Public Governance

De laatste decennia zijn de bevoegdheden van veel nationale overheden verschoven naar andere actoren. Omhoog: richting internationale organisaties als de Europese Unie, de Wereldbank, het IMF en de OESO. Opzij: naar (deels) geprivatiseerde of verzelfstandigde onderdelen van de nationale overheid. En ook omlaag: richting lagere overheden en publieke organisaties, zoals scholen en ziekenhuizen. Kort gezegd heeft er een verschuiving plaatsgevonden van government naar governance.

Jaardocument 2015 (pdf)
Over het lectoraat

In deze nieuwe bestuurlijke situatie heeft de overheid niet langer een machtsmonopolie. Prioriteren, sturen en verantwoorden vinden plaats in complexe netwerken.

Het lectoraat Public Governance onderzoekt hoe governance effectief te organiseren valt in deze complexe netwerken. Daarbij richt het zich specifiek op de rol van de nationale overheid. Het lectoraat maakt trendanalyses, ontwikkelt conceptuele raamwerken en doet empirisch onderzoek naar governance in concrete situaties. Hoe zijn prioritering, sturing en verantwoording op een aantal beleidsterreinen georganiseerd? En welke eisen stelt dat aan beleidsmakers en nationale ambtenaren?

Voor nationale overheden zijn interessante tijden aangebroken.

Over de lector

dr. Henno Theisens

Henno Theisens studeerde European Politics and Policy aan de London School of Economics en bestuurskunde aan de Universiteit Twente. In 2004 promoveerde hij aan het Center for Higher Education Policy Studie, op een vergelijkend onderzoek naar beleidsverandering in het hoger onderwijs in Nederland en Engeland. Als onderzoeker in Enschede deed hij met name internationaal consultancywerk op het gebied van hoger onderwijs. Vanaf 2005 werkte hij als analist bij de onderwijsdirectie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. In 2012 werd Theisens benoemd tot lector aan De Haagse Hogeschool.

+31 (0) 70 - 445 70 26
h.c.theisens@hhs.nl
Publicaties en projecten