Heb je een vraag?

We helpen je graag!

Iets voor jou?

Een pandemie, een bedrijfsongeval, een internetlek of een terroristische dreiging: gevaar ligt altijd op de loer.  Zonder dat we er erg in hebben, werken dagelijks duizenden mensen aan onze veiligheid.  

Wil jij problemen als geweld, terrorisme en (be)dreiging aanpakken, werken aan een veilige samenleving en betekenis hebben voor de maatschappij? En wil je vanaf jaar 3 je studie combineren met een echte baan? Dan is de duale opleiding Integrale Veiligheidskunde iets voor jou. En dat allemaal in Den Haag, dé internationale stad van vrede en veiligheid.  

De opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) in Den Haag is een duale studie. Daarin zijn we uniek in Nederland. De eerste twee jaar ga je naar school en volg je intensief onderwijs. In jaar 3 en 4 volg je 1 dag in de week onderwijs en werk je 32 uur. Wij geloven dat je veiligheid pas echt leert door leren en werken te combineren.  

Je leert veiligheidskwesties vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Je bent nieuwsgierig, kijkt altijd vooruit en kunt risico’s daardoor goed inschatten. Achter de schermen verricht je ongelooflijk belangrijk werk. 

Podcast

Ben jij nieuwsgierig naar hoe dit allemaal werkt? Beluister dan deze podcast.

Lijkt deze duale studie jou wat? Bekijk de infographic over Duaal studeren bij De Haagse Hogeschool.

Alles over toelating

Toelatingseisen
Vooropleiding Vereiste profiel
Havo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Vwo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Mbo Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

 

 

Instroomadvies

Om met de bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde duaal te kunnen beginnen moet je een havo- of vwo-diploma hebben met het juiste profiel. Bij sommige profielen zijn bepaalde vakken verplicht. Ook met een mbo-diploma niveau 4 ben je welkom.

Overige situaties

Niet rechtstreeks toelaatbaar

Het kan zijn dat je niet direct toelaatbaar bent. Bijvoorbeeld omdat je geen toelatinggevende vooropleiding hebt, of je geen examen hebt gedaan in een verplicht vak. Kijk hier welke mogelijkheden er zijn om toch te starten aan De Haagse. Kijk op de pagina Toelatingseisen hoe je dit kan doen.

21+-toelatingsonderzoek
Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog worden toegelaten als je slaagt voor het Toelatingsonderzoek 21+.
Het Toelatingsonderzoek 21+ vindt in de periode januari t/m juli/augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Het onderzoek bestaat uit het afleggen van een digitale capaciteitentoets.

Een buitenlands of internationaal diploma

Met een buitenlands of internationaal diploma kun je toegelaten worden, mits dit diploma toelating biedt tot hbo en je een bewijs hebt van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Alle buitenlandse en internationale diploma’s worden door De Haagse Hogeschool gewaardeerd.

Overstappen naar De Haagse

Zit je op een andere hogeschool of een universiteit en wil je overstappen naar De Haagse? Dat kan meestal. Samen met onze studieadviseur bekijk je of en wanneer je het beste kunt instromen bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK). Meer weten? Neem dan contact op met de Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid via telefoon 070 - 445 8320 of mail brv@hhs.nl

Uitspraken over je toelating

Op de officiële toelatingseisen kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de afdeling CSI kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.

Hulp bij studiekeuze

Doe mee aan onze studiekeuzeactiviteiten en ontdek of De Haagse het heeft voor jou.

groep studenten in atrium

Open Dag

Zaterdag 9 november 2024

Go to Open Dag

Open Dag

Zaterdag 9 november 2024

Heeft De Haagse het ook voor jou? Een Open Dag bezoeken is dé manier om dat te ontdekken. 

Go to Open Dag
Groepje studenten zit buiten bij elkaar

Meelopen

Wanneer het jou uitkomt

Go to Meelopen

Meelopen

Wanneer het jou uitkomt

Geen op maat gemaakt programma, gewoon de studie zoals die echt is. Loop een dagje mee met een student.

Go to Meelopen

Studie in cijfers

8

uur college per week

8

uur samenwerken in projecten per week

24

uur zelfstudie per week

2

jaar betaald werken tijdens studie

Inhoud van de studie

Wat ga je doen?

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Hoorcolleges, toolkits en werkcolleges

In de eerste jaren van IVK duaal volg je hoorcolleges waarin onderwerpen als grootstedelijke problematiek, risicomanagement en criminologie aan de orde komen. Tijdens toolkits leer je werken met praktische instrumenten die je kunnen helpen bij het aanpakken van veiligheidsvraagstukken. Bijvoorbeeld het vlinderdasmodel waarmee je analyseert wat de gevolgen zijn van een ongewenste gebeurtenis en wat je hiertegen kan doen. Tijdens werkcolleges leer je hoe je je professioneel gedraagt in een organisatie en hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft. Voor de groep staat één van je docenten of een gastspreker. Bijvoorbeeld een medewerker van een waterschap die je van alles kan vertellen over overstromingsrisico’s. Of een veiligheidsmanager van een bouwbedrijf, die vertelt welke maatregelen worden genomen om veilig te bouwen. 

Projecten, coaching en intervisie

Alles wat je leert zet je gelijk in bij de integrale veiligheidsopdrachten (IVO’s). Je bezoekt bijvoorbeeld een bedrijf op de Maasvlakte om te kijken welke uitdagingen de opslag van gevaarlijke stoffen met zich meebrengt. Of je maakt een veiligheidsplan voor een groot evenement op het Malieveld in Den Haag.  

