promovendi aan hun proefschrift. Bekijk hier onze PhD projecten.
Lees meer

Hack_Right

Hack_Right heeft tot doel om recidive onder deelnemers te voorkomen en kaders te bieden waarbinnen deelnemers hun ICT-…
Lees meer