Elke faculteit heeft zijn eigen faculteitsraad. Die faculteitsraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar met de faculteitsdirecteur over bijvoorbeeld het faculteitsbeleidsplan en de faculteitsbegroting. Voor het beleidsplan is de instemming van de faculteitsraad nodig. Over de begroting mag de raad adviseren.

Leden

De faculteitsraad heeft 12 zetels, 6 studentzetels en 6 personeelszetels. De leden worden uit de desbetreffende faculteit gekozen. De Haagse Hogeschool heeft de volgende 7 faculteiten, met bijbehorende faculteitsraad:

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de faculteitsraden bestaat uit 3 leden: de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris. Het dagelijks bestuur bespreekt alle actualiteiten die faculteitsbreed spelen. Zij zijn het aanspreekpunt voor de faculteitsdirecteur tussen de overlegvergaderingen.