Urban Ageing

Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het dagelijks leven van ouderen in de grote stad? Dat is de vraag waar het lectoraat Urban Ageing zich mee bezig houdt. In de verstedelijkte samenleving die tot 2040 verder vergrijst, en waarin van ouderen wordt verwacht dat zij volop meedoen in de maatschappij, wordt deze vraag steeds belangrijker. 

Intreerede Joost van Hoof 21 juni 2019 (pdf)
Over het lectoraat

Een oudere moet zichzelf telkens de vraag stellen: hoe leid ik mijn leven in goede kwaliteit op de manier die ikzelf wens, ook als meedoen niet meer vanzelfsprekend of eenvoudig is? Ook de samenleving heeft hierin een verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we met de kennis uit de gerontologie, sociale wetenschappen, bestuurskunde, bouw- en vastgoedkunde, en technologie gebruiken om het ouder worden zo goed mogelijk te faciliteren?

In deze zoektocht, die draait om het participeren in de stad Den Haag als age-friendly city, een stad waar ouderen zich thuis moeten voelen, en waarbij gaat het om thema's als dementie, meedoen op hoge leeftijd, vitaliteit, langer zelfstandig thuis wonen, en diversiteit in de stad.

Het percentage ouderen in de grote steden neemt de komende jaren alleen maar toe. Het zou fijn zijn als zij prettig oud kunnen worden in de stad, en tevens op hun eigen wijze een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van deze stad.

Over de lector

dr. ir. Joost van Hoof

Joost van Hoof (1980) studeerde aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven en Environmental Engineering aan de ČVUT in Praag. In 2010 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Academie Gezondheidszorg Utrecht op het gebied van langer thuis wonen voor mensen met dementie. Van 2011 tot 2018 was hij werkzaam voor het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie van Fontys Hogescholen en projectleider van het Verpleeghuis van de Toekomst. In 2012-2013 was hij tevens werkzaam als projectleider bij het kennisinstituut ISSO in Rotterdam op het gebied van gezondheid en installaties. Naast diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies op het snijvlak van ouderen, technologie en wonen, is Van Hoof ook actief bij verschillende universiteiten in het buitenland. Van Hoofs werk kenmerkt zich door het benadrukken van wat ouderen nog wel kunnen, in plaats van te focussen op wat niet meer gaat, ook als participatie moeizaam lijkt.

Publicaties en projecten
Actueel

Overig nieuws

 • Lectoraat Urban Ageing gaat wederom Europese samenwerking aan

  Vanaf februari 2019 gaat het Lectoraat Urban Ageing deelnemen in een derde COST Action. COST (European Cooperation in Science and Technology) is een Europees framework om transnationale samenwerking tussen onderzoekers te bevorderen binnen het gehele Europese continent. Het is één van de manieren om gestalte te geven aan de Europese ambities van het lectoraat. 

  Het project betreft COST Action CA16226 “Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly”. In deze actie wordt nader ingegaan op de rol van de fysieke omgeving van ouderen om zelfstandig te kunnen wonen, en bijvoorbeeld te kunnen blijven werken. IT-oplossingen en meubilair spelen hierbij een belangrijke rol. In deze Actie zal het lectoraat kennis en kunde inbrengen op het gebied van wonen en participatie in de stad.

  Meer info op: https://www.cost.eu/actions/CA16226

 • Partnerschap met Geron

  Het lectoraat Urban Ageing is met hoofdredacteur Max de Coole overeengekomen om partner te worden van Geron, Tijdschrift over ouder worden & samenleving. Het tijdschrift, dat al 20 jaar bestaat, werd tot voor kort uitgegeven door uitgever Bohn Stafleu van Loghum en gaat digitaal verder als open access platform. De Stichting Geron en de redactie werken aan de opzet van een breed digitaal platform voor gerontologie. Naast het lectoraat Urban Ageing zullen ook andere partners uit de universitaire en hogeschoolwereld toetreden. Als Partner van Geron is het lectoraat in staat relevant onderzoek (na review) te publiceren in het tijdschrift. Dit past binnen de wens van hogescholen om open access te publiceren, waarbij artikelen om niet aan lezers worden aangeboden.

 • RAAK-subsidie voor Verantwoorde rebellie

  Hoe kan de governance van nieuwe woonvormen verbeterd worden op het gebied van regelruimte en inspraak? Oftewel: hoe kunnen ondernemers verantwoord rebelleren binnen collectieve woonvormen voor ouderen? Lector Joost van Hoof en onderzoeker Katja Rusinovic gaan daar samen met het consortium de komende twee jaar onderzoek naar doen. Regieorgaan SIA en de beroepspraktijk financieren een flink deel van het onderzoek.  Regieorgaan SIA beoordeelde de RAAK-MKB aanvraag met een positief advies. Met name het brede netwerk met relevante partners uit onderzoek, onderwijs en uit de praktijk, zowel landelijk als regionaal, het maatschappelijk relevante onderwerp en het onderzoeksplan scoorden goed. Het project ontvangt € 300.000 subsidie. De uitkomsten van het onderzoek bieden ondernemers en bestuurders praktische tools bij het opzetten van nieuwe woonvormen voor ouderen.

 • Glossy magazine Bladgoud

  Het glossy magazine Bladgoud, met de resulaten van het ouderenbeleid van de gemeente Den Haag, is uit. Het is tevens een oproep voor de toekomst, met bijdragen van docentonderzoeker Joost van Vliet en lector Joost van Hoof.

 • Studenten presenteren resultaten Minor Omgaan