Scripties, publicaties en HBO-Kennisbank

In de HBO-Kennisbank vind je scripties/afstudeerverslagen van studenten en (wetenschappelijke) artikelen, boeken en rapporten van onderzoekers van De Haagse Hogeschool en van andere hogescholen. Deze zijn allemaal vrij beschikbaar (Open Access). Zowel de scripties en publicaties van De Haagse Hogeschool als de HBO-Kennisbank zijn ook via Simultaan zoeken toegankelijk.

Universiteiten hebben met NARCIS een vergelijkbaar platform. Daarin vind je wetenschappelijke publicaties, proefschriften en datasets van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Die zijn voor circa 80% vrij toegankelijk volgens dezelfde Open Access-gedachte.

Meer weten over Open Access en De Haagse Hogeschool.

Student

Jouw scriptie kan ook in de HBO-Kennisbank komen te staan. Met een LinkedIn-link als je dat wilt. En als je stageadres en opleiding het goedkeuren. Meld je scriptie aan via het Scriptie Aanmeldformulier en de bibliotheek doet de rest!

Onderzoekers en docenten

Als docent en/of onderzoeker kun je je publicaties voor de HBO-Kennisbank aanmelden via een ander formulier: het Publicatie Aanmeldformulier. Op dat formulier is ook meer te lezen over de voorwaarden en over auteursrechtelijke zaken.

Lector

Ben je lector? Dan wordt jouw HBO-Kennisbank-publicatie ook zichtbaar in NARCIS en via NARCIS weer in Google Scholar.

Meer weten?

Contactpersoon voor de HBO-kennisbank: Ruud Ligtvoet, r.ligtvoet@hhs.nl