Verandering in de praktijk

De Haagse Hogeschool verandert de toekomst

Een nieuw soort gymzaal, cyber security, microkrediet voor studentondernemers, lifeskills voor vmbo'ers. Bekijk de voorbeelden van hoe we de wereld verbeteren.

Gymzaal van de toekomst

Binnen het onderzoeksthema 'Kwaliteit van Leven', werkt het lectoraat 'Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving' aan gezonde scholen, wijken en zorg. En als het gaat om scholen is het project 'Gymzaal van de Toekomst' een van de grotere. Vanuit het idee dat je voor een lang gezond en vitaal leven goed moet starten, kijkt het onderzoeksteam naar verbeteringen voor gymzalen. Kun je bijvoorbeeld met een beweegparcours de motorische vaardigheden testen van jongeren, zodat je er efficiënt achter komt waar je aandacht aan moet besteden? Of kun je met interactieve videoprojectie een generatie jongeren die veel gamet in actie krijgen?

Centre of Expertise Cyber Security

Cyber security is een van de belangrijkste uitdagingen van nu. Zeker in Nederland, dat zeer intensief gebruik maakt van internet en tegelijk voortdurend IT'ers te kort komt. De Haagse Hogeschool heeft daarom een speciaal Centre of Expertise opgezet om onderwijs, onderzoek en innovatie op het vlak van cyber security te stimuleren. Dat vertaalt zich onder meer in een specialistische bachelor opleiding 'Cyber security & safety' en deelname aan The Hague Security Delta. Het Centre of Expertise Cyber Security past binnen ons onderzoeksthema 'Goed bestuur voor een Veilige Wereld'.

Het Haagse Hybride Financiering Initiatief

Dit financiële fonds, beheerd door het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, ondersteunt studenten die naast hun studie zelfstandig willen ondernemen. In feite is het een leerbedrijf met microleningen, opgezet met en voor studenten. Studeren en ondernemen wordt namelijk steeds populairder, ook omdat de arbeidsmark verandert. En ideeën hebben die ondernemende studenten genoeg, maar zelden een bank die hen wil financieren bij de realisatie ervan. Daarom bestaat HHYFI, een praktisch uitwerking van onderzoeksthema 'The Next Economy'

Skills4Life

Jongeren in het vmbo en praktijkonderwijs vinden het vaak lastig zich staande te houden op school en in stages. Het programma Skills4Life helpt hen om hun sociale, emotionele en morele vaardigheden te ontwikkelen. Denk aan levensvaardigheden als zelfbeheersing, communicatie, betrokkenheid op en samenwerking met anderen en het constructief omgaan met uitdagingen en spanningen. Dit programma past in de onderzoekslijn 'Leren in een Netwerksamenleving'. Voor de ontwikkeling ervan werken De Haagse Hogeschool, TNO en de Hogeschool Leiden samen met onderwijsontwikkelaars van Centrum 16:22, docenten en leerlingen van vmbo en praktijkscholen en Stichting Haagbouw, een opleidingsbedrijf voor de bouw. Daarnaast zijn ook bedrijven uit de horeca en glastuinbouw betrokken.