Met de groeiende impact van platformen op onze economie en samenleving groeit ook de vraag hoe we kunnen toewerken naar een platformeconomie die werkt voor iedereen. Veel stappen naar een duurzame(re) platformeconomie richten zich op het achteraf beperken van ongewenste - en het versterken van gewenste - effecten. Dit terwijl deze waarden ook kunnen worden meegenomen bij het design van het platform en de platform onderneming. Tijdens dit event verkennen we, met behulp van verschillende top-experts, hoe een duurzame platformeconomie ‘by design’ kan worden vormgegeven. Om vervolgens met de stakeholders die hier iets mee moeten (bedrijven, overheid en onderwijs) in gesprek te gaan hoe dit in de praktijk vorm te geven.

Programma

TijdActiviteit
14:00Inloop 
14:30Welkom en keynote opening: 
‘publieke waarden by design’ Door Martijn Arets, auteur van het boek ‘Platformrevolutie’
15:00Break-out sessies: 
 Eigenaarschap 
Veel platformen eindigen onder het eigendom van enkele grote spelers, terwijl veel mensen verantwoordelijk zijn voor het succes van de organisatie. Hoe kan eigenaarschap anders worden ingedeeld op een manier dat het bijdraagt aan een meer duurzame onderneming? Onder leiding van Gijsbert Koren (auteur van het boek ‘Toekomstbedrijven) en Niels Meijssen (oprichter TimeToMomo, een stewards owned platform) worden deze vragen verkend.
 Bestuur / Governance 
Platformen kenmerken zich door het bijeenbrengen van gefragmenteerde markten. Toch is de stem van de gebruiker in het bestuursmodel van een platform doorgaans niet vertegenwoordigd. In deze sessie zal de vraag worden verkend hoe alternatieve governance-modellen kunnen bijdragen aan meer betrokkenheid van de gebruiker en hiermee een meer duurzame platformeconomie. Dit onder begeleiding van Damion Bunders, Universitair Docent Governance of Urban Digitalisation bij het departement Sociale Geografie & Planologie en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap en Amineh Ghorbani, associate professor at the Engineering Systems and Services at the TBM Faculty of Technology, policy and management at, Delft University of Technology
 
 Data en AI 
Platformen kenmerken zich in hun werkwijze door het veelvuldig gebruiken van - en opslaan van - data en door het gebruik van AI. Welke keuzes kunnen ‘by design’ worden gemaakt om hier verantwoord mee om te gaan? Deze vraag staat centraal in deze sessie. Deze sessie wordt begeleid door Ivonne Jansen Dings, strategisch adviseur Ethiek, Technologie en Samenleving bij de provincie Zuid-Holland. Ivonne is daarnaast boardmember en mede-oprichter van Code for NL en heeft ruim 10 jaar bij Waag gewerkt.
 Regelgeving by design 
De afgelopen jaren is er, voornamelijk vanuit Europa, veel regelgeving uitgekomen voor de platformeconomie. Vaak wordt pas achteraf gedacht hoe een organisatie ‘compliant’ kan zijn aan regelgeving. Dit terwijl dit ook ‘by design’ kan worden gedaan, wat ervoor zorgt dat het makkelijker is om aan (aankomende) regelgeving te voldoen. Onder leiding van Mona de Boer, die als partner bij PwC en vanuit haar link met de UvA veel over dit vraagstuk nadenkt, gaan we in gesprek hoe platformen ‘by design’ kunnen voldoen aan regelgeving.
 Ethiek 
Als ‘private regulator’ maakt een platform organisatie continu keuzes wat wel en wat niet te doen. Bij deze keuzes zitten ook veel ethische afwegingen. Wat zijn deze afwegingen? Wat zijn de keuzes? En hoe dragen de juiste keuzes bij aan een succesvoller platform? Dit zijn vragen die tijdens deze sessie worden gesteld door Tessa Duzee (zij ontwierp een Platform Ethiek Toolkit) en Jan Kaptijn en Romy Hoppen: beiden studenten aan de Philosophy of Science, Technology and Society Master aan de Universiteit Twente.
15:45Einde roundtables en pauze 
16:00Plenaire terugkoppeling: iedere groep zal plenair de meest interessante inzichten delen. 
16:20

Paneldiscussie
In het laatste deel van het programma gaan we in gesprek met ‘zij die iets moeten’ met deze designvoorwaarden. Vanuit onderwijs, ondernemerschap en overheid zullen vertegenwoordigers ingaan op de onderwerpen die tijdens de ronde tafel sessies zijn besproken. Hiermee maken we een praktische doorvertaling naar de vraag: ‘maar hoe dan?’

Leden van het panel:

Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris en concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland en al jarenlang gefascineerd door het fenomeen platformen, zal het overheidsperspectief vertegenwoordigen.

Jos van der Woude, programmamanager digitale sectorvoorzieningen bij Npuls. Hier werkt hij onder het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs aan een samenwerking met alle publieke 113 MBO, HBO en WO instellingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het aanpassingsvermogen van het onderwijs en de digitale vaardigheden van leerkrachten en leerlingen te verbeteren.

Wout Withagen, auteur ‘Bouw een succesvolle online marktplaats’ en mede-oprichter van digital agency Freshheads. Wout stond aan de wieg van klussenplatform Werkspot.nl en bouwt met zijn teams bij Freshheads aan succesvolle platformen als YoungOnes, Appjection en Cocoroco.

16:50Afronding en dankwoord door Martijn Arets
17:00Borrel 
18:00Eind 

Voor wie

Het event is bedoeld voor iedereen, zowel publiek als privaat, die met dit onderwerp bezig is of hier iets over wil leren.

Inschrijven

Schrijf je hier in
 

Dit event is georganiseerd door het lectoraat Platformeconomie.