Studiedag 21ste-eeuwse vaardigheden in de doorlopende le...

Om meer te weten te komen, over de doorlopende leerlijn werken De Haagse Hogeschool, NHL-Stenden Hogeschool samen met ROC Mondriaan en de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). Zij onderzoeken de aansluiting van internationalisering door middel van case studies en interviews en hebben vervolgens een survey gehouden onder MBOs en scholen voor HAVO. De inzichten die hieruit zijn voortgekomen, willen we delen en verdiepen op deze studiedag.

Lees verder

Landelijke Dag voor Vertrouwenspersonen in het HBo

Vertrouwenspersonen

T(rust)- DAY: Balanceren tussen angst en vertrouwen op de pijler van contact en contract Een dag waar je bij moet zijn! We hebben fantastische sprekers bereid gevonden om ons te inspireren. In de middag verzorgen zij praktische workshops, die ons helpen te bouwen aan een veilig werk- en leerklimaat. Daarnaast is er uiteraard tijd om te netwerken en van elkaar te leren.

Lees verder

We hebben niks kunnen vinden, probeer opnieuw te filteren.