Mensen gezonder laten leven? Misschien lukt het met behulp van een spel. Het LUMC, de Universiteit Leiden en De Haagse Hogeschool willen zorgprofessionals helpen bij het in gang zetten van gedragsverandering bij burgers. Die verandering moet ervoor zorgen dat mensen gezonder gaan leven en minder snel ziek worden. De gemeente Den Haag steunt het project ‘Alle spelers aan bo(o)rd ter bevordering van positieve gezondheid’ met 50.000 euro subsidie.

Voorkomen dat mensen ziek worden door ze te helpen om meer te bewegen, gezonder te eten of goed voor zichzelf te zorgen op mentaal vlak; dát is het hogere doel van Population Health Management, een van de onderzoeksgebieden waar onder meer het LUMC, de Health Campus Den Haag en de Universiteit Leiden zich mee bezighouden. 

Zo’n gedragsverandering is niet makkelijk. Vaak hebben mensen hulp nodig van zorgmedewerkers, welzijnsmedewerkers, buurtsportcoaches of anderen om hun levensstijl aan te passen. ‘Op hun beurt zijn deze professionals zélf vaak op zoek naar het juiste gedrag om goed contact te leggen met mensen over dit onderwerp. De juiste manier, toon en middelen’, zegt projectleider Irene Slootweg van het LUMC. ‘Want al snel kan goedbedoeld advies door een burger bijvoorbeeld als betuttelend worden ervaren.’ Professionals hebben dus eerst zelf een steuntje in de rug nodig om anderen aan te zetten tot gedragsverandering. Gezond Gelukkig Den Haag (een samenwerkingsverband van onder meer het LUMC, de Faculteit der Sociale Wetenschappen van Universiteit Leiden en Kenniscentrum Health Innovation van De Haagse Hogeschool) wil hen daarbij helpen. 

Alle spelers aan bo(o)rd?

In 2024 gaat het samenwerkingsverband kijken of twee samenwerkingsspellen, Game2Connect en het Samenwerkingsspel, hiervoor een goed middel kunnen zijn. Ze doen dit onder de projectnaam ‘Alle spelers aan bo(o)rd ter bevordering van positieve gezondheid’. 

Game2connect is een bordspel plus multimediale omgeving voor content, ontwikkeld door de Universiteit Maastricht. Het Samenwerkingsspel van Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid (MOA) is een simulatiespel op basis van rollenspellen. Beide middelen vergroten de kennis over gezondheid. Ook laten ze professionals en ervaringsdeskundigen reflecteren op hun eigen rol en op andere belangen en rollen binnen interprofessionele samenwerking. 

Sanne de Vries, lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving en directeur van Kenniscentrum Health Innovation van De Haagse Hogeschool: ‘Op dit moment is nog niet duidelijk of deze spellen daadwerkelijk bijdragen aan interprofessionele samenwerking, netwerkvorming en kennisdeling over positieve gezondheid. In dit project willen we de ervaring met de twee spellen in kaart brengen, én effecten van de spellen inzichtelijk maken binnen de netwerken van professionals en ervaringsdeskundigen in Den Haag.

Slootweg voegt daaraan toe: ‘Ik zou het mooi vinden als we aan het eind van dit jaar een hele heldere vragenlijst voor professionals hebben ontwikkeld, samen met de Leidse Faculteit Sociale Wetenschappen, waarin je gedragsverandering ten behoeve van het onderwijs op het gebied van leefstijl inzichtelijk kan maken, evalueren en stimuleren. Daarnaast zou het prachtig zijn als we binnen Gezondheid Gelukkig Den Haag breed gebruik kunnen maken van de bordspellen. Dat partijen die met elkaar gaan samenwerken de Gezond Gelukkig Den Haag-website bezoeken en dan de bordspellen gebruiken om de samenwerking te verbeteren en kennis op te doen over positieve gezondheid.’

Het kernteam van het project gaat nu eerst op zoek naar geschikte deelnemers voor het project. ‘Idealiter’, zegt Slootweg, ‘is dat een bestaande groep van professionals en ervaringsdeskundigen die elkaar al kennen, bijvoorbeeld fysiotherapeuten en hun patiënten. We zoeken een groep van acht deelnemers om een spel te testen.

Meer weten over het project ‘Alle spelers aan bo(o)rd? Bekijk de projectpagina.