Kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling

De stad is een dynamische plek waar verschillende bevolkingsgroepen samenleven. Die sociale en culturele diversiteit biedt kansen, maar brengt ook problemen en onzekerheid met zich mee. Burgers en maatschappelijke instellingen krijgen veel op hun bord.

Jaaroverzicht 2018-2019 (pdf)
Over het lectoraat

In de samenleving is grote behoefte aan meer keuzevrijheid: zelf de regie kunnen voeren is het credo. Tegelijk is ook de drang naar zekerheid en geborgenheid manifester geworden. Elk mens wil bestaanszekerheid, een goed woon- en leefklimaat en kansen om vooruit te komen. Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling wil daar een bijdrage aan leveren. Het lectoraat onderzoekt sociale en culturele ontwikkelingen in de grote stad. En die grote stad is om de hoek. Het lectoraat heeft een duurzaam samenwerkingsverband met de gemeente en gaat de Haagse wijken in voor onderzoeksprojecten, focusgesprekken en interviews met bewoners en professionals. Studenten worden hier nauw bij betrokken, aangezien zij in hun toekomstige werkpraktijk vaak in aanraking komen met grootstedelijke vraagstukken.

Over de lector

dr. Vincent Smit

Vincent Smit studeerde urbane sociologie in Nijmegen. Na zijn afstuderen werkte hij tien jaar als wetenschappelijk onderzoeker aan de TU Eindhoven (bouwkunde) en Universiteit Leiden (sociale wetenschappen). Vanaf 1992 werkte hij als senior beleidsmedewerker voor de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam. Zes jaar later begon hij als senior projectleider bij de VROM-raad, waarvoor hij nog altijd één dag per week actief is. Sinds december 2005 is Vincent als lector Grootstedelijke Ontwikkeling verbonden aan De Haagse Hogeschool. Daarnaast is hij onder meer lid van de raad van commissarissen van Woonstichting Cassade in Waalwijk.

+31 (0)6 - 86 81 44 24
v.j.m.smit@hhs.nl
Als grote stad is Den Haag bij uitstek een onderzoekslab voor sociale problemen en maatschappelijke vernieuwing.
Projecten

Onderzoeksproject ‘Innolab Duidelijk Duindorp’ in beeld

Publicaties