Snel vinden

Hack_Right

Hack_Right heeft tot doel om recidive onder deelnemers te voorkomen en kaders te bieden waarbinnen deelnemers hun ICT-…
Lees meer

Binnen het CoECS werken 8 promovendi aan hun proefschrift. Bekijk hier onze PhD projecten.

Binnen het CoECS werken 8 promovendi aan hun proefschrift. Bekijk hier onze PhD projecten.
Lees meer

Effectiviteit van Capture the Flag (CTF) Educatie

In opdracht van het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) heeft het lectoraat ‘Network and Systems Engineering Cyber…
Lees meer

Evaluatie van een interventie voor vroegtijdige bijsturing van jong IT-talent

In opdracht van het Ministerie van J&V wordt door het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity een interventie van…
Lees meer

Modus Operandi en aanpak van ransomware

Ransomware-aanvallen zijn in de loop der jaren toegenomen. Het doel van deze studie is om te begrijpen hoe ransomware-…
Lees meer

‘Insider threats’ in organisaties

Bedreigingen van binnenuit vormen een beveiligingsrisico voor elk bedrijf. Het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity…
Lees meer

Integrale aanpak van Criminele jeugdnetwerken in een digitaliserende samenleving

Dit onderzoek biedt lokale veiligheidspartners handvatten om gezamenlijk zicht te krijgen op cybercriminele…
Lees meer

Naar een interventie tegen Geldezels: een pilot in de gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem heeft de behoefte om meer zicht te krijgen op mogelijke interventies voor geldezels. Het is…
Lees meer

Hoe cyberweerbaar zijn mkb-retailers?

In september en oktober 2018 heeft De Haagse Hogeschool in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en…
Lees meer

Hoe cybersecure is het mkb?

Het Centre of Expertise Cybersecurity heeft in de aanloop naar de installatie van het lectoraat een nul-meting bij het…
Lees meer

HackShield in Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland is in 2019 een op de zeven inwoners weleens slachtoffer geworden van een vorm van…
Lees meer

Een gemeentelijk offensief ter preventie van cybercrime

Nederlandse gemeenten hebben cybercrime in de afgelopen twee jaar als beleidsprioriteit omarmd. Maar in de vertaling…
Lees meer