Grote infrastructurele objecten zoals een brug of viaduct moeten worden gemonitord om de veiligheid te borgen en onderhoud te optimaliseren. Met de toepassing van fotonica presteren fiber-optische sensoren beter dan conventionele, elektronische sensoren. Deze toepassing is relatief nieuw en veelbelovend vanwege de lange levensduur, beperkte onderhoudskosten en de ongevoeligheid voor verstoring door elektrische velden. Het lectoraat Fotonica is met het project SUNSPOT (Safeguarding infrastructure using Photonics) betrokken bij internationaal onderzoek en de toepassing van fiber-optische sensoren in de GuangDu-brug in Taiwan.

Doel van het project

Doel van het project is om aan te tonen dat optische sensoren, in combinatie met geavanceerde analyse-algoritmes, concurrerend of zelfs beter zijn dan conventionele elektronische sensoren, zowel qua prestaties als qua kosten.

Onderzoek

In samenwerking met System Access uit Taiwan voorziet het Nederlandse Somni Solutions de GuangDu-brug van optische sensoren, die penvoerder Somni Solutions in eigen beheer ontwikkelt.  Het Taiwanese bedrijf richt zich vooral op de analyse en interpretatie van de sensordata.

Ook wordt onderzoek verricht naar het verbeteren van de sensoren. Verandering van de omgevingstemperatuur heeft een ongewenste invloed op de meetresultaten. Het lectoraat Fotonica richt zich op dit deel van het onderzoek, met als onderzoeksvraag hoe de gevoeligheid van de sensoren voor variatie van de omgevingstemperatuur verder gereduceerd kan worden.

De onderzoekers zoeken vooral naar verbetering van de kalibratiemethode voor de temperatuurgevoeligheid. Een verder gereduceerde temperatuurgevoeligheid leidt namelijk tot een directe prestatieverbetering van de sensoren.

Samenwerkingspartners

Het internationale consortium is een samenwerking tussen De Haagse Hogeschool, Somni Solutions uit Delft en System Access uit Taiwan.

Beoogde duur van het project

Augustus 2022 – januari 2025

Betrokken opleidingen

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Projectleider

Erik Sikma, e.l.sikma@hhs.nl

Team

  • Steven van den Berg, lector Fotonica
  • Hedde van Hoorn, docent-onderzoeker