In 2020 heeft het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) een 5-jarig project afgerond: Co-design with kids. Dit project werd uitgevoerd onder penvoerderschap van de TU Delft. Tijdens het project heeft het lectoraat kinderen betrokken bij de ontwikkeling van onderwijs.

Doel 

Het hoofddoel van het project ‘Co-design with kids’ is om onderwijsmethoden te ontwikkelen voor basisscholen waarmee kinderen leren ontwerpen voor echte opdrachtgevers.  

Aanpak 

Vanuit het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) is verschillende expertise ingezet in het project. Docent-onderzoekers van de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding namen de rol van beweegexperts en opdrachtgever van beweegvraagstukken op zich. Daarbij keken de docent-onderzoekers van de opleiding Communicatie & Multimedia Design naar de (meer)waarde van het betrekken van de doelgroep (kinderen) als ontwerpers van oplossingen van verschillende maatschappelijke vraagstukken.  

Ontwikkelde producten 

We zijn trots op de kennis die is opgedaan en de producten die tijdens het project ontwikkeld zijn. De volgende producten zijn ontwikkeld. 

Wetenschappelijke publicaties 

 • Vries, S.I. de, Schipper, S, Os, J.M. van, en Mast, D. (2018). Co-creatie met kinderen; Kwaliteit van de ontwerpen van kinderen voor gymmen en buitenspelen - ontwerpronde I. Den Haag: De Haagse Hogeschool.
  In het NRO‐NWO project “Co‐design with kids” hebben kinderen uit groep 5 en 7 gedurende zeven weken onder begeleiding van een onderzoeker en hun groepsleerkracht gewerkt aan een ontwerpopdracht van een ‘echte’ opdrachtgever gericht op het bewegingsonderwijs en op de speelruimte. In deze rapportage wordt ingegaan op de kwaliteit van de ontwerpuitkomsten van de kinderen in termen van originaliteit en variatie, inspiratie, uitwerking en relevantie. 

 • Mast, D., Schipper, S., Doorn, F. van, Schut, A., Gielen, M., Vries, S. de (2018). Creativity in Co-design for Physical Education: Comparing Contributions of Children and Professionals. In: Brooks A., Brooks E., Vidakis N. (eds) Interactivity, Game Creation, Design, Learning, and Innovation. ArtsIT 2017, DLI 2017. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 229. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76908-0_45https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-76908-0_45
  In dit artikel wordt de kwaliteit van de ontwerpuitkomsten van kinderen voor het bewegingsonderwijs vergeleken met die van beweegprofessionals vanuit het perspectief van een industrieel ontwerper.

 • Steutel, C., Mast, D., Kerstens, K., Schipper, S.J., Vries, S.I. de (2018). Kwaliteit van de ontwerpen van kinderen en professionals voor de Gymzaal van de Toekomst - ontwerpronde II. Den Haag: De Haagse Hogeschool.
  Deze rapportage beschrijft een kwantitatieve beoordeling van de kwaliteit van ontwerpuitkomsten voor het bewegingsonderwijs door kinderen en professionals.

 • Steutel, C., Mast, D., Kerstens, K., Vries, S.I. de (2018). Co-creatie met kinderen. Kwaliteit van de ontwerpen van kinderen voor buiten leren - ontwerpronde I en II. Den Haag: De Haagse Hogeschool. 

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van een ontwerpvraagstuk vanuit Jantje Beton gericht op buiten leren. Er wordt een kwalitatieve beoordeling gegeven van de ontwerpuitkomsten van de kinderen in termen van originaliteit, uitwerking, relevantie en toepasbaarheid.  

Leshandleidingen en werkvormen voor basisscholieren 

Het project heeft Nederlands- en Engelstalige leshandleidingen en werkvormen opgeleverd voor onderzoekend en ontwerpend leren voor basisscholieren. Voor kinderen uit groep 5-8 zijn onder andere uitgewerkte ontwerp lessenreeksen ontworpen voor gymmen in de toekomst en het ontwerpen van een buitenles. Eén van deze versies is in tijden van Corona ook doorontwikkeld naar een thuisgymles.

Meer informatie