Voor kinderen in een handbewogen rolstoel is het van groot belang dat ze optimaal kunnen meedoen in de samenleving. De rolstoel zou in theorie een verlengstuk van het lichaam moeten zijn, maar blijkt in de praktijk vaak te zwaar, te log of sluit onvoldoende aan bij de ondersteuning die het kind eigenlijk nodig heeft. Het is bekend dat het verstrekken van een kinderrolstoel een ingewikkeld en tijdsintensief proces is. Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de mogelijke factoren die het verstrekkingsproces van de kinderrolstoel en de match tussen kind en rolstoel kunnen verbeteren.

Ruim vijfduizend kinderen in Nederland gebruiken een handbewogen rolstoel als gevolg van een aangeboren of verworven aandoening. Doordat de match tussen kind en rolstoel vaak niet optimaal is, ervaren de kinderen regelmatig belemmeringen in het bewegen, in plaats van dat de rolstoel het bewegen juist zou moeten stimuleren. Bij het verstrekken van deze rolstoel komen de kinderen met hun ouders in een ingewikkeld proces terecht waarbij meerdere stappen moeten worden doorlopen. Bij dit proces zijn naast de ouders en de kinderen, WMO consulenten van gemeenten, rolstoelleveranciers, fysio- en ergotherapeuten betrokken.

Onderzoek

In deze pilotstudie doen we onderzoek naar:

  1. Behoeften van kind en ouder(s);
  2. Barrières en facilitators in het keuze- en verstrekkingsproces van de handbewogen kinderrolstoel;
  3. Kosten van het verstrekkingsproces van de handbewogen kinderrolstoel.

Voor deel 1 en 2 wordt gebruikgemaakt worden van focusgroepen en een online vragenlijst. De focusgroepen worden gehouden met de verschillende betrokkenen gebaseerd op expertise binnen het verstrekkingsproces. De online vragenlijst zal bij een bredere groep betrokkenen binnen het verstrekkingsproces uitgezet worden.

Voor deel 3 worden de (maatschappelijke) kosten binnen het verstrekkingsproces in kaart gebracht worden.

Uiteindelijk worden alle bovenstaande resultaten en inzichten gebruikt om samen met de betrokkenen tot concrete en relevante verbeterpunten te komen binnen dit verstrekkingsgproces.

Samenwerking

Samenwerkingspartners zijn: Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, Heliomare, CP Nederland en Handicap NL.

Projectgroep

Wiek Dirks (De Haagse Hogeschool)

Koen van Dijk (Hogeschool van Amsterdam)

Dr. Marleen Sol (Hogeschool Utrecht)

Dr. Linda Valent (Heliomare)

Dr. Hanneke van Dongen (Vrije Universiteit Amsterdam)

Dr. Luc de Witte (De Haagse Hogeschool)

Dr. Margo van Hartingsveldt (Hogeschool van Amsterdam)

Dr. Monique Berger (De Haagse Hogeschool)

Duur

Dit project loop tot november 2023.

 

Meer weten?

Het NPO 1 televisie- en radioprogramma Focus maakte een podcast over de match tussen rolstoel en kind: De rolstoel-beweging #2 - maak van je rolstoel je lievelingsschoenen.

Contact

Wiek Dirks,

w.s.dirks@hhs.nl

06 18692045 

 

Monique Berger,

m.a.m.berger@hhs.nl

06 19406765