Bedrijven in de maakindustrie staan voor de uitdaging om hun productie en materialen te verduurzamen. Binnen het lectorenplatform Sustainable Smart Industry – Disassembly bundelen vijf hogescholen, waaronder De Haagse Hogeschool, hun kennis om bedrijven hierbij te ondersteunen. De komende twee jaar ligt de focus op disassembly: het uit elkaar halen van producten met behulp van slimme technologie. Daarnaast is het doel van de vijf hogescholen om het praktijkgericht onderzoek op het gebied van Smart Industry verder te ontwikkelen.  

Smart Sustainable Manufacturing 

Het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing van De Haagse Hogeschool is onderdeel van het nieuwe platform. Lector dr. ir. Jenny Coenen kijkt uit naar de samenwerking: “Er is veel werk te verzetten op het gebied van disassembly en met vijf betrokken lectoraten kunnen we massa maken. De onderzoeksgroepen vullen elkaar goed aan: we zijn deels overlappend in thematiek, maar leggen andere accenten. Het platform bevestigt voor mij dat we met het RE/manufacturing lab en het lectoraat vorig jaar een richting zijn ingeslagen, waarvan het belang ook door anderen wordt erkend. En daar ben ik erg blij mee!”  

Duurzaam werken  

De initiatiefnemers hebben voor het lectorenplatform een subsidie vanuit Regieorgaan SIA ontvangen. Deze organisatie ondersteunt praktijkgericht onderzoek bij hogescholen. Teade Punter, lector High Tech Embedded Software bij Fontys ICT, legt uit waarom de vijf hogescholen samen optrekken: “In de regio’s waar wij als hogescholen actief zijn, hebben we regelmatig contact met bedrijven over vraagstukken rondom verduurzaming. Bedrijven willen weten wat ze kunnen doen om zich te verbeteren en meer duurzaam te gaan werken. Ook maatschappelijke en politieke druk zorgt ervoor dat bedrijven de impact van hun industriële activiteiten op grondstoffen en ecosystemen moeten verantwoorden.” 

Uitdagingen 

Disassembly is het uit elkaar halen van producten. Punter schetst welke uitdagingen daarbij komen kijken: “Soms is dat uit elkaar halen eenvoudig, omdat onderdelen aan elkaar geklikt zijn. Soms is het moeilijk, omdat de onderdelen verlijmt zijn.” Een ander vraagstuk waar het lectorenplatform zich over gaat buigen, is de garantie van de onderdelen die hergebruikt kunnen worden: “Als er partijen geïnteresseerd zijn in hergebruik, hoe bepaal je dan het verdienmodel van dat onderdeel?” 

Focus  

De komende twee jaar focust het lectorenplatform zich op product disassembly. Bij de aangesloten hogescholen en betrokken bedrijven bestaat veel behoefte om dit thema verder uit te diepen. Methoden en technieken uit de Smart Industry, zoals digital twinning, robotica en workflows, zijn voor de ontwikkeling van disassembly goed toepasbaar. 

Deelnemers 

De deelnemende lectoraten zijn: