Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Revalidatie en Technologie

Revalideren betekent: werken aan herstel en een gezonde leefstijl om weer mee te doen in de samenleving.  Het combineren van zorgtechnologie en traditionele revalidatiezorg maakt de behandeling efficiënter en uitdagender. Technologie draagt dan zowel bij aan de maatschappelijke zorguitdagingen als aan verbetering van revalidatiezorg. Dit vraagt om samenwerking in het innovatieproces tussen de ontwikkelaars, de beroepspraktijk en het onderwijs, maar ook om onderzoek naar de meerwaarde van technologie in de revalidatiezorg.

Jaarupdate 2020 (pdf)
Over het lectoraat

Het lectoraat Revalidatie en Technologie onderzoekt hoe technologie bijdraagt aan efficiënte en toekomstbestendige revalidatiezorg. Dit gebeurt door in onderzoeksprojecten samen met bedrijven, patiënten, professionals innovaties voor de revalidatiezorg te realiseren en te implementeren. Deze innovaties kunnen mensen die revalideren bijvoorbeeld ondersteunen om op zelfgekozen momenten te oefenen met apps en hun vooruitgang en leefstijl te monitoren. Technologische en sociale innovaties kunnen ook uitdagen om fysiek actief te zijn of andere gezond gedrag te ondersteunen. Daarnaast kan technologie in de revalidatie het zorgproces verbeteren met artificial intelligence en individueel verzamelde of big data.

3 thema’s

De activiteiten van het lectoraat bevinden zich op het snijvlak van zorg en technologie en op het snijvlak van praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek kenmerkt zich door in co-creatie ontwikkelen, evalueren en implementeren van eHealth en zorgtechnologie binnen de thema’s:

 • betere revalidatiezorg door de inzet van technologie;
 • gezondere leefstijl van mensen die revalideren door de inzet van technologie;
 • onderzoeksmethoden voor revalidatiezorginnovatie.

Binnen de onderzoeksthema’s werkt het lectoraat samen met relevante stakeholders, studenten en docenten in verschillende field- en livinglabs in de zorg. Op deze manier genereert het lectoraat kennis, wordt de beroepspraktijk versterkt en de kwaliteit van zorg verbetert én draagt het lectoraat bij aan de opleiding van de health-innovator van morgen.

Over de lector

dr. Jorit Meesters

Jorit Meesters (fysiotherapeut en bewegingswetenschapper) is lector Revalidatie en Technologie. In 2013 promoveerde hij op het onderwerp multidisciplinaire zorg. Zijn onderzoek richt zich op het verbeteren van revalidatiezorg met de inzet van zorgtechnologie en draagt bij aan betere zorg en een gezondere leefstijl van patiënten in de revalidatie. In de cyclus van ontwikkelen, implementeren en evalueren verbindt zijn lectoraat praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek. Zijn onderzoekswerk vindt veelal plaats in de klinische zorg waardoor de ontwikkelde kennis doorwerkt naar zowel de beroepspraktijk, het onderwijs, het maatschappelijk domein als de private sector. Meesters werkt tevens als post-doc onderzoeker in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Nevenfuncties

j.meesters@hhs.nl
Technologie gebruiken in de zorg vraagt veel van professionals. Er werken veel studenten mee aan innovatieve onderzoeksprojecten. Zo wordt de inzet van technologie voor hen normaal en kunnen de studenten van vandaag zich ontwikkelen tot de innovators van morgen.

Samenwerkingen

Basalt Revalidatie (BR) hecht veel belang aan kwaliteit, innovatie en het initiëren en uitvoeren van klinisch relevant, wetenschappelijk revalidatieonderzoek, in samenwerking met partners in de regio en landelijk. Het kenniscentrum speelt hierin een coördinerende rol en kent 3 onderdelen: opleiden, kwaliteit, innovatie en veiligheid, en onderzoek.

Zorginnovatie en onderzoek versterken elkaar, in onderzoek liggen praktijkgericht onderzoek (lectoraat, HBO-onderzoek studenten) en wetenschappelijk onderzoek in lijn met elkaar en is er vaak sprake van overlap. Aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek worden getoetst op kwaliteit, lokale uitvoerbaarheid en relevantie door de Revalidatie Onderzoeks Commissie (RONCO). Onderzoek met patiënten dat niet direct aan reguliere zorg is gekoppeld wordt vervolgens ook getoetst door de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) van het LUMC. Voor projecten en HBO-onderzoek is toetsing doorgaans niet noodzakelijk.

Een afvaardiging van de RONCO (Revalidatie Onderzoekscommissie), waaronder de lector,  heeft zitting in de wetenschapscommissie (WeCo)  Revalidatie OOR Leiden/Den Haag, waarin het  LUMC (afdeling Revalidatie Leids Universitair Medisch Centrum), het Rijnlands Revalidatiecentrum en BR zorgt voor samenhang in het onderzoek van de partijen en samenwerking nastreeft.

