Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Revalidatie en Technologie

Het lectoraat Revalidatie en Technologie is gericht op het bevorderen van participatie en kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening . Het lectoraat is gestart in samenwerking met Basalt Revalidatie. Het doet onderzoek en start innovatieve projecten op het gebied van participatie en kwaliteit van leven. Participatie, (aangepast) bewegen en sporten en e-revalidatie zijn hierbij drie belangrijke, samenhangende onderzoekslijnen.

Jaarupdate 2020 (pdf)
Over het lectoraat

In principe richt het lectoraat zich op alle revalidatiedoelgroepen, maar bij het deelgebied ‘participatie’ ligt de focus op kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zij worden zelf ook nadrukkelijk betrokken bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten.

Het lectoraat wil met onderzoek, innovatie en kenniscirculatie bijdragen aan gerichte verbeteringen en veranderingen in het zorgaanbod en beroepsopleidingen. Het brengt revalidatie onder de aandacht van hbo-studenten en is uitgegroeid tot een regionaal kennis- en expertisecentrum met landelijke en internationale partners.

Over de lector

dr. Jorit Meesters

De revalidatiezorg innoveren zodat revalidanten met de juiste inzet van e-health en zorgtechnologie de best mogelijke zorg krijgen. Dat is de ambitie van Jorit Meesters, hoofdonderzoeker bij Basalt, expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde en onderzoeker bij het LUMC, en vanaf 1 november ook lector Revalidatie en Technologie bij De Haagse Hogeschool. Het lectoraat is een gezamenlijk initiatief van Basalt en De Haagse Hogeschool in onderzoek, kennis en innovatie. De jarenlange samenwerking tussen deze partners in zorg en onderwijs maakt het mogelijk om vanuit kennis en ervaring belangrijke uitdagingen zoals toenemende complexiteit van de zorgvraag en personeelskrapte het hoofd te bieden. Daarbij wordt de revalidatiezorg in toenemende mate ondersteund door ICT en e-health toepassingen.
j.meesters@hhs.nl

Samenwerkingen

Basalt Revalidatie (BR) hecht veel belang aan kwaliteit, innovatie en het initiëren en uitvoeren van klinisch relevant, wetenschappelijk revalidatieonderzoek, in samenwerking met partners in de regio en landelijk. Het kenniscentrum speelt hierin een coördinerende rol en kent 3 onderdelen: opleiden, kwaliteit, innovatie en veiligheid, en onderzoek.

Zorginnovatie en onderzoek versterken elkaar, in onderzoek liggen praktijkgericht onderzoek (lectoraat, HBO-onderzoek studenten) en wetenschappelijk onderzoek in lijn met elkaar en is er vaak sprake van overlap. Aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek worden getoetst op kwaliteit, lokale uitvoerbaarheid en relevantie door de Revalidatie Onderzoeks Commissie (RONCO). Onderzoek met patiënten dat niet direct aan reguliere zorg is gekoppeld wordt vervolgens ook getoetst door de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) van het LUMC. Voor projecten en HBO-onderzoek is toetsing doorgaans niet noodzakelijk.

Een afvaardiging van de RONCO (Revalidatie Onderzoekscommissie), waaronder de lector,  heeft zitting in de wetenschapscommissie (WeCo)  Revalidatie OOR Leiden/Den Haag, waarin het  LUMC (afdeling Revalidatie Leids Universitair Medisch Centrum), het Rijnlands Revalidatiecentrum en BR zorgt voor samenhang in het onderzoek van de partijen en samenwerking nastreeft.