Gedurende de eerste jaren heb je een studieloopbaanbegeleider, met wie je regelmatig overlegt over jouw studievoortgang. Vanaf het moment dat je aan het werk gaat krijg je een begeleidend docent die jouw ontwikkeling op de werkplek volgt en je coacht. In jaar 3 wordt tevens gestart met intervisiegroepen, waarbij het in eerste instantie gaat over het onderling delen van ervaringen met het werken als integraal veiligheidskundige. Vanaf jaar 4 gaat het ook om het opzetten en uitvoeren van je afstudeeronderzoek. 

Na je studie

Wat kun je later worden?

Dit word je wel

 • Veiligheidsconsultant

 • Coördinator evenementenveiligheid

 • Adviseur sociale veiligheid

 • Manager bewaking en beveiliging

 • Coördinator crisisbeheersing

 • Adviseur informatiebeveiliging

 • Medewerker kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid

 • Beleidsmedewerker veiligheid

Bekijk welke banen er mogelijk zijn na deze studie

Dit word je niet

 • Marinier

 • Opsporingsambtenaar

 • Brandweerman

 • Criminoloog

 • Douanier

 • (Persoons)beveiliger

 • Verkeersregelaar

Doorstuderen

De meeste IVK-studenten kiezen ervoor om na het behalen van hun diploma aan het werk te blijven. Het komt regelmatig voor dat studenten in vaste dienst komen bij de organisatie waar ze in het derde en/of vierde jaar hun leerarbeidsplaats hebben gehad.

Een aantal studenten kiest er ook voor om door te stromen naar een masteropleiding. De Haagse Hogeschool Pro heeft zelf een interessant aanbod van masteropleidingen, waaronder masters op het gebied van management.

Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

 • De executive Master of Public Safety van Delft TopTech, ontwikkeld door de TU Delft en NIFV Nibra.
 • De Master Bestuurskunde: 'Besturen van Veiligheid' aan de VU in Amsterdam.
 • De Master Public Administration, met specialisatiemogelijkheid Public Safety aan de Universiteit Twente.
 • De Master Sociologie aan de Universiteit van Tilburg
 • De Master Crisis and Security Management aan de Universiteit van Leiden.

Over het algemeen moet je eerst een pre-master of een schakelprogramma volgen op de universiteit, voordat je kunt starten met het masterprogramma.

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?

Inschrijven en aanmelden

Je aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Wil je eerst meer weten over hoe het aanmeldproces precies in zijn werk gaat? Kijk dan op onze pagina Aanmelden, hoe doe je dat? Hier vind je ook belangrijke deadlines. Deze opleiding start in september en heeft geen februari-instroom.

Studiekosten-en financiering

Collegegeld

De collegegeldbedragen voor het gesubsidieerde onderwijs worden door het ministerie vastgesteld. Je moet eerst het collegegeld betalen, voordat je mag worden (her)ingeschreven. Je kunt het bedrag ineens betalen via de bank, maar er zijn ook mogelijkheden voor gespreide betaling. Bij gespreide betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Blijf op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent het collegegeld.

Studiefinanciering

Studenten die voltijd of duaal studeren komen in aanmerking voor een studietoelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Hulp bij studiekeuze

Wat als je nog twijfelt?

Het kan zijn dat je helemaal enthousiast wordt over deze opleiding. Het kan ook zijn dat je nog na een bezoek aan een open dag, na meelopen en/of na het praten met studenten, docenten, ouders, en decanen nog twijfelt. Geeft niet, dat gebeurt vaker. Misschien ben jij wel iemand die eerst een jaartje moet gaan werken. Of op wereldreis. Of misschien ligt je ambitie wel ergens anders dan je denkt. Loop eens binnen bij ons Study & Career Centre voor: 

Hulp tijdens je studie

Gedurende de hele studie krijg je volop hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding Integrale Veiligheidskunde maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je carrière en nog veel meer. Ook volg je lessen studieloopbaanbegeleiding, waarin je leert studeren en waarin je richting geeft in het ontwikkelen van je IVK-competenties. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon of decaan.

Voor meer informatie over decanen/studentpsychologen, topsport, ondersteuning bij de Nederlandse taal of studeren met een functiebeperking kijk op onze pagina over ondersteuning tijdens je studie. 

Officiële opleidingsnaam

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO):

 • Officiële opleidingsnaam: Integrale Veiligheidskunde
 • Naam internationaal: Safety and Security Management
 • Opleidingscode (Isat): 39268
 • Instellingscode (Brin): 27UM
   

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen zullen op het getuigschrift worden vermeld. 

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Downloads
Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA) en mag je de opleiding vervolgen. 

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Toch op zoek naar een andere opleiding?

Misschien vind je deze opleidingen ook interessant!

Ga naar Safety and Security Management Studies Drie studenten overleggen rondom tafel

Safety and Security Management Studies

 • Bachelor
 • voltijd
 • 4 jaar
Hoe behoed je mensen voor gevaar? In deze Engelstalige opleiding leer je hoe je wereldwijde veiligheidsproblemen aanpakt.
Ga naar Bestuurskunde/ Overheidsmanagement Bestuurskunde / Overheids-management

Bestuurskunde/ Overheidsmanagement

 • Bachelor
 • duaal
 • 4 jaar
Je bent een echte verbinder en bekijkt vraagstukken van alle kanten. Dit pas je na 2 jaar gelijk toe in het werkveld.
Ga naar International Public Policy and Leadership International Public Policy and Leadership studenten

International Public Policy and Leadership

 • Bachelor
 • voltijd
 • 4 jaar
In deze Engelstalige opleiding verdiep je je in mensenrechten, vrede en veiligheid. Daarmee maak jij straks het verschil!