Save the date: Symposium ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan lectoraat Oncologische Zorg

oncologische zorg

In het kort

Datum:

20 april 2022

Tijd:

13:00 - 17:00

Locatie:

Aula, De Haagse Hogeschool

Het lectoraat Oncologische Zorg nodigt u uit voor een feestelijk symposium ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan in 2022.

De afgelopen jaren heeft het lectoraat onderzocht hoe de kwaliteit van leven van mensen met kanker verbeterd kan worden.

We richtten bijvoorbeeld 'De Ziekenhuiskamer van de Toekomst’ in waar we onderzoek doen naar zorginnovaties die de werkdruk van zorgprofessionals verlichten en de zorg aangenamer maken voor patiënten.

En recent zijn we in het Medical Delta Living Lab Better In Better Out gestart met een onderzoek hoe e-health toepassingen en -technologieën de fitheid van mensen met kanker voor en na de behandeling kunnen verbeteren. We werken daarbij samen met meerdere instituten uit de regio

Tijdens dit symposium blikken we met een aantal bevlogen sprekers terug én vooruit. Hoe kunnen we de samenwerking in de regio bijvoorbeeld nog verder versterken? Welke bijdrage kunnen we leveren aan de uitdagingen in de zorg in het algemeen en de zorg voor mensen met darmkanker in het bijzonder? Daar wisselen we graag met u als mede-expert van gedachten over. 

Reserveert u 20 april 2022 in uw agenda? Meer informatie over het programma volgt in maart.