De Nederlandse glastuinbouw is wereldwijd koploper in duurzame innovaties. In vergelijking met andere landen is de ecologische footprint al laag, maar nieuwe technologieën bieden kansen om teelt nog beter aan te sturen en te verduurzamen. Huidige meetmethoden beschadigen de planten en verstoren de groei. De lectoraten Smart Sensor Systems en Fotonica doen onderzoek naar mogelijkheden om gewassen contactloos te meten met sensoren en lichttechnologie zoals optica en fotonica. Ook Hogeschool Inholland, Lentiz MBO en diverse technisch toeleveranciers en telers in de regio Westland werken mee aan het project.

In het project ‘Gewasgroei Goed Gemeten’ onderzoekt het team een integraal sensorconcept en werkt dat uit voor het pilotgewas tomaat. In de tomatenteelt is behoefte aan niet-verstorende en niet-destructieve meettechnieken, omdat de huidige technieken te invasief zijn. De teler meet stengeldikte van enkele planten handmatig met een digitale schuifmaat. En een sapstroommeter is nu fysiek bevestigd aan enkele planten. Beter zou het zijn als er meer planten vaker, preciezer en zonder aanraking gemeten kunnen worden.

De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting ook bruikbaar voor andere teelten zodat ook daar sensortechnologie glastuinbouw-breed grootschalig ingezet kan worden.

Onderzoek met data en opstellingen

In het project zetten de onderzoekers een referentieteelt op en volgen zij in ieder geval 1 volledige teeltcyclus. Dit doen ze door in enkele planten de werkelijke sapstroom en de steeldikte continu te meten.

Ook voert het team een data-analyse uit op zoek naar de correlaties van kopdikte en sapstroommetingen op basis van beschikbare real-time data in het klimaat en de irrigatie. Zijn kopdikte en stengeldikte inderdaad een betrouwbare voorspeller van de sapstroom, van de groei en uiteindelijke opbrengst? En is de gemeten Leaf Area Index (bladoppervlak per vierkante meter grondoppervlak in de kas) een goede voorspeller van de sapstroom en daarmee de groei?

Daarnaast worden alternatieve meetmethoden onderzocht en ontwerpen, bouwen, testen en valideren onderzoekers meetopstellingen en sensoren om stengeldikte, kopdikte en Leaf Area Index betrouwbaar te meten.

Samenwerkingspartners

Het consortium bestaat uit:

Beoogde duur van het project

Oktober 2022 tot oktober 2024

Betrokken opleidingen

Financiering

Het project is gefinancierd door een RAAK-mkb subsidie.

Projectleider

Pepijn van Willigenburg, p.vanwilligenburg@hhs.nl

Team

  • John Bolte, lector Smart Sensor Systems 
  • Steven van den Berg, lector Fotonica
  • Derek Land, docent-onderzoeker
  • Jon Brons, docent-onderzoeker
  • Fidelis Theinert, docent-onderzoeker