Vragen?

Neem contact op

Introductie

Hoe komt jouw organisatie in control? Hoe houd je haar in control? Iedere organisatie is uniek. Toch zijn daar algemene richtlijnen voor te geven. 

De Mastermodule Bedrijfskunde & Management reikt je bouwstenen aan voor een managementcontrolsysteem op basis van de missie en visie van de organisatie. Je leert ook hoe je financiële en niet-financiële beheersmaatregelen inzet in hun onderlinge samenhang. En je leert hoe je marktkansen en marktrisico’s proactief inschat. Kortom, hoe het managementcontrolsysteem bijdraagt aan risicobeheersing op elk managementniveau. 

Alles over toelating

Toelatingseisen

Wanneer je deze module uit de Master Bedrijfskunde en Management graag wilt volgen, verwachten we dat je een hbo- of wo-diploma bezit. Net zo belangrijk is werkervaring. Bij aanvang van deze module werk je minimaal 2 jaar in een voor deze module relevante functie zoals controller, bedrijfseconoom, bedrijfskundige of risicomanager. 

Meer informatie of direct aanmelden?

Bekijk de Inschrijfvoorwaarden

Waarom deze opleiding?

 • Je weet straks alles over ontwerp en impact van een managementcontrolsysteem 

 • Je zet financiële en niet-financiële beheersmaatregelen in hun onderlinge samenhang in. 

 • Je schat marktkansen en -risico’s proactief in. 

 • Je zet het MCS in voor risicobeheersing op elk managementniveau. 

De Mastermodule Bedrijfskunde & Management is een onderdeel van de Master Risicomanagement van De Haagse Hogeschool. Door de praktijkgerichte en bedrijfskundige insteek leidt deze master op tot een organisatiebrede risicomanagementfunctie. Door het programma van de module Bedrijfskunde & Management zijn de volgende 3 thema’s verweven: 1) Inleiding in bedrijfskunde en management, 2)  Bedrijfsprocessen & Organisatie en 3) Managementcontrolsysteem. 

Omdat een managementcontrolsysteem altijd onlosmakelijk gekoppeld is aan andere aspecten van risicomanagement, heeft deze mastermodule verbindingen met de modules Strategisch Risicomanagement, Risk en Competenties, Continuity Risks en Financial Risks.       

Met je medestudenten vorm je een learning community. Daarin worden de unieke kennis, ervaringen en talenten van iedere student afzonderlijk gewaardeerd. Samen inspireren en versterken jullie elkaar. De docent/onderzoekers voegen zich graag in dat verrijkende proces. Leren is in deze module vooral reflecteren, elkaar motiveren, inspireren en scherp houden. Je geeft en ontvangt peerfeedback aan de andere leden van de learning community. 

Bij elke opleiding van De Haagse Hogeschool staan persoonlijke aandacht, kwaliteit en praktische toepasbaarheid centraal. Na deze module ben jij straks de risicomanager die een gebalanceerd managementcontrolsysteem succesvol ontwerpt en implementeert, waarbij je rekening houdt met de controlgerelateerde ethische issues. Op basis van dat MCS neem je de juiste beheersmaatregelen die je organisatie in control brengen of houden. Met deze module wordt jouw toegevoegde waarde binnen je organisatie alleen maar groter.  

Jouw investering 

Hoeveel geld en tijd investeer je?

Startdatum 19 januari 2024
Duur 10 weken 
Lessen 3 uur per week
Tijdsinvestering 5 uur zelfstudie per week
Kosten in één keer € 2.995
Boekengeld € 75
Meer over de kosten
 • Over deze mastermodule betaal je geen btw. 
 • De organisatie waar je werkt, mag de kosten van deze module integraal als zakelijke onkosten opvoeren.  
 • Heb je een onderwijsbevoegdheid óf ben je leraar in het hbo en heb je minimaal een diploma op bachelorniveau, dan kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs. Voor meer informatie hierover: klik op voorgaande link. 
 • Je kunt een STAP-subsidie aanvragen van maximaal € 1.000.  

Inhoud van de studie

De Haagse Hogeschool Pro biedt veel opleidingen aan in een blended vorm. Het programma van deze mastermodule bestaat volledig uit fysiek onderwijs. We verwachten van je, dat je elke bijeenkomst voorbereidt en naderhand de verwerkingsopdrachten doet.  

Bij het volgen van deze mastermodule geldt een aanwezigheidsplicht. Ben je onverhoopt toch een keer afwezig, dan haal je de gemiste stof in door de hand-outs en de aantekeningen te bestuderen en door alsnog de opdrachten te maken die tijdens de bijeenkomst zijn gemaakt en besproken. Na inlevering van de opdrachten zal de docent daarop beknopt feedback geven. Mocht je meer dan 20 procent van de bijeenkomsten afwezig zijn geweest, dan overleg je met de docent en programmamanager over een additionele toets voor verdere compensatie. 

In deze mastermodule geef je minstens één keer peerfeedback op hoe een andere student een opdracht heeft uitgewerkt of een presentatie heeft gehouden.  

Onderwerpen 1
Onderwerpen 2
Toetsing

Je kennis en inzet toetsen we op twee manieren. We bespreken tijdens een evaluatie jouw activiteiten binnen de learning community: wat gaat er wel en niet goed, waar interpreteer je dingen verkeerd? Wat heb je nodig om een volgende stap in je leerproces te zetten? Daarnaast toetsen we of je een studieonderdeel voldoende beheerst. Met deze proeve van bekwaamheid sluit je een studieonderdeel af.  

Het resultaat

Wanneer je de Mastermodule Bedrijfskunde en Management succesvol hebt afgerond 

 • krijg je een certificaat van deelname; 

 • kun je beoordelen welke invloed strategie, cultuur, structuur en managementstijl hebben op de effectiviteit van een managementcontrolsysteem; 

 • ontwerp je een gebalanceerd managementcontrolsysteem, gekoppeld aan de strategie van de organisatie, waarbij je rekening houdt met de controlgerelateerde ethische aspecten.