Download hieronder het verhaal van een patiënte met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), die haar ervaringen op bijzondere wijze heeft beschreven in stripvorm:

Strip Manon golfsurfers Sophia Revalidatie
 
Op 17 juni 2014 hebben De Haagse Hogeschool, Sophia Revalidatie en SARAH Networks, een Braziliaanse keten van ziekenhuizen en revalidatiecentra, een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De drie partijen gaan kennis uitwisselen en projecten uitvoeren op het gebied van gezondheid en technologie.
 • Samenwerking is een belangrijk middel en doel van het bijzonder lectoraat Revalidatie:
 • Tussen De HHS en Sophia Revalidatie.
 • Met de voor SR relevante faculteiten wordt samengewerkt, variërend van stagebeleid, studentenprojecten, (onderzoeks-) projecten en inzet van expertise van SR in de curricula. Van deze faculteiten zijn docenten actief in de kenniskring (zie ‘bijlage kenniskring’).
 • Regionaal: in juni 2009 is binnen SR een start gemaakt om, samen met het LUMC, het klinisch wetenschappelijk revalidatie onderzoek verder te gaan ontwikkelen. Het doel van de investering van SR in wetenschappelijk onderzoek en innovatie is om vragen en behoeften vanuit de dagelijkse praktijk van de revalidatie te vertalen in nieuwe kennis en bewezen effectieve, implementeerbare methoden en producten. Deze ambitie en de hieruit volgende activiteiten overlappen grotendeels met die van het Lectoraat Revalidatie aan De HHS. Het lectoraat maakt ook deel uit van een regionale onderzoeksgroep met het Rijnlands Revalidatiecentrum Leiden, het Leids Universitair Medisch centrum en SR.
 • Het lectoraat vindt aansluiting bij de Medical Delta in verschillende projecten, zoals e-revalidatie, Technology in Motion en het onderzoeksplan FAST@HOME. De consortiumpartners in FAST@HOME zijn:
consortiumpartners
 • Landelijk: het lectoraat is mede initiator van ‘Hersenletsel en Jeugd’ (HeJ),een landelijk netwerk van zorg en onderwijs t.b.v.  kinderen en jongeren met NAH. De lector is voorzitter van de HeJ-werkgroep ‘innovatie en onderzoek’.
 • Internationaal: met enkele internationale onderzoeksgroepen bestaan  contacten behoeve van de projecten en onderzoek: Sarah Networks Brazilië, Tufts University Boston, Peter Gilgan Centre for Research and Learning Toronto en Tomas More Leuven. Het lectoraat participeert in de IPBIS, D-ACD en E-ACD (resp. International Pediatric Brain Injury Society, Dutch en European Academy of Childhood Disorders).
 • Bovengenoemde relaties zijn in de afgelopen 7 jaar opgebouwd en zijn relevant, intensief en duurzaam. Alleen in concrete projecten of onderzoeken worden afspraken contractueel vastgelegd.
   

Projecten

Projecten

Evaluatie Friends@PiramideCollege 2018

Evaluatie Friends@PiramideCollege 2018

Leerlingen van het Piramide College werken samen met studenten van De Haagse Hogeschool als maatjes aan leerdoelen van de leerlingen. Ze doen dit in het schoolgebouw van het Piramide College en worden uitgedaagd door de studenten om grenzen te verleggen.
Lees verder
Samenwerking met het National eHealth Living Lab

Samenwerking met het National eHealth Living Lab

In maart dit jaar is het National eHealth Living Lab (NeLL) geopend in Leiden: hét open, onafhankelijke platform voor eHealth. Wij ondersteunen dit initiatief en werken samen met NeLL.

Lees verder
Onderzoek naar e-health in curriculum HHs

Onderzoek naar e-health in curriculum HHs

FAST@HOME wil achterhalen hoe HHS-studenten beter kunnen worden opgeleid voor toepassing van eHealth in hun toekomstige beroep.
Lees verder
Start "Friends"

Start "Friends"

In De HHs startte een groep van 25 studenten in ‘Friends’: een 'peer assisted support project’ van het lectoraat Revalidatie. In Friends werk je aan eigen talenten en verbeterpunten.
Lees verder
Studenten BT en HT ontwerpen “Huis van de Toekomst”

Studenten BT en HT ontwerpen “Huis van de Toekomst”

De huidige proefwoning van Sophia Revalidatie bevat nu nog geen digitale producten om meer zelfstandig of comfortabel wonen te ondersteunen. De proefwoning wordt daarom dit jaar omgebouwd tot ‘Huis van de Toekomst’.
Lees verder
Publicaties