Wat kan De Haagse Hogeschool doen om een gezonde school te zijn en om studenten en medewerkers in de school- en werkomgeving op weg te helpen naar een gezondere leefstijl en/of deze te behouden? Om die vraag te beantwoorden, werken meerdere lectoraten, opleidingen en diensten samen in het programma Healthy@HHs. Op basis van de laatste inzichten kunnen vernieuwende producten en programma’s helpen om de gezondheid van studenten en medewerkers te verbeteren. 

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor het behouden van een goede gezondheid. Omdat we veel tijd doorbrengen op school en op ons werk, is het logisch om in deze omgevingen aandacht te vestigen op gezonder leven. Met diverse activiteiten stimuleren we binnen De Haagse Hogeschool zowel studenten als medewerkers om bezig te zijn met hun gezondheid en zo een gezonde school te zijn. 

Programma Gezonde school 

Vanuit de overheid is het programma Gezonde School opgezet, omdat leerlingen die gezond en vitaal zijn, beter leren. De activiteiten die we binnen Healthy@HHs ondernemen, passen binnen één van de 4 pijlers die in dit programma zijn beschreven. Deze pijlers zijn: 

  1. Signaleren en doorverwijzen 

  2. Gezondheidseducatie 

  3. Omgeving 

  4. Beleid en regelgeving 

Studenten betrokken in onderzoek 

Waar medewerkers vooral mogelijkheden krijgen om hun gezondheid te laten checken, scholing te volgen en in beweging te komen, voeren de studenten ook zelf onderzoek uit. Hiermee krijgen zij inzicht in hun eigen gezondheid, maar leren ze ook praktijkgericht onderzoek te doen en een kritische onderzoekende houding aan te nemen.    

Projecten binnen Healthy@HHs 

We zijn gestart vanuit de pijler ‘signalering’. Door op terugkerende momenten de gezondheid van studenten te meten, krijgen we meer inzicht in hun gezondheid. Hiervoor gebruiken we een monitorsysteem dat bij Codarts Rotterdam al gebruikt wordt. Het systeem heet de Performing artist and Athlete Health Monitor (PAHM). De opleiding HALO is de eerste waar we met de PAHM aan de slag zijn gegaan.  

Ook richten we ons op de pijler ‘beleid en regelgeving’ en ‘omgeving’. Uit interviews met studenten en medewerkers hebben we inzicht gekregen in hun leefstijl en hoe zij vinden dat De Haagse Hogeschool hen kan ondersteunen in een gezonde leefstijl. Deze informatie kunnen we inzetten in verschillende interventies. Denk aan veranderingen in het voedingsaanbod in de kantine en automaten, maar ook aan campagnes of apps die traplopen stimuleren of beleidsmaatregelen. Daarnaast wordt in het kader van de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving wordt er op de sportcampus Zuiderpark een pilot uitgevoerd met een gezonder voedselaanbod. 

Samen werken aan een gezonde school 

Healthy@HHs is een project vanuit kenniscentrum Health Innovation. Om ook het beleid van de hogeschool te laten aansluiten op de bevindingen uit ons onderzoek, werken we samen met de diensten Onderwijs, Kennis & Communicatie en Human Resource Management. De lectoraten en faculteit die op dit moment betrokken zijn, zijn: 

  • Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, 

  • Lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport 

  • Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport. 

Ideeën en kennis uitwisselen doen we ook in het netwerk van Healthy Universities waar veel Nederlandse universiteiten en hogescholen bij aangesloten zijn. 

Meer informatie 

 

Team

Joan Dallinga  

Diana Eijgermans 

Sjoerd Dreteler 

Astrid Doorduijn 

Suzanne Hartman 

Joris Hoeboer 

Wendy-Scholtes-Bos 

Machteld van Lieshout 

Sanne de Vries 

Contact 

Joan Dallinga  

J.M.Dallinga@hhs.nl