Uitnodiging Intreerede Chris Detweiler, lector Filosofie en Beroepspraktijk

Chris Detweiler

In het kort

Datum:

16 maart 2022

Tijd:

14:30 - 17:00

Locatie:

Aula Haagse Hogeschool en online


Chris Detweiler is sinds mei 2020 lector Filosofie en Beroepspraktijk bij het kenniscentrum Global & Inclusive Learning van De Haagse Hogeschool. Op woensdag 16 maart 2022 houdt hij zijn intreerede. We nodigen u van harte uit deze intreerede bij te wonen. Dat kan ook online:
https://edu.nl/xj97v


Het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk analyseert nieuwe technologieën en de ontwerppraktijk, technologische cultuur en samenleving waaruit die voortkomen. Zo komen onderliggende waarden, belangen, aannames en wereldbeelden aan het licht. Door te reflecteren op het gebruik van technologie in de beroepspraktijk en het dagelijks leven, creëert het lectoraat bewustzijn over de impact van technologie op mensen, beroepen en de bredere samenleving inclusief de professionele en ethische dilemma’s daaromheen.  

Programma

14.30 - 15.00
 Inloop
 15.00 - 15.15
 Welkom door Hans Harbers (moderator)
Inleidingen door Rajash Rawal (lid College van Bestuur)
en Han Biemans (directeur faculteit IT&Design)
 15.15 - 16.00
 Intreerede
 16.00 - 16.10
 Studentenwerk (video)
 16.10 - 17.00
 Paneldiscussie met de kenniskringleden o.l.v. Hans Harbers
 17.00 - 18.00
 Borrel

Aanmelden