Atasi Bhattacharjee, onderzoeker bij het lectoraat Future Urban Systems van het kenniscentrum Mission Zero, nam onlangs deel aan een volledig gesponsord trainingsprogramma van de EU, uitgevoerd door de COST-actie Positive Energy Districts European Network (PED-EU-NET). Het trainingsprogramma werd gehouden op de campus van Zürich, bij ZHAW Zürich University of Applied Sciences, Institute of Facility Management, in samenwerking met het Zurich Knowledge Center for Sustainable Development (ZKSD). Het COST Action initiatief verenigt onderzoekers, professionals, gemeenten en industrieën op het gebied van Positive Energy Districts (PED) die samenwerken om de kennis en toepassing op het gebied van PED's te bevorderen. 25 best passende deelnemers, variërend van promovendi, onderzoekers, universiteitsprofessoren, professionals en gemeentelijke actoren werden uitgenodigd voor het 4-daagse trainingsprogramma in Zürich.

De Europese Unie heeft doelen gesteld voor koolstofvermindering en energietransitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Aangezien de bebouwde omgeving verantwoordelijk is voor 36% van de broeikasgasemissies in de EU, is het duidelijk geworden dat de transformatie van individuele gebouwen alleen niet voldoende zal zijn. In plaats daarvan is een gezamenlijke inspanning van individuele gebouwen tot hele wijken en steden noodzakelijk. In het streven naar de doelstelling "100 klimaatneutrale en slimme steden" in 2030, is een belangrijk initiatief genomen door de samenwerking van 20 lidstaten en gecoördineerd door JPI Urban Europe. Het primaire doel van dit initiatief, PED Transition Pathway (TP), is om het thema PED's uit te breiden door middel van planning, implementatie en replicatie in Europa en daarbuiten. Deze inspanningen zijn bedoeld om een belangrijke rol te spelen bij het behalen van de doelstellingen van het Europese strategische plan voor energietechnologie (SET-plan) (SET-plan actie 3.2), door de oprichting van 100 PED's in Europa tegen het jaar 2025. Het concept van PED's draait om de optimalisatie van energie-efficiëntie, energieflexibiliteit en de opwekking van hernieuwbare energie door de actieve samenwerking van overheden, vastgoedontwikkelaars, nutsbedrijven, gemeenschappen en de eindgebruikers in het algemeen. Door hun gezamenlijke inspanningen dragen deze belanghebbenden bij aan de verbetering van de algehele levenskwaliteit, veerkracht en zekerheid van de energievoorziening van regionaal tot nationaal niveau.

training PED
training PED
training PED
training PED

Tijdens dit intensieve vierdaagse programma kreeg Atasi inzicht in de aanpak van Zürich om PED te implementeren op basis van hun 15 jaar ervaring. Het trainingsprogramma bestond uit lezingen, bedrijfsbezoeken, workshops gericht op PED-implementatieprocessen, betrokkenheid van belanghebbenden en verkenning van relevante bestuurlijke en zakelijke ecosystemen. Het meest intrigerende onderdeel van het trainingsprogramma was "Zurichs Roadmap to Sustainability: De visie van de 2000-Watt Society op duurzame steden". De 2000-Watt Society is een visionair concept dat ontstond in Zwitserland, met als doel het gemiddelde energieverbruik per hoofd van de bevolking te beperken tot 2000 watt om een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving te garanderen. Kalkbreite en Hunziker Areal, twee PED vergelijkbare 2000 watt locaties werden bezocht als onderdeel van het trainingsprogramma. De Hunziker Areal, een baanbrekend stadsontwikkelingsproject in Zürich, is gevestigd op een voormalige locatie van een cementfabriek. Het wordt geleid door de coöperatie "Mehr als Wohnen" (Meer dan Wonen) en geeft prioriteit aan ecologische duurzaamheid en sociale inclusiviteit. De certificering van de locatie voor 2000 watt dient als model voor duurzame stedelijke ontwikkeling en toont innovatief ontwerp, hernieuwbare energieopwekking, duurzame transportoplossingen en maatschappelijke betrokkenheid voor een energiepositievere en milieubewustere stad.

Dit trainingsprogramma was goed getimed voor Atasi, omdat ze momenteel een EU-onderzoeksvoorstel "Driving Urban Transition-Positive Energy District 2023" opstelt namens "FUS" en in samenwerking met een EU-consortium bestaande uit zes Europese landen. Via het COST-netwerk heeft ze met succes contacten gelegd met universiteiten, onderzoeksinstituten en gemeenten in andere Europese landen. Daarnaast is ze vanwege haar expertise en bijdragen uitgenodigd om toe te treden tot de kernleden van de werkgroep van de COST-actie.

Atasi Bhattacharjee

Atasi Bhattacharjee

Het lectoraat Future Urban Systems houdt zich bezig met onderzoeksvragen over duurzame energietransities, klimaatneutraliteit en circulair bouwen op buurt- en wijkniveau. Atasi's onderzoeksdomein is sterk gericht op fossielvrije, rechtvaardige energietransities binnen de stedelijke context, waarbij digitalisering wordt ingezet voor actieve deelname van belanghebbenden aan de energietransitie. Ze heeft een achtergrond in civiele techniek, milieu en energie en heeft internationale ervaring opgedaan bij adviesbureaus in verschillende landen. Daarnaast is Atasi een gecertificeerde LEED AP professional en heeft ze in haar professionele leven altijd onderzoek gecombineerd met praktijk.