Integrale Veiligheidskunde - Duaal

Werkgevers vragen om een nieuw soort professional. Daar speelt de opleiding IVK op in. Je wordt een deskundige professional die kwesties op het veelzijdige gebied van veiligheid vanuit diverse invalshoeken benadert. Een integraal veiligheidskundige zorgt ervoor dat samenwerking tussen partijen van de grond komt. En dat deze samenwerking leidt tot beleid. Bovendien benadert hij veiligheid multidisciplinair; vanuit verschillende invalshoeken. Wat betekent veiligheid voor de publieke sector? Voor het bedrijfsleven en voor burgers? Ook kijk je bijvoorbeeld naar het beheer van veiligheid als onderdeel van stedelijke ontwikkeling.

De opleiding Integrale Veiligheidskunde aan De Haagse Hogeschool bestaat uit 2 delen van 2 jaar. De eerste 2 jaar krijg je theorie en doe je kleine projecten. Zo leer je te denken vanuit veiligheid op basis van bestaande theorieën die hun waarde hebben bewezen. In het derde en vierde jaar ligt de nadruk op de praktijk. Dan ga je 4 dagen per week aan het werk en kom je een dag per week terug op school voor theoretische ondersteuning en persoonlijke coaching.

Opbouw van Integrale Veiligheidskunde - Duaal

Lesuren

15

uur per week

Gastcolleges

4

uur per blok

Zelfstudie

25

uur per week

Projecten

4

per jaar

Studiepunten

60

per jaar


Jaar 1

Bouwen aan een brede basis

In het eerste jaar van de opleiding Integrale Veiligheidskunde ga je aan de slag met alle belangrijke thema’s. Zoals ruimte, stad en veiligheid, gemeenschappelijke veiligheidszorg en ondernemen in veiligheid. Je leest literatuur, bijvoorbeeld bij het vak grootstedelijke problematiek. Je onderzoekt hoe je veiligheid in de stad kunt plannen en reguleren. En wat bestuurders kunnen doen om de veiligheid te verbeteren. Of neem het vak criminologie: wat is crimineel gedrag eigenlijk? Moord of diefstal zeker wel, maar is een jointje roken dat ook? En hoe komt het dat mensen misdaden begaan en wat kunnen we ertegen doen?

IVO’s

Je duikt de theorie in, maar linkt die daarbij ook telkens aan de praktijk: de integrale veiligheidsopdrachten, oftewel IVO’s. Bij de IVO burger en veiligheid ga je bijvoorbeeld de wijk in. Je analyseert: hoeveel misdaden worden hier gepleegd? Hoe komt dat? Wat zijn de risico’s in het gebied? Je neemt interviews af en bekijkt wie er wonen. Zo maak je de stof snel concreet.

Lesrooster

Blok 1
Integrale Veiligheidsopdracht 1 (IVO)
Introductie integrale veiligheidskunde
Bestuurlijke kaart van Nederland
Psychologie
Recht
Training professionele vaardigheden
Methoden en technieken van onderzoek 1
Professionele taalvaardigheid
Studieloopbaanbegeleiding
Blok 2
IVO 2
Beleidsvorming 1
Sociologie
Systeem- en ketenmanagement
Economie
Training professionele vaardigheden
Methoden en technieken van onderzoek 2
Professionele taalvaardigheid
Studieloopbaancoaching
Blok 3
IVO 3
Beleidsimplementatie
Risk management
Criminologie
Grootstedelijke problematiek
Training professionele vaardigheden
Methoden en technieken van onderzoek 3
Professionele taalvaardigheid
Studieloopbaanbegeleiding
Blok 4
IVO 4
Bedrijfskundige processen
Kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen
Governance
Organisatie en informatie
Training professionele vaardigheden
Methoden en technieken van onderzoek 4
Professionele taalvaardigheid
Studieloopbaanbegeleiding
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen en meer IVO's

In het tweede jaar van de opleiding Integrale Veiligheidskunde boor je nieuwe thema’s aan en diep je sommige onderwerpen verder uit. Elk blok behandelen we een ander thema, zoals veiligheid bij ondernemingen en rampenbestrijding & crisisbeheersing. Daarbij werk je in groepjes aan een integrale veiligheidsopdracht, de IVO. Je zoomt bijvoorbeeld in op wetten en regels of het maken van (calamiteiten)plannen. Plannen die je gebruikt als er een brand is, of bij een overstroming. Hierin staat wie wat doet en wanneer: wanneer waarschuw je de brandweer of wanneer evacueer je burgers?

Minor en leerarbeidsplaats

In het tweede jaar kies je een minor. Zo leg je je eigen accenten binnen de opleiding. In de loop van het jaar solliciteer je naar een passende baan - een leerarbeidsplaats - voor 4 dagen per week in het derde jaar. Je bent als student zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerarbeidsplaats. Uiteraard ondersteunen we je daarbij. De opleiding IVK heeft goede contacten met werkgevers.

