Meer inzicht in migratie in Den Haag; daar gaan de gemeente Den Haag en het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions de komende drie jaar samen aan werken via een gezamenlijke onderzoeksagenda rond migratie en lokaal beleid. Het doel is om beter te begrijpen hoe bepaalde migratiestromen de stad vormt en welke (beleids-)opgaven dit oplevert. Den Haag is een heel diverse stad, ongeveer 57% van de bevolking heeft een migratieachtergrond. Ook steden als Amsterdam en Rotterdam hebben vergelijkbare diverse populaties. Dit levert de nodige onderzoeksvragen op, maar ook vragen voor beleid. In plaats van kortlopende onderzoeken, willen we met deze gezamenlijke agenda structureel samenwerken, voortbouwend op eerdere kennis en inzichten met als doel kennis generen en delen die relevant zijn voor de beleidspraktijk. Voor het eerste onderzoeksjaar zullen vragen rondom huisvesting en werk worden uitgezocht, met een focus op hoe het Oekraïense ontheemden en Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten vergaat op deze thema’s. Bij de Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten ligt de focus bij de twee grootste groepen in Den Haag: mensen met een Poolse en een Bulgaarse achtergrond. 

In verbinding met het onderwijs en de stad 

We zullen onze onderzoeken in het onderzoeksagenda niet alleen aanpakken. Allereerst willen we een verbinding maken met het onderwijs door studenten te betrekken bij het onderzoeksproces. Hierdoor kunnen zij relevante kennis opdoen van praktijkgericht onderzoek en kunnen wij vernieuwde inzichten krijgen vanuit de studenten zelf. Ook willen we organisaties die actief zijn in de stad op migratie betrekken bij ons onderzoek. De gezamenlijke onderzoeksagenda loopt in ieder geval van september ‘23 tot augustus ‘26. 

Het onderzoeksteam bestaat uit: Ibtissam Abaaziz, Anita Ham, Denise Jonker, Stefanie Schuddebeurs en wordt overzien door lector Grootstedelijke Ontwikkelingen Katja Rusinovic. Drie studenten van de opleidingen International Public Policy en Bestuurskunde en Overheidsmanagement zullen ook hun afstudeerprojecten hieraan koppelen.

Contact

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u terecht bij: Katja Rusinovic, lector Grootstedelijke Ontwikkeling, De Haagse Hogeschool.

k.m.rusinovic@hhs.nl