Integrale Veiligheidskunde - Duaal

De opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) in Den Haag is een duale studie. Daarin zijn we uniek in Nederland. De eerste twee jaar ga je naar school en volg je intensief onderwijs. In jaar 3 en 4 beslaat het onderwijsdeel nog 1 dag per week en ga je gedurende 32 uur per week aan het werk. Wij geloven dat je de kneepjes van het vak pas echt leert op een werkplek binnen een organisatie. Uiteraard word je in jaar 3 en 4 intensief begeleid en gecoacht vanuit school. Wat een begin van je carrière!

Opbouw van Integrale Veiligheidskunde - Duaal

Lesuren

15

uur per week

Gastcolleges

15

uur per semester

Zelfstudie

25

uur per week

Projecten

2

per jaar

Studiepunten

60

per jaar


Jaar 1

Bouwen aan een brede basis

Als integraal veiligheidskundige heb je veel kennis over veiligheid. En over hoe je samenwerkt met anderen om veiligheidsvraagstukken aan te pakken. Je zorgt ervoor dat mensen veilig kunnen wonen en werken en zich veilig voelen. Jij bent de spin in het web. Je zoekt en vindt passende oplossingen. Bijvoorbeeld in een wijk waar bewoners zich onveilig voelen, tijdens een evenement met veel bezoekers of in een fabriek waar medewerkers zich niet houden aan de veiligheidsvoorschriften. Als veiligheidskundige schrijf je beleid, maar je gaat ook ‘de straat op’ of ‘de fabriek in’ als onderdeel van je functie.

In het eerste jaar van de opleiding Integrale Veiligheidskunde ga je aan de slag met alle belangrijke thema’s: gedrag, samenleving, beleid, bestuur, risico en techniek. Je leest literatuur, bijvoorbeeld over hoe mensen omgaan met dreigingen en risico’s. Je leert welke partijen betrokken zijn bij veiligheid en hoe je een veiligheidsplan maakt voor bijvoorbeeld een groot evenement. 

Elk semester is er een langlopend project van 15 – 20 weken waarin je met een groepje studenten aan de slag gaat met een echt veiligheidsvraagstuk, vaak in opdracht van een organisatie.

Verder leer je hoe je onderzoek doet, hoe je je professioneel gedraagt in een organisatie en is er aandacht voor Nederlandse taalvaardigheid. Je hebt tenslotte een studieloopbaanbegeleider die je persoonlijk begeleidt in het leren studeren en in de keuze voor waar jij straks wilt gaan werken. 

Lesrooster

Semester 1
Leergang Introductie Integrale Veiligheidskunde
Leergang Gedrag en Samenleving
Toolkit Vlinderdasmodel
Toolkit Empathy map
Toolkit Samenwerkingsscan
Toolkit Impactanalyse
Professionele vaardigheden 1
Nederlandse taalvaardigheid 1
Onderzoeksvaardigheden 1
Studieloopbaan-begeleiding 1
Integrale veiligheidsopdracht 1 (IVO)
Semester 2
Leergang Beleid & Bestuur
Leergang Risico, Techniek & Organisatie
Toolkit Risico’s inventariseren en evalueren
Toolkit Krachtenveldanalyse
Toolkit Beveiligingsplan
Toolkit Recht – wetgeving
Professionele vaardigheden 2
Nederlandse taalvaardigheid 2
Onderzoeksvaardigheden 2
Studieloopbaan-begeleiding 2
Integrale veiligheidsopdracht 2 (IVO)

Jaar 2

In het tweede jaar van de opleiding Integrale Veiligheidskunde duaal boor je nieuwe thema’s aan en diep je sommige onderwerpen verder uit. Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere: kwaliteit, management, beleid, toezicht, nationale en grensoverschrijdende veiligheid, crisisbeheersing, grootstedelijke problematiek en criminaliteitsbestrijding. Onverminderd blijft er in jaar 2 ook aandacht voor toolkits, projectmatig onderwijs, professionele vaardigheden, onderzoek doen en studieloopbaanbegeleiding.

Het tweede studiejaar staat verder in het teken van de voorbereiding op het gaan werken op een leerarbeidsplaats in jaar 3. Als student ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden van een werkplek. Vanuit de opleiding word je hier intensief bij begeleid. Bijvoorbeeld door middel van excursies, een sollicitatietraining met echte organisaties, diverse ‘Meet & Greets’ met ouderejaars studenten die al aan het werk zijn en een persoonlijk begeleidingstraject vanuit het Bureau Externe Betrekkingen. Vanuit de opleiding hebben we nauw contact met organisaties die ook (jaarlijks terugkerend) plekken aanbieden. Ook geven studenten plekken aan elkaar door. In de praktijk zien we daarom dat het vinden van een leerarbeidsplaats prima te doen is. 