Download hieronder het verhaal van een patiënte met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), die haar ervaringen op bijzondere wijze heeft beschreven in stripvorm:

Strip Manon golfsurfers Sophia Revalidatie
 
Op 17 juni 2014 hebben De Haagse Hogeschool, Sophia Revalidatie en SARAH Networks, een Braziliaanse keten van ziekenhuizen en revalidatiecentra, een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De drie partijen gaan kennis uitwisselen en projecten uitvoeren op het gebied van gezondheid en technologie.
  • Samenwerking is een belangrijk middel en doel van het bijzonder lectoraat Revalidatie:
  • Tussen De HHS en Sophia Revalidatie.
  • Met de voor SR relevante faculteiten wordt samengewerkt, variërend van stagebeleid, studentenprojecten, (onderzoeks-) projecten en inzet van expertise van SR in de curricula. Van deze faculteiten zijn docenten actief in de kenniskring (zie ‘bijlage kenniskring’).
  • Regionaal: in juni 2009 is binnen SR een start gemaakt om, samen met het LUMC, het klinisch wetenschappelijk revalidatie onderzoek verder te gaan ontwikkelen. Het doel van de investering van SR in wetenschappelijk onderzoek en innovatie is om vragen en behoeften vanuit de dagelijkse praktijk van de revalidatie te vertalen in nieuwe kennis en bewezen effectieve, implementeerbare methoden en producten. Deze ambitie en de hieruit volgende activiteiten overlappen grotendeels met die van het Lectoraat Revalidatie aan De HHS. Het lectoraat maakt ook deel uit van een regionale onderzoeksgroep met het Rijnlands Revalidatiecentrum Leiden, het Leids Universitair Medisch centrum en SR.
  • Het lectoraat vindt aansluiting bij de Medical Delta in verschillende projecten, zoals e-revalidatie, Technology in Motion en het onderzoeksplan FAST@HOME. De consortiumpartners in FAST@HOME zijn:
consortiumpartners
  • Landelijk: het lectoraat is mede initiator van ‘Hersenletsel en Jeugd’ (HeJ),een landelijk netwerk van zorg en onderwijs t.b.v.  kinderen en jongeren met NAH. De lector is voorzitter van de HeJ-werkgroep ‘innovatie en onderzoek’.
  • Internationaal: met enkele internationale onderzoeksgroepen bestaan  contacten behoeve van de projecten en onderzoek: Sarah Networks Brazilië, Tufts University Boston, Peter Gilgan Centre for Research and Learning Toronto en Tomas More Leuven. Het lectoraat participeert in de IPBIS, D-ACD en E-ACD (resp. International Pediatric Brain Injury Society, Dutch en European Academy of Childhood Disorders).
  • Bovengenoemde relaties zijn in de afgelopen 7 jaar opgebouwd en zijn relevant, intensief en duurzaam. Alleen in concrete projecten of onderzoeken worden afspraken contractueel vastgelegd.
     

Projecten

Projecten

Evaluatie Friends@PiramideCollege 2018

Evaluatie Friends@PiramideCollege 2018

Leerlingen van het Piramide College werken samen met studenten van De Haagse Hogeschool als maatjes aan leerdoelen van de leerlingen. Ze doen dit in het schoolgebouw van het Piramide College en worden uitgedaagd door de studenten om grenzen te verleggen.
Lees verder
Samenwerking met het National eHealth Living Lab

Samenwerking met het National eHealth Living Lab

In maart dit jaar is het National eHealth Living Lab (NeLL) geopend in Leiden: hét open, onafhankelijke platform voor eHealth. Wij ondersteunen dit initiatief en werken samen met NeLL.

Lees verder
Onderzoek naar e-health in curriculum HHs

Onderzoek naar e-health in curriculum HHs

FAST@HOME wil achterhalen hoe HHS-studenten beter kunnen worden opgeleid voor toepassing van eHealth in hun toekomstige beroep.
Lees verder
Start "Friends"

Start "Friends"

In De HHs startte een groep van 25 studenten in ‘Friends’: een 'peer assisted support project’ van het lectoraat Revalidatie. In Friends werk je aan eigen talenten en verbeterpunten.
Lees verder
Studenten BT en HT ontwerpen “Huis van de Toekomst”

Studenten BT en HT ontwerpen “Huis van de Toekomst”

De huidige proefwoning van Sophia Revalidatie bevat nu nog geen digitale producten om meer zelfstandig of comfortabel wonen te ondersteunen. De proefwoning wordt daarom dit jaar omgebouwd tot ‘Huis van de Toekomst’.
Lees verder
Publicaties