Kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen

De stad is een dynamische plek waar verschillende bevolkingsgroepen samenleven. Die sociale en culturele diversiteit biedt kansen, maar brengt ook problemen en onzekerheid met zich mee. Hierdoor krijgen burgers en maatschappelijke instellingen te maken met verschillende uitdagingen. Het lectoraat onderzoekt deze sociale culturele verschillen in de stad en wil hier graag een positieve bijdrage aan leveren.

Over het lectoraat

In de samenleving is grote behoefte aan meer keuzevrijheid: zelf de regie kunnen voeren is het credo. Tegelijk is ook de drang naar zekerheid en geborgenheid manifester geworden. Elk mens wil bestaanszekerheid, een goed woon- en leefklimaat en kansen om vooruit te komen. Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling wil daar een bijdrage aan leveren. Het lectoraat onderzoekt sociale en culturele ontwikkelingen in de grote stad. En die grote stad is om de hoek. Het lectoraat heeft een duurzaam samenwerkingsverband met de gemeente en gaat de Haagse wijken in voor onderzoeksprojecten, focusgesprekken en interviews met bewoners en professionals. Studenten worden hier nauw bij betrokken, aangezien zij in hun toekomstige werkpraktijk vaak in aanraking komen met grootstedelijke vraagstukken.

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan

Over de lector

dr. Katja Rusinovic

Sinds 1 juni 2020 is Katja Rusinovic lector Grootstedelijke Ontwikkleingen aan De Haagse Hogeschool. Centrale thema’s in haar werk zijn sociale mobiliteit, burgerschap, (arbeids-) migratie, stedelijke arbeidsmarkt, onderwijs en nieuwe woonvormen voor ouderen. Daarnaast houdt zij zich op dit moment bezig met onderzoek naar de maatschappelijke impact van COVID-19 in Den Haag.  

In 2006 promoveerde Katja aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een studie naar migrantenondernemerschap in de vier grote steden, waarbij een vergelijking is gemaakt tussen eerste en tweede generatie migranten. Haar postdoconderzoek betrof burgerschap en transnationale bindingen onder de migrantenmiddenklasse in Rotterdam en Den Haag.  

Van 2012 tot 2017 werkte Katja aan de Universiteit van Amsterdam bij de afdeling sociologie, als docent, onderzoeker en opleidingsdirecteur van de master sociologie. Sinds 2017 werkt zij aan De Haagse hogeschool.  

Naast haar werk als lector is Katja lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De ACVZ is een onafhankelijk adviescollege dat regering en parlement adviseert over migratiebeleid en vreemdelingenrecht.
06 - 86 86 52 04
k.m.rusinovic@hhs.nl
Als grote stad is Den Haag bij uitstek een onderzoekslab voor sociale problemen en maatschappelijke vernieuwing.
Projecten

Projecten

Speelvriendelijke steden

Speelvriendelijke steden

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden. Om kinderen gezonde en fitte volwassenen te laten worden, is het van belang om hen te stimuleren meer te bewegen. Eén manier om dit te bereiken is het beter faciliteren van buitenspelen. Buitenspelen heeft niet alleen een positief effect op de lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook op motorische, cognitieve en sociale vaardigheden.
Lees verder
Podcast Studio Corona

Podcast Studio Corona

Studio Corona is een podcastserie over de maatschappelijke impact van corona en is onderdeel van het ZonMw-project ‘De maatschappelijke impact van COVID-19’. Een onderzoeksproject waarin de impact van corona de komende 1,5 jaar wordt onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit/Kieskompas, De Haagse Hogeschool, LUMC en het RISBO. Partners zijn de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag en de VNG. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit ZonMw. Meer weten over het onderzoeksproject, bezoek dan onze website: www.impactcorona.nl
Lees verder
Innolab Laak Vitaal

Innolab Laak Vitaal

Innolab Laak Vitaal is in 2013 ontstaan in reactie op de maatschappelijke vraag om praktijkgerichte kennisontwikkeling voor een betere omgang met weerbarstige stedelijke vraagstukken. De aanpak binnen innolab Laak Vitaal bestaat uit het praktijkgericht ontwerpen van een vernieuwende omgang met deze weerbarstige vraagstukken.
Lees verder
Publicaties
Contact
Lector Grootstedelijke Ontwikkeling
dr. Katja Rusinovic
06 - 86 86 52 04
k.m.rusinovic@hhs.nl