Wat kan De Haagse Hogeschool doen om een gezonde school te zijn en om studenten en medewerkers in de school- en werkomgeving op weg te helpen naar een gezonde leefstijl en/of deze te behouden? Om die vraag te beantwoorden, werken meerdere lectoraten, opleidingen en diensten samen in het project Healthy@HHs. Op basis van onderzoek kunnen vernieuwende producten en programma’s helpen om de gezondheid van studenten en medewerkers te verbeteren.

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor het behouden van een goede gezondheid. Omdat we veel tijd doorbrengen op school en op ons werk, is het logisch om in deze omgevingen aandacht te vestigen op gezonder leven. Met diverse activiteiten stimuleren we binnen De Haagse Hogeschool zowel studenten als medewerkers om bezig te zijn met hun gezondheid en zo een gezonde school te zijn.

Programma Gezonde school

Vanuit de overheid is het programma Gezonde School opgezet, omdat leerlingen die gezond en vitaal zijn, beter leren. De activiteiten die we binnen Healthy@HHs ondernemen, passen binnen één van de 4 pijlers die in dit programma zijn beschreven. Deze pijlers zijn:

  1. Signaleren en doorverwijzen
  2. Gezondheidseducatie
  3. Omgeving
  4. Beleid en regelgeving

Studenten betrokken in onderzoek

Waar medewerkers vooral mogelijkheden krijgen om hun gezondheid te laten checken, scholing te volgen en in beweging te komen, voeren de studenten ook zelf onderzoek uit. Hiermee krijgen zij inzicht in hun eigen gezondheid, maar leren ze ook praktijkgericht onderzoek te doen en een kritische onderzoekende houding aan te nemen.   

Eerste projecten binnen Healthy@HHs

Het eerste onderzoeksproject zijn we gestart vanuit de pijler ‘signalering’. Door op terugkerende momenten de gezondheid van studenten te meten krijgen we meer inzicht in hun gezondheid en kunnen we een beginsituatie in kaart brengen. Hiervoor gebruiken we een monitorsysteem dat bij Codarts Rotterdam al gebruikt wordt. Het heet de Performing artist and Athlete Health Monitor (PAHM). De opleiding HALO is de eerste waar we met de PAHM aan de slag zijn gegaan.

Daarnaast onderzoeken we hoe we een module over zonbeschermend gedrag en voedingsgedrag kunnen vormgegeven zodat we deze kunnen toevoegen aan het monitoringssysteem. Studenten Voeding en Diëtetiek en Huidtherapie houden zich bezig met dit vraagstuk.

Samen werken aan een gezonde school

Healthy@HHs is een project vanuit kenniscentrum Health Innovation. Om ook het beleid van de hogeschool te laten aansluiten op de bevindingen uit ons onderzoek, werken we samen met de diensten Onderwijs, Kennis & Communicatie en Human Resource Management. De lectoraten en faculteit die op dit moment betrokken zijn, zijn:

  • Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving,
  • Lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport
  • Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport.

Ideeën en kennis uitwisselen doen we ook in het netwerk van Healthy Universities waar veel Nederlandse universiteiten en hogescholen bij aangesloten zijn.

Meer informatie

Team

  • Joris Hoeboer
  • Bregje Thomassen
  • Liesbeth de Wit

Contact

Joan Dallinga 
J.M.Dallinga@hhs.nl