Scripties, publicaties en HBO-Kennisbank

In de HBO-Kennisbank vind je scripties/afstudeerverslagen van studenten en (wetenschappelijke) artikelen, boeken en rapporten van onderzoekers van De Haagse Hogeschool en van andere hogescholen. Deze zijn allemaal vrij beschikbaar ( Open Access). Zowel de scripties en publicaties van De Haagse Hogeschool als de HBO-Kennisbank zijn ook via Simultaan zoeken toegankelijk.

Gebruik hbo-kennisbank.nl als inspiratiebron voor je eigen onderzoek!

Universiteiten hebben met NARCIS een vergelijkbaar platform. Daarin vind je wetenschappelijke publicaties, proefschriften en datasets van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Die zijn voor circa 80% vrij toegankelijk volgens dezelfde Open Access-gedachte.

Daarnaast zijn sinds kort in NARCIS ook alle medewerkers-publicaties te zien van alle hogescholen uit de HBO Kennisbank (i.i.g. via de titel en het onderwerp), dus ook van de Haagse hogeschool. En via NARCIS zijn de publicaties tevens vindbaar via Google Scholar.

De publicaties zijn in NARCIS te vinden op titel en op onderwerp. Indien je ook op je auteursnaam vindbaar wilt zijn kun je een profielpagina in NARCIS aanmaken. Zie de NARCIS-faq.

Meer weten over Open Access en De Haagse Hogeschool .

Student

Jouw scriptie kan ook in de HBO-Kennisbank komen te staan. Met een LinkedIn-link als je dat wilt. En als je stageadres en opleiding het goedkeuren. Meld je scriptie aan via het Scriptie Aanmeldformulier en de bibliotheek doet de rest! Of meld hem aan voor de HBO Kennisbank via OnStage, als je opleiding dat in OnStage heeft mogelijk gemaakt.

Plaats je scriptie op hbo-kennisbank.nl en creëer meerwaarde!

Docenten, onderzoekers en lectoren

Als docent, onderzoeker en lector kun je je publicaties voor de HBO-Kennisbank aanmelden via een ander formulier: het Publicatie Aanmeldformulier. Op dat formulier is ook meer te lezen over de voorwaarden en over auteursrechtelijke zaken.

Als de publicatie is aangemeld voor de HBO Kennisbank (met de toegestane versie volgens de uitgever) dan is die nadat die zichtbaar is op de HBO Kennisbank ook te vinden in NARCIS en via Google Scholar.

Let op: in de HBO Kennisbank nemen we alleen publicaties op die voor iedereen volledig te zien zijn (dus bv. niet verborgen achter een zgn. “paywall”).

Meer weten?

Contactpersoon voor de HBO-kennisbank: Ruud Ligtvoet, r.ligtvoet@hhs.nl