Uitnodiging: Symposium ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan lectoraat Oncologische Zorg

oncologische zorg

In het kort

Datum:

20 april 2022

Tijd:

13:00 - 17:00

Locatie:

Aula, De Haagse Hogeschool

Het lectoraat Oncologische Zorg nodigt u uit voor een feestelijk symposium ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan in 2022.

De afgelopen jaren heeft het lectoraat onderzocht hoe de kwaliteit van leven van mensen met kanker verbeterd kan worden.

We richtten bijvoorbeeld 'De Ziekenhuiskamer van de Toekomst’ in waar we onderzoek doen naar zorginnovaties die de werkdruk van zorgprofessionals verlichten en de zorg aangenamer maken voor patiënten.

En recent zijn we in het Medical Delta Living Lab Better In Better Out gestart met een onderzoek hoe e-health toepassingen en -technologieën de fitheid van mensen met kanker voor en na de behandeling kunnen verbeteren. We werken daarbij samen met meerdere instituten uit de regio

Tijdens dit symposium blikken we met een aantal bevlogen sprekers terug én vooruit. Hoe kunnen we de samenwerking in de regio bijvoorbeeld nog verder versterken? Welke bijdrage kunnen we leveren aan de uitdagingen in de zorg in het algemeen en de zorg voor mensen met darmkanker in het bijzonder? Daar wisselen we graag met u als mede-expert van gedachten over. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor dit symposium via dit aanmeldformulier.

Programma

13.00 uur           Inloop met lunch; broodje en kopje soep

13.30 uur           Opening door Joost van der Sijp, lector Oncologische Zorg

13.35 uur            Nico van Meeteren, Algemeen directeur Topsector Life Sciences & Health, professor, afdeling Anesthesiology, Erasmus Medisch Centrum

13.55 uur            Willem Geerlings, ex-bestuurder HMC en verzekeraar 

14.15 uur           Assia Kraan, Living Labs regisseur Better In Better Out, Medical Delta

14.35 uur           David Voetelink, Raad van Bestuur HMC

15.00 uur           Paneldiscussie

15.45 uur           Afsluiting door Joost van der Sijp

16.00 uur           Netwerkborrel

17.00 uur           Einde

Interview Joost van der Sijp 

Lees het interview dat Joost van der Sijp gaf ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het lectoraat Oncologische Zorg.