No Fairness without Awareness

Iedere student verdient het om – eenmaal ingestroomd in het hoger onderwijs – daar ook succesvol te zijn. Hiervoor zet het lectoraat Learning Technology & Analytics zich in met toegepast onderzoek. Het lectoraat heeft tot doel gelijke kansen voor studenten in het hoger onderwijs te bevorderen, zodat studenten zich kunnen ontwikkelen tot wat de maatschappij van hen vraagt.  

Het onderzoek binnen het lectoraat Learning Technology & Analytics legt zich toe op twee sporen: Learning Analytics en Learning Technology. Binnen het spoor Learning Analytics onderzoekt het lectoraat kansengelijkheid van studenten op basis van studiedata en statistische patronen: binnen het onderwijs, over vakken en curricula heen, en – nog ruimer – binnen de Randstad en Nederland. De tweede onderzoekslijn, Learning Technology, richt zich op leertechnologie en de impact daarvan op onderwijs en studie- of studentsucces.

Theo Bakker is sinds 1 januari 2023 lector Learning Technology & Analytics. Het lectoraat is verbonden aan de faculteit IT & Design en maakt deel uit van het kenniscentrum Global & Inclusive Learning. Tijdens zijn intreerede op 21 november 2024 presenteert Theo de eerste uitkomsten van het onderzoeksprogramma ‘No Fairness without Awareness’, een toegepast, statistisch onderzoek naar kansengelijkheid. Daarnaast gaat hij in op de verdere onderzoeksthema’s en ambities van het lectoraat.  

Een nadere invulling van het programma volgt later dit jaar.  

We zien je graag op 21 november! Meld je je aan?

 

Aanmelden

 

Fotografie: David Meulenbeld