De Haagse Hogeschool en Saxion Hogeschool gaan de komende 8 jaar intensief samenwerken om in beeld te brengen hoe onze omgeving boven én onder de grond ons leven ten goede of kwade kan beïnvloeden. Monitoring van de kwaliteit van onze leefomgeving is cruciaal om een toekomstbestendige oplossing voor het klimaatvraagstuk in 2050 te realiseren.

De toekenning door Regieorgaan SIA van de SPRONG-subsidie van € 2 miljoen voor de opbouw van de onderzoeksgroep ‘GROUNDED by Data’ is hier het startsignaal voor.

De kern van het project is: het ontwikkelen van technologieën, sleutelmethodes en werkwijzen voor het slim verzamelen; combineren en verrijken van grote hoeveelheden boven- en ondergrondse data in de leefomgeving; onderzoek naar de dialoog tussen belanghebbenden zoals bewoners, overheid en het bedrijfsleven.

GROUNDED bundelt kennis op gebied van sensoren, monitoring, analyse, visualisatie en interpretatie van data over onze leefomgeving en dan specifiek de bodem waarop we leven, wonen en werken. Informatie die antwoorden geeft op urgente vraagstukken voor steden en dorpen, zoals bijvoorbeeld de waterhuishouding, de energietransitie en het intensiveren van ruimtegebruik door woningvraag en industriële ontwikkeling.

In GROUNDED gaan Saxion Hogeschool en De Haagse Hogeschool samenwerken met ESRIDe Kien – Stadscampus Deventer, de PolitieacademieAntea Group en Deltares. Ook vele andere partijen gaan deelnemen. Met GROUNDED willen deze partijen het gebruik van data en data-analyse voor de opgaven in de leefomgeving naar een hoger plan brengen en inbedden in het onderwijs.

Vanuit de hogescholen trekken Geert Roovers, lector Bodem en Ondergrond bij Saxion, en John Bolte, lector Smart Sensor Systems bij De Haagse Hogeschool, de onderzoeksgroep.

Overige betrokken lectoren:

 

Lees verder: https://www.saxion.nl/nieuws/2023/01/grounded-het-onzichtbare-toepasbaar-maken