Grootstedelijke Ontwikkeling

De stad is een dynamische plek waar verschillende bevolkingsgroepen samenleven. Die sociale en culturele diversiteit biedt kansen, maar brengt ook problemen en onzekerheid met zich mee. Burgers en maatschappelijke instellingen krijgen veel op hun bord.

Jaardocument 2015 (pdf)
Over het lectoraat

In de samenleving is grote behoefte aan meer keuzevrijheid: zelf de regie kunnen voeren is het credo. Tegelijk is ook de drang naar zekerheid en geborgenheid manifester geworden. Elk mens wil bestaanszekerheid, een goed woon- en leefklimaat en kansen om vooruit te komen. Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling wil daar een bijdrage aan leveren. Het lectoraat onderzoekt sociale en culturele ontwikkelingen in de grote stad. En die grote stad is om de hoek. Het lectoraat heeft een duurzaam samenwerkingsverband met de gemeente en gaat de Haagse wijken in voor onderzoeksprojecten, focusgesprekken en interviews met bewoners en professionals. Studenten worden hier nauw bij betrokken, aangezien zij in hun toekomstige werkpraktijk vaak in aanraking komen met grootstedelijke vraagstukken. 

Het werkplan van de kenniskring van het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling omvat in grote lijn de volgende activiteiten:

  • het uitvoeren per september 2002 van een vaste en een facultatieve module Wonen en Werken in de 21ste Eeuw alsmede een vervolgmodule en een afstudeerproject in het hoofdfaseprogramma van de initiële opleidingen van De Haagse Hogeschool;
  • het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van de start van een éénjarige, internationaal georiënteerde masters opleiding Sustainable Urban Development;
  • het ontwerpen en uitvoeren van een meerjarenprogramma voor onderzoek en advies inzake de mogelijkheden en grenzen van duurzame grootstedelijke ontwikkeling, en
  • het door middel van publicaties toegankelijk maken van bestaande en nieuwe informatie voor allen die op enigerlei wijze bij afzonderlijke projecten inzake het kennisgebied betrokken zijn.

Als grote stad is Den Haag bij uitstek een onderzoekslab voor sociale problemen en maatschappelijke vernieuwing.

Over de lector

dr. Vincent Smit

Vincent Smit studeerde urbane sociologie in Nijmegen. Na zijn afstuderen werkte hij tien jaar als wetenschappelijk onderzoeker aan de TU Eindhoven (bouwkunde) en Universiteit Leiden (sociale wetenschappen). Vanaf 1992 werkte hij als senior beleidsmedewerker voor de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam. Zes jaar later begon hij als senior projectleider bij de VROM-raad, waarvoor hij nog altijd één dag per week actief is. Sinds december 2005 is Vincent als lector Grootstedelijke Ontwikkeling verbonden aan De Haagse Hogeschool. Daarnaast is hij onder meer lid van de raad van commissarissen van Woonstichting Cassade in Waalwijk.

+31 (0) 70 - 445 8309
v.j.m.smit@hhs.nl
Publicaties en projecten