 

Jaar 3

De praktijk in

Vanaf nu start het duale gedeelte van de opleiding Integrale Veiligheidskunde: je werkt 4 dagen per week betaald (je hebt een arbeidscontract met minimaal minimumloon) en gaat 1 dag per week naar school. Werken kan bij de overheid, instellingen, bedrijven of hulpdiensten. Denk aan Heerema, Dunea, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Gemeente Den Haag en Securitas. Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bijvoorbeeld maakte en controleerde een student allerlei plannen voor de calamiteitenbeheersing en informatiebeveiliging. Daarvoor ging hij op pad naar de verschillende IND-kantoren en onderzocht hij of alles goed geregeld was. Waren de benodigde plannen en vergunningen aanwezig? Waren er voldoende middelen zoals brandblussers en EHBO-trommels? En werden de afspraken in de protocollen goed nageleefd?


Coaching en inhoudelijke verdieping

De onderwijsdag staat in het teken van onderzoeken, adviseren en verdere inhoudelijke verdieping. Deels gekoppeld aan je werkplek, deels ter voorbereiding op het afstudeeronderzoek in jaar 4. Wat betreft de inhoudelijk vakken kun je een keuze maken, gericht op het vakgebied waar jij werkzaam wilt zijn. Denk bijvoorbeeld aan internationale veiligheid, publieke veiligheid of industriële & corporate veiligheid. 


Tijdens de onderwijsdag heb je regelmatig coaching. Je komt met een groepje studenten bij elkaar om werkervaringen uit te wisselen en eventuele problemen te bespreken. Alles onder begeleiding van een docent. 

Minor of buitenlandstage

Je kunt er voor kiezen om in de eerste helft van jaar 3 in plaats van te gaan werken een minor te volgen. Het duale gedeelte van de opleiding wordt dan gecomprimeerd tot 60 weken (in plaats van 80). Dit kan interessant zijn als je bepaalde accenten wil leggen binnen je ontwikkeling naar integraal veiligheidskundige. Als je bijvoorbeeld de gezondheidszorg in wilt na je opleiding, dan kan het nuttig zijn om eerst de minor Global Health and Safety te volgen voordat je start met een leerarbeidsplaats in een ziekenhuis. Ook kun je in plaats van een minor kiezen voor een meeloopstage van 20 weken in het buitenland. Hier kun je bijvoorbeeld voor kiezen als je graag een buitenlandervaring wilt opdoen tijdens je studie maar wel wil afstuderen binnen een organisatie in Nederland. 

 

Jaar 4

Werken, leerkring en onderzoeksopzet

Net als in het derde jaar werk je 4 dagen per week op een leerarbeidsplaats. In de eerste helft van het jaar zit je daarnaast in een leerkring. In de leerkring bereid je het afstudeeronderzoek voor, dat je in de tweede helft van jaar 4 gaat uitvoeren. Verder werk je met een groepje studenten aan een innovatieproject, gerelateerd aan een veiligheidskundig onderwerp. Bijvoorbeeld het (brand)veilig parkeren van elektrische auto’s in parkeergarages. Of een onderzoek gerelateerd aan cyberpesten/sexting. Eventueel kun je ook een individuele invulling geven aan dit onderdeel, gerelateerd aan jouw professionele ontwikkelbehoefte. 

Afstuderen

De tweede helft van het jaar staat in het teken van het afstuderen zelf. Het afstudeeronderzoek doe je bij de organisatie waar je leerarbeidsplaats is. Je doet bijvoorbeeld een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking bij de aanpak van verkeersonveiligheid. Of je bekijkt de veiligheid bij grote infrastructurele bouwprojecten. In de afstudeerkring wissel je ervaringen uit met medestudenten.

Stage en afstuderen in het buitenland

Je hebt in het vierde jaar de mogelijkheid om 32 -  40 weken stage te lopen in het (Nederlandstalige) buitenland, in plaats van bij een leerarbeidsplaats in Nederland. Vooral op Curaçao hebben we een groot netwerk. Ga bijvoorbeeld aan de slag bij Maduro & Curiel’s Bank N.V., de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden of bij beveiligingsbedrijf Securitas Antias B.V. Mogelijkheden zijn er ook op Aruba en Bonaire. Als je hiervoor kiest, voer je ook je afstudeeronderzoek uit in het buitenland.

 

Ervaringen buiten de collegezaal

Lisa Klitsie

Over aanpakken

Swen Komen

Over breedte van de opleiding

Anaïs Voogt

Over creatieve oplossingen

Niels Leeuwenburgh

Over projecten

Sleep opzij

Minors

Je studie samenstellen

Met een minor kun je je kennis verbreden of verdiepen. Je kunt minors bij jouw eigen opleiding of op elke hogeschool in Nederland of het buitenland volgen. Net wat jij wil en wat het beste bij jou past. Op dit moment kiezen IVK duaal studenten vooral voor de volgende minors:

Sociale Stabiliteit

Dit is een actueel thema. Van radicalisering tot het racismedebat, en van de rellen in de Schilderswijk tot de komst van vluchtelingen naar Nederland. In deze minor ga jij op zoek naar de mogelijkheden om de sociale stabiliteit te bevorderen. 

