Onderzoekslunch: Wat voor wijk is dit?

Wat voor wijk is dit

In het kort

Datum:

13 januari 2020

Tijd:

12:30 - 13:30

Locatie:

Hoofdvestiging, Innovation Playground

Iedereen die woont, woont in een wijk. Elke wijk heeft een bepaald imago: bij de bewoners zelf, bij stadsbewoners buiten de wijk, bij maatschappelijke instellingen, bij makelaars en ook in de politiek en het bestuur.

Hans Kars en Rian Peeters hebben langjarige ervaring met wijkgericht werken. Zij schreven de publicatie “gebiedsbranding: samenwerken aan succesvolle wijken”. Dit maakt deel uit van het programma van het lectoraat grootstedelijke ontwikkeling. In hun rapport wordt aan de hand van vier wijken in Nederland de waarde van gebiedsbranding onderzocht. Ook gaan zij in op methoden van (praktijkgericht) onderzoek in de wijk. Beide auteurs zijn aanwezig en zij presenteren hun bevindingen. Reactie wordt gevraagd aan docenten van Social Work, Bestuurskunde en Facility Management. De gespreksleiding ligt bij Vincent Smit, lector grootstedelijke ontwikkeling.

Tijdens deze bijeenkomst wordt Nederlandse gesproken en iedereen is welkom!

Deze Onderzoekslunch is georganiseerd door het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions.

Meer informatie en aanmelden: Rachel Barrett.