Jaar 3

De praktijk in

Vanaf nu start het duale gedeelte van de opleiding Integrale Veiligheidskunde: je werkt 4 dagen per week betaald en komt 1 dag per week naar de opleiding. Werken kan bij de overheid, instellingen, bedrijven of hulpdiensten. Denk aan Heerema, Dunea, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Gemeente Den Haag en Securitas. Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bijvoorbeeld maakte en controleerde een student allerlei plannen voor de calamiteitenbeheersing en informatiebeveiliging. Daarvoor ging hij op pad naar de verschillende IND-kantoren en onderzocht hij of alles goed geregeld was. Waren de benodigde plannen en vergunningen aanwezig? Waren er voldoende middelen zoals brandblussers en EHBO-trommels? En werden de afspraken in de protocollen goed nageleefd?

Coaching

Tijdens de onderwijsdag zijn er colleges en heb je regelmatig coaching. Je komt met een groepje studenten bij elkaar om werkervaringen uit te wisselen en problemen te bespreken. Alles onder begeleiding van een docent. Je sluit het jaar af met een onderzoekspracticum, dat je voorbereidt op het afstuderen in jaar 4. 

Jaar 4

Werken, leerkring en onderzoeksopzet

Net als in het derde jaar werk je 4 dagen per week op een leerarbeidsplaats. In de eerste helft van het jaar zit je daarnaast in een leerkring. In een leerkring neem je je eigen professionele ontwikkeling als uitgangspunt. Zo bepaal je aan welke competenties je nog moet werken op weg naar het diploma. Ook werk je aan de onderzoeksopzet ter voorbereiding op de scriptie.

Afstuderen

De tweede helft van het jaar staat in het teken van het afstuderen zelf. Het afstudeeronderzoek doe je bij de organisatie waar je leerarbeidsplaats is. Je doet bijvoorbeeld een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking bij de aanpak van verkeersonveiligheid. Of je bekijkt de veiligheid bij grote infrastructurele bouwprojecten. In de afstudeerkring wissel je ervaringen uit met medestudenten.

Stage in het buitenland

Je hebt in het vierde jaar de mogelijkheid om stage te lopen in het (Nederlandstalige) buitenland, in plaats van bij je leerarbeidsplaats in Nederland. Op dit moment kun je in België (Vlaanderen) en op Curaçao stage lopen. Vooral op Curaçao hebben we een groot netwerk. Ga bijvoorbeeld aan de slag bij Maduro & Curiel’s Bank N.V., de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden of de Jeugdgevangenis.

Studie in beeld

Minors

Je studie samenstellen

Tijdens de duale studie Integrale Veiligheidskunde volg je in jaar 2 naast het vaste vakkenpakket een minor. Dit is een keuzeblok waar je je kennis verdiept en verbreedt.
Je bepaalt zelf, in overleg met je studieloopbaanbegeleider, welke minor je volgt.
Je kunt minors volgen binnen de opleiding Integrale Veiligheidskunde, maar ook bij een andere opleiding of hogeschool. De opleiding biedt ieder jaar verschillende minors aan. Sommige worden in het Engels gegeven en sommige in het Nederlands.

Voorbeelden van minoren die IVK-studenten hebben gevolgd, en die relevant zijn in het kader van de studie:

  • Minor Terrorism and Counter Terrorism
  • Minor Sociale Stabiliteit
  • Minor Advanced Criminology
  • Minor Industrial Safety

Werkvormen

Colleges, projecten en trainingen

In de eerste jaren van de duale studie Integrale Veiligheidskunde volg je veel hoor- en werkcolleges en werk je samen in projectgroepen. Voor de klas staat dan één van je eigen docenten of een gastspreker. Iemand uit de beroepspraktijk bijvoorbeeld, of een docent van een buitenlandse hogeschool. Een medewerker crisisbeheersing van een hoogheemraadschap die alles kan vertellen over veiligheid bij waterschappen. Of een manager veiligheid van een groot warenhuis als de Bijenkorf die ruime ervaring heeft met veiligheid in de detailhandel. Daarnaast krijg je werkcolleges en theorievakken als grootstedelijke problematiek, criminologie en risicomanagement.

Praktijkopdrachten en beroepsvoorbereiding

Alles wat je leert, zet je trouwens gelijk in bij de integrale veiligheidsopdrachten (IVO’s). Je gaat bijvoorbeeld de wijk in en onderzoekt hoe burgers veiligheid ervaren én hoe veilig het daadwerkelijk is. Je kijkt naar het veiligheidsbeleid van de gemeente en welke mensen en organisaties zich met veiligheid bezighouden. Straks ben je een spin in het web en dus moet je met iedereen goed kunnen praten. Dat leer je tijdens de trainingen sociale vaardigheden en presenteren. In de leerkring of afstudeerkring geven jij en je medestudenten feedback aan elkaar en maak je je onderzoeksopzet.

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen en instromen kun je stellen aan de Centrale Studenten Inschrijving (CSI) van De Haagse Hogeschool via telefoonnummer 070-445 8585.

Als je nog inhoudelijke vragen hebt over studeren bij IVK Duaal, dan kun je contact opnemen met het Bureau Externe Betrekkingen IVK via ExterneBetrekkingenIVK@hhs.nl.
Vind en volg ons op Instagram: HHs Integrale veiligheidskunde (ivkhhs)

Contact met studenten

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Gedurende de hele studie krijg je volop hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding Integrale Veiligheidskunde maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je carrière en nog veel meer. Ook volg je lessen studieloopbaanbegeleiding, waarin je leert studeren en waarin je richting geeft in het ontwikkelen van je IVK-competenties. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon of decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Integrale Veiligheidskunde - Duaal?

Meld je aan