Industriële Veiligheid

In deze minor staat de veiligheid in industrie en bouw centraal. Je gaat aan de slag met het multidisciplinaire karakter van een veiligheidsprobleem en de verschillende perspectieven die hierbij een rol spelen. 

Global Health and Safety

Je bent geïnteresseerd in de wereld om je heen? Je wilt van onze samenleving een betere plek maken? Gezonder, veiliger, rechtvaardiger? Dan is deze minor iets voor jou. We richten ons op mondiale gezondheid, gezondheidszorg en veiligheid. 

Koninkrijkszaken

Het Koninkrijk der Nederlanden reikt tot ver buiten de grenzen van Nederland. Aruba, Curaçao, St.
Maarten en de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba maken het koninkrijk compleet. Heb jij belangstelling voor het Caribisch deel van het Koninkrijk vanuit het perspectief van Rechten, Veiligheid en Openbaar Bestuur? Volg dan deze minor. 

Sociale Innovatie in Stad en Wijk

Een steeds groter deel van de wereldbevolking woont in stedelijke gebieden. In de dichtstbevolkte wijken vindt strijd om de invulling van de openbare ruimte plaats en komen hardnekkige problemen samen. Met je groep analyseer je lokale vragen en problemen en maak je een ontwerp voor een sociale innovatie. 
 

Werkvormen

Hoorcolleges en werkcolleges 

In de eerste jaren van Integrale Veiligheidskunde duaal volg je hoorcolleges waarin onderwerpen als grootstedelijke problematiek, risicomanagement en criminologie aan de orde komen. Tijdens werkcolleges leer je hoe je je professioneel gedraagt in een organisatie en hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft. Voor de groep staat één van je docenten of een gastspreker. Bijvoorbeeld een medewerker van een waterschap die je van alles kan vertellen over overstromingsrisico’s. Of een veiligheidsmanager van een bouwbedrijf, die vertelt welke maatregelen worden genomen om veilig te bouwen.

Toolkits en projecten

Tijdens toolkits leer je werken met praktische instrumenten die je kunnen helpen bij het aanpakken van veiligheidsvraagstukken. Bijvoorbeeld het vlinderdasmodel waarmee je analyseert wat de gevolgen zijn van een ongewenste gebeurtenis en wat je hiertegen kan doen. 
Alles wat je leert tijdens de toolkits en theorievakken zet je gelijk in bij de integrale veiligheidsopdrachten (IVO’s). Je gaat bijvoorbeeld met een projectgroep de wijk in en onderzoekt of bewoners zich veilig voelen én hoe veilig het daadwerkelijk is. Je kijkt naar het veiligheidsbeleid van een gemeente en wie zich daarmee bezighouden.

Coaching en intervisie

Gedurende de eerste jaren heb je een studieloopbaanbegeleider, met wie je regelmatig overlegt over jouw studievoortgang. Vanaf het moment dat je aan het werk gaat krijg je een begeleidend docent die jouw ontwikkeling op de werkplek volgt en je coacht. In jaar 3 wordt tevens gestart met intervisiegroepen, waarbij het in eerste instantie gaat over het onderling delen van ervaringen met het werken als integraal veiligheidskundige. Vanaf jaar 4 gaat het ook om het opzetten en uitvoeren van je afstudeeronderzoek.
 

Contact met de opleiding

Heb je vragen over hbo Integrale Veiligheidskunde (IVK) of wil je meer informatie ontvangen? We helpen je graag verder.  

  • Inhoudelijke vragen? Neem contact op met het Bureau Externe Betrekkingen IVK: ExterneBetrekkingenIVK@hhs.nl.
  • Toegangseisen en instromen? Bel de Centrale Studenten Inschrijving (CSI) van De Haagse Hogeschool op 070 - 445 85 85.
  • Studeren in Den Haag combineren met een baan? Studenten Anaïs, Barry en Lisa vertellen je er alles over.
  • Tips en trucs? Studenten delen op Instagram HHs Integrale veiligheidskunde (ivkhhs) hun ervaringen. 
 

Contact met studenten

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Gedurende de hele studie krijg je volop hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding Integrale Veiligheidskunde maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je carrière en nog veel meer. Ook volg je lessen studieloopbaanbegeleiding, waarin je leert studeren en waarin je richting geeft in het ontwikkelen van je IVK-competenties. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon of decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Integrale Veiligheidskunde - Duaal?