Faculteitsraad

Elke faculteit heeft zijn eigen faculteitsraad. Die faculteitsraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar met de faculteitsdirecteur over bijvoorbeeld het faculteitsbeleidsplan en de faculteitsbegroting. Voor het beleidsplan is de instemming van de faculteitsraad nodig. Over de begroting mag de raad adviseren.

Leden


De faculteitsraad heeft 12 zetels, 6 studentzetels en 6 personeelszetels. De leden worden uit de desbetreffende faculteit gekozen. De Haagse Hogeschool heeft de volgende 8 faculteiten, met bijbehorende faculteitsraad:

  • Business, Finance & Marketing
  • Bestuur, Recht & Veiligheid
  • Gezondheid, Voeding & Sport
  • IT & Design
  • Management & Organisatie
  • Sociaal Werk & Educatie
  • Technologie, Innovatie & Samenleving
  • The Hague Graduate School

De Faculteitsraad The Hague Graduate School heeft 6 zetels, 3 studentzetels en 3 personeelszetels.

Dagelijks Bestuur


Het dagelijks bestuur van de faculteitsraden bestaat uit 3 leden: de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris. Het dagelijks bestuur bespreekt alle actualiteiten die faculteitsbreed spelen. Zij zijn het aanspreekpunt voor de faculteitsdirecteur tussen de overlegvergaderingen.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de desbetreffende faculteitsraad via griffie-medezeggenschap@hhs.nl.