Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Urban Ageing

Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het dagelijks leven van ouderen in de grote stad? Dat is de vraag waar het lectoraat Urban Ageing zich mee bezig houdt. In de verstedelijkte samenleving die tot 2040 verder vergrijst, en waarin van ouderen wordt verwacht dat zij volop meedoen in de maatschappij, wordt deze vraag steeds belangrijker. 

Over het lectoraat

Een oudere moet zichzelf telkens de vraag stellen: hoe leid ik mijn leven in goede kwaliteit op de manier die ikzelf wens, ook als meedoen niet meer vanzelfsprekend of eenvoudig is? Ook de samenleving heeft hierin een verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we met de kennis uit de gerontologie, sociale wetenschappen, bestuurskunde, bouw- en vastgoedkunde, en technologie gebruiken om het ouder worden zo goed mogelijk te faciliteren?

In deze zoektocht, die draait om het participeren in de stad Den Haag als age-friendly city, een stad waar ouderen zich thuis moeten voelen, en waarbij gaat het om thema's als dementie, meedoen op hoge leeftijd, vitaliteit, langer zelfstandig thuis wonen, en diversiteit in de stad.

Over de lector

dr. ir. Joost van Hoof

Joost van Hoof (1980) studeerde aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven en Environmental Engineering aan de ČVUT in Praag. In 2010 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Academie Gezondheidszorg Utrecht op het gebied van langer thuis wonen voor mensen met dementie. Van 2011 tot 2018 was hij werkzaam voor het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie van Fontys Hogescholen en projectleider van het Verpleeghuis van de Toekomst. In 2012-2013 was hij tevens werkzaam als projectleider bij het kennisinstituut ISSO in Rotterdam op het gebied van gezondheid en installaties. Naast diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies op het snijvlak van ouderen, technologie en wonen, is Van Hoof ook actief bij verschillende universiteiten in het buitenland. Van Hoofs werk kenmerkt zich door het benadrukken van wat ouderen nog wel kunnen, in plaats van te focussen op wat niet meer gaat, ook als participatie moeizaam lijkt.

j.vanhoof@hhs.nl
Het percentage ouderen in de grote steden neemt de komende jaren alleen maar toe. Het zou fijn zijn als zij prettig oud kunnen worden in de stad, en tevens op hun eigen wijze een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van deze stad.

Nevenfuncties Joost van Hoof

 • Lid International Society for Gerontechnology (ISG)
 • Lid Vereniging voor Beheer en Onderhoud (VBO)
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG)
 • Lid Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)
 • Lid Raad van Commissarissen Stichting Habion, Utrecht
 • Lid Raad van Bestuur Stichting Vastgoed Zorgsector, Utrecht.
 • Penningmeester van het Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie
 • Guest editor voor verschillende special issues
 • European editor Indoor and Built Environment (SAGE)
 • Editorial board Technology and Disability (IOS Press)
 • Redactieraad International Journal of Environmental Research and Public Health, uitgever MDPI. ISSN 1660-4601 
 • Partner van Stichting Geron, Koog aan de Zaan, ten behoeve van het open access tijdschrift Gerōn. https://gerontijdschrift.nl/
Projecten
Publicaties