Er zijn steeds meer kinderen op de basisschool met een fysieke en/of sensorische beperking, gedragsproblemen, overgewicht of een motorische achterstand. De diversiteit in de gymzaal is toegenomen en het is van vitaal belang dat leerkrachten en kinderen individuele verschillen erkennen en begrijpen. Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving doet onderzoek naar mogelijkheden om (vak)leerkrachten te ondersteunen bij inclusief bewegingsonderwijs. Het project heet ‘Disentangling Inclusion in Primary Physical Education’ (DIPPE). Het is een internationaal project waaraan 8 Europese landen meedoen.

Het project, dat in 2018 van start ging, moet een toolbox opleveren die (vak)leerkrachten praktisch handvatten geeft om inclusief bewegingsonderwijs in de praktijk vorm te geven. Het gaat daarbij niet alleen om het herkennen van de verschillen tussen leerlingen, maar ook om het voorzien in verschillen door aanpassingen in het lesprogramma en de pedagogiek.

Europese vragenlijst

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de toolbox is een vragenlijst uitgezet in 19 Europese landen. Hiermee is per land in kaart gebracht hoe het gesteld is met het inclusief onderwijs en welke ondersteuning leerkrachten wensen in de gymzaal. Uit het onderzoek kwam naar voren dat veel leerkrachten zich competent voelen om kinderen met aanvullende behoeften in hun gymlessen op te nemen. Ze hebben wel behoefte aan ondersteuning om alle kinderen in de les te betrekken.

Toolbox

De toolbox is te vinden op de website van het internationale DIPPE-project. Op de website staan ook veel referenties, literatuur en links naar video’s over inclusief bewegen en sporten. 

Deelnemende landen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door opleidingsdocenten en onderzoekers uit 8 Europese landen: Luxemburg, Spanje, Schotland, Ierland, Engeland, Slowakije, Zwitserland en Nederland. Het is onderdeel van het Europese onderzoeksprogramma Erasmus +.

Meer informatie