Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Revalidatie en Technologie

Revalideren betekent: werken aan herstel en een gezonde leefstijl om weer mee te doen in de samenleving. Het combineren van zorgtechnologie en traditionele revalidatiezorg daagt de patiënt uit tot meer oefening en activiteit en maakt de behandeling efficiënter. Zorginnovatie in de revalidatie vraagt om samenwerking in het innovatieproces tussen ontwikkelaars, beroepspraktijk en onderwijs, en om onderzoek naar de meerwaarde van technologie in de revalidatiezorg.

Jaarupdate 2021 (pdf)
Over het lectoraat

Het lectoraat Revalidatie en Technologie onderzoekt hoe technologie bijdraagt aan efficiënte en toekomstbestendige revalidatiezorg. Dit doen we door samen met bedrijven, patiënten en professionals innovaties voor de revalidatiezorg te realiseren, te implementeren en te evalueren. Deze innovaties kunnen mensen die revalideren bijvoorbeeld ondersteunen om op zelfgekozen momenten te oefenen met apps en hun vooruitgang en leefstijl te monitoren. Technologische en sociale innovaties kunnen ook uitdagen om fysiek actief te zijn of andere gezond gedrag te ondersteunen. Daarnaast kan technologie in de revalidatie het zorgproces verbeteren met artificial intelligence en individueel verzamelde of big data. Het lectoraat Revalidatie en Technologie is een gezamenlijk lectoraat van De Haagse hogeschool en Basalt (www.basaltrevalidatie.nl).

2  thema’s

De activiteiten van het lectoraat bevinden zich op het snijvlak van zorg en technologie en op het snijvlak van praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek kenmerkt zich door in co-creatie ontwikkelen, evalueren en implementeren van eHealth en zorgtechnologie binnen de thema’s:

  1. betere revalidatiezorg door de inzet van technologie
  2. gezondere leefstijl van mensen die revalideren door de inzet van technologie

We werken met onze stakeholders, studenten en docenten samen in verschillende field- en livinglabs in de zorg. Een livinglab voor innovatieve diensten en producten voor de revalidatiebehandeling, een living lab voor ondersteuning van patiënten met domotica om zo zelfstandig mogelijk thuis te wonen en een livinglab waar een beweegvriendelijke fysieke revalidatieomgeving gerealiseerd wordt.  Zo genereren we kennis, versterken we de beroepspraktijk en leveren we een bijdrage aan een betere kwaliteit van zorg en aan de opleiding van de health-innovator van morgen.

Intreerede Jorit Meesters ‘Revalidatie en technologie: samen beter! 

Op 28 oktober 2021 hield lector Jorit Meesters zijn online intreerede waarin hij de thema’s, ambities en (beoogde) resultaten van het lectoraat Revalidatie en Technologie presenteerde. Ook komen diverse stakeholders, zoals bedrijven, studenten, patiënten, zorgprofessionals en onderzoekers, aan het woord. Je kunt hier de intreerede terugkijken.

Over de lector

dr. Jorit Meesters

Jorit Meesters (fysiotherapeut en bewegingswetenschapper) is lector Revalidatie en Technologie. In 2013 promoveerde hij op het onderwerp multidisciplinaire zorg. Zijn onderzoek richt zich op het verbeteren van revalidatiezorg met de inzet van zorgtechnologie en draagt bij aan betere zorg en een gezondere leefstijl van patiënten in de revalidatie. In de cyclus van ontwikkelen, implementeren en evalueren verbindt zijn lectoraat praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek. Zijn onderzoekswerk vindt veelal plaats in de klinische zorg waardoor de ontwikkelde kennis doorwerkt naar zowel de beroepspraktijk, het onderwijs, het maatschappelijk domein als de private sector. Meesters werkt tevens als post-doc onderzoeker in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Nevenfuncties

j.meesters@hhs.nl
Studenten en docenten werken samen met patiënten en zorgprofessionals aan innovaties. Zo wordt technologie in de zorg het nieuwe normaal voor professionals van nu en morgen.
Projecten

Projecten

Langer zelfstandig wonen door hulpmiddelen (AW Technologie voor Thuis)

Langer zelfstandig wonen door hulpmiddelen (AW Technologie voor Thuis)

Hulpmiddelen zijn van groot belang om de zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en de deelname aan de maatschappij van de gebruikers te ondersteunen en verbeteren. Met de juiste hulpmiddelen kunnen mensen die beperkingen ervaren in het dagelijks leven ook langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast zijn ze nodig om de groeiende vraag naar zorg op te kunnen vangen. Door gebruik van hulpmiddelen kan veel zorg in de thuissituatie plaatsvinden. De Academische Werkplaats: Technologie voor Thuis* gaat onderzoek doen dat helpt om hulpmiddelen slim en effectief in te zetten in de thuissituatie.
Lees verder
Revalideren met wandel-app ‘Ommetje’

Revalideren met wandel-app ‘Ommetje’

Een app gebruiken om te revalideren is een vorm van zorgtechnologie die kan zorgen dat patiënten in beweging komen en blijven. Zo is de populaire wandel-app ‘Ommetje’ met wat aanpassingen geschikt te maken voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die revalideren. Het lectoraat Revalidatie en Technologie onderzoekt welke aanpassingen aan de werkwijze en vorm nodig zijn en welk effect het gebruik van de app heeft op patiënten tijdens en na het revalidatietraject. 
Lees verder
Onderzoeksprogramma ‘Basalt in beweging’

Onderzoeksprogramma ‘Basalt in beweging’

Voor revalidatiepatiënten is bewegen belangrijk en het is vrijwel altijd onderdeel van de behandeling. Vaak ervaren patiënten vanwege hun beperking of ziekte een drempel om weer actief te bewegen. Om hen te ondersteunen, zoekt revalidatiecentrum Basalt naar oplossingen om patiënten in beweging te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld met e-health toepassingen en zorgtechnologie. Om te onderzoeken wat werkt, zijn de lectoraten Revalidatie en Technologie en Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport betrokken in het onderzoeksprogramma ‘Basalt in beweging’.
Lees verder
Breinstraat, platform voor jongeren met NAH

Breinstraat, platform voor jongeren met NAH

Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben in hun dagelijks leven met veel uitdagingen te maken. Contact met andere jongeren met NAH blijkt een positieve invloed te hebben op het omgaan met alle uitdagingen. Op digitaal platform Breinstraat komen de jongeren met elkaar in contact, wisselen ervaringen uit en stellen vragen. Het lectoraat Revalidatie en Technologie onderzoekt hoe het platform verbeterd en uitgebreid kan worden.
Lees verder
Platform ikoefenzelf.nl na een beroerte

Platform ikoefenzelf.nl na een beroerte

Voor mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad, bestaat revalideren vooral uit oefenen. Daarin afhankelijk zijn van ingeplande afspraken bij een revalidatiecentrum of fysiotherapeut is met de vele beschikbare e-health toepassingen niet meer nodig. Het platform ikoefenzelf.nl is ingericht met nuttige applicaties voor CVA-patiënten. Het lectoraat Revalidatie en Technologie doet onderzoek om het platform te verbeteren.
Lees verder
Hartrevalidatie met e-health (ACT-THOR)

Hartrevalidatie met e-health (ACT-THOR)

Mensen die een openhartoperatie ondergaan, volgen na hun operatie een uitgebreid hartrevalidatieprogramma. Een belangrijk onderdeel van dat programma is weer in beweging komen en het opbouwen van fysieke conditie. Door e-health toepassingen te gebruiken, kunnen hartpatiënten zelf actief aan de slag met hun herstel. In het project ACT-THOR (Active Lifestyle before and after Thoracic Surgery) werkt het lectoraat Revalidatie en Technologie samen met partners aan betere zorg door het hartrevalidatieprogramma te ondersteunen met e-health.
Lees verder
E-health toolkit voor het onderwijs

E-health toolkit voor het onderwijs

Zorgtechnologie – of e-health - is niet meer weg te denken uit de zorgsector. Een slimme rollator, een pleister die het suikergehalte monitort of computergames als onderdeel van revalidatie zijn voorbeelden van e-health die veel mensen dagelijks gebruiken. Maar hoe kiest een zorgprofessional de juiste tool voor de patiënt? En welke tools zijn er beschikbaar? Het lectoraat Revalidatie en Technologie ontwikkelde een toolkit die docenten en trainers op weg helpt.
Lees verder
Thuis revalideren voor ouderen (Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@home)

Thuis revalideren voor ouderen (Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@home)

Voor veel ouderen is thuis revalideren makkelijker dan het volgen van een revalidatieprogramma in een zorginstelling. Het voorkomt dat de patiënt afhankelijk is van anderen om op de revalidatielocatie te komen. Ook hoeft de patiënt niet te wachten tot de geplande afspraak om te werken aan herstel. Verschillende e-health toepassingen kunnen hierbij ondersteunen. Maar hoe sluiten deze het beste aan op de behoeften van patiënten, behandelaars en mantelzorgers? Welke toepassingen werken goed voor wie? En op welk moment? Het lectoraat Revalidatie en Technologie doet onderzoek om antwoorden op deze vragen te vinden.
Lees verder
Gezond leven aanleren tijdens revalidatie (NICE4ALL)

Gezond leven aanleren tijdens revalidatie (NICE4ALL)

Revalideren na ziekte is een uitgelezen kans om een gezonde leefstijl met meer beweging en gezondere voeding te realiseren. Tijdens een revalidatietraject is de patiënt bewust bezig met bewegen om te herstellen. Er is ruimte voor focus en er is minder afleiding van dagelijkse beslommeringen. De huidige revalidatieomgeving is echter nog niet altijd  zodanig uitgerust dat patiënten zelf kunnen werken aan gezond bewegen en gezonde voeding. Bovendien is het streven dat de patiënt na de revalidatie ook thuis de nieuwe leefstijl continueert, maar hoe stimuleer je dat? 
Lees verder
Vernieuwen in revalidatie en beweging (Fieldlab Rehabilitation & Mobility)

Vernieuwen in revalidatie en beweging (Fieldlab Rehabilitation & Mobility)

Tegenwoordig kan vernieuwende technologie ondersteunen bij revalideren en meer bewegen stimuleren. Patiënten krijgen door het gebruiken van de technologische mogelijkheden ook zelf meer de regie in handen. Er komen steeds meer vernieuwende producten bij, maar welke werken goed? En hoe kunnen ze zo snel mogelijk in de praktijk gebruikt worden? De lectoraten Revalidatie en Technologie en Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport voeren in het Fieldlab Rehabilitation & Mobility onderzoeken uit die bijdragen aan meer en betere bewegingstechnologie in de zorg.
Lees verder