Uitnodiging: Symposium Internationalisering & Wereldburgerschap… twee werelden?

wereldburgerschap

In het kort

Datum:

12 mei 2022

Tijd:

11:00 - 16:00

Locatie:

De Haagse Hogeschool

Heb je een internationale ervaring – thuis of over de grens – nodig om jezelf een wereldburger te kunnen noemen? Hoe word je eigenlijk een wereldburger? Door de wereld rond te reizen of door vanuit je stoel het internationale nieuws te volgen? Is het terecht dat wereldburgerschap gereduceerd wordt tot interculturele vaardigheden opdoen? Hamvraag is: zijn wereldburgerschap en internationalisering verbonden of zijn het twee werelden? Over deze en andere vragen gaan docenten, studenten, practoren, lectoren en andere onderwijsprofessionals uit het MBO en HBO met elkaar in gesprek. Laurence Guérin (lector Wereldburgerschap De Haagse Hogeschool, practor Burgerschap ROC van Twente) en Jos Beelen (lector Global Learning) schreven rondom deze vragen een position paper, die tijdens dit symposium wordt gepresenteerd.

Voor wie?

Onderwijsprofessionals middelbaar beroeps- en hoger onderwijs.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via dit formulier.

Organisatie

Kenniscentrum Global & Inclusive Learning (De Haagse Hogeschool), ROC van Twente, UNESCO en Nuffic

Locatie

De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag

Programma

  • 11.00 Ontvangst
  • 11.30 Opening en uiteenzetting van de dag
  • 11.45 Keynote door Arne Heuwekemeijer, Hotel Director NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky en presentatie position paper 

  • 12.15 Thematafels en lunch Vooraf opgeven voor thematafels is niet nodig.
  • 13.45 Workshopronde rond diverse aspecten van internationalisering en wereldburgerschap: Kinderrechten, Wereldburgerschap en inclusief onderwijs, Professional development for internationalisation and global citizenship, Wereldburgerschap en internationalisering volgens studenten, Internationalisation at home in het MBO en HBO en Wereldburgerschap en Collaborative Online International Learning (COIL) Op het aanmeldformulier kan de keuze voor de workshop worden aangegeven. Zie onderaan de pagina voor meer informatie over de workshops
  • 14.45 Korte pauze
  • 15.00 Hoe gaan we verder? Een interactieve discussie met panel en zaal.
  • 15.45 Afsluiting
  • 16.00 Borrel

Het aantal deelnemers aan het symposium is gelimiteerd.

Symposium Internationalisering & Wereldburgerschap: twee werelden

Workshop 1

Wereldburgerschap en Internationalisering in de minor Kinderrechten: praktische uitdagingen. Janneke Wubs (docent-onderzoeker Lectoraat Wereldburgerschap)

De minor kinderrechten, praktische uitdagingen zet studenten van de opleiding hbo-recht in een team met studenten van de faculteit Sociaal werk en Educatie. Samen formuleren ze besluiten en adviezen in casussen rond kinderen in de knel. Denk aan uithuisplaatsing en vechtscheiding, thuiszitters in het primair onderwijs of dakloosheid van gezinnen. Het precies identificeren en vooropstellen van de belangen van het kind vergt integratie van juridisch en sociaal-professionele perspectieven. Voor de studenten voelt die echte interdisciplinariteit, misschien wel soms bijna transdisciplinariteit, alsof ze een nieuwe taal leren spreken; iets wat in de multidisciplinaire praktijk rondom kinderen nog lang niet altijd lukt. In deze workshop krijg je een kijkje in de keuken van deze minor. Het klinkt allemaal heel mooi, maar hoe goed lukt het ons nou echt om wereldburgerschap en internationalisering hierin vorm te geven?

Workshop 2

Learning from the South – Inclusieve Participatie en Internationalisering Laurence Guérin (lector Wereldburgerschap) en Naomi van Stapele (lector Inclusive Education)
In deze workshop wordt een casus besproken uit Kenia waarin kwetsbare jongeren hun leerwerktraject hebben vormgegeven. Op grond van deze casus bespreken we wat dit zegt over onze eigen praktijk in het mbo en hbo.

Workshop 3 (in English)

The relevance of positioning: us-you-me Javis Reed, student-assistent kenniscentrum Global & Inclusive Learning
A common debated struggle among students and facilitators is how to deal with “controversial issues”, “wicked problems”, “dilemmas” etc. in class, especially when they are experienced as a “far-away issue” outside the experiential spectrum of the student. But instead of focusing on the issue, we need to address the ‘positioning’ and what influences your positioning towards a topic/ issue first! This workshop will give you a taste of how to explore your positioning (inner awareness) before moving to external awareness. Welcome and feel inspired!

Workshop 4

Internationalisering in de praktijk: Hoe werkt het in het MBO? Babet Hoeberigs (onderzoeker Lectoraat Global Learning, practor internationalisering ROC Mondriaan en ROC van Twente), Marloes Ambagts (docent-onderzoeker Lectoraat Global Learning) en Daan Maljers (docent-onderzoeker practoraat interntionalisering ROC van Twente.)
Op welke manieren kunnen MBO docenten hun onderwijs internationaliseren? Welke competenties hebben ze nodig hebben om dit goed te laten werken in de praktijk? In deze sessie bespreken de deelnemers deze twee ragen aan de hand van een aantal (wellicht herkenbare) praktijk cases – en houden ze de uitkomsten van een onderzoek naar MBO docent competenties voor internationalisering door onderzoekers van ROC Twente en de Haagse Hogeschool tegen het licht. Doelgroep: MBO studenten, docenten, onderwijskundigen, HR medewerkers, managers

Workshop 5 (in English)

COIL as an instrument for internationalisation and global citizenship Reinout Klamer (docent-onderzoeker Lectoraat Global Learning) and Jos Beelen (lector Global Learning)
Collaborative Online International Learning (COIL) and Virtual Exchange were already on the internationalisation agenda before the COVID-pandemic. What have we learned since then and what does it take to implement a meaningful COIL practice.

Workshop 6 (in English)

Supporting teachers in internationalising the home curriculum Claudia Bulnes and Eveke de Louw (docent-onderzoekers Lectoraat Global Learning)
Only a minority of our students is able to study abroad. This means that the great majority of students depends on internationalisation at home for their international experiences. This workshop focuses on strategies to involve teachers into internationalise their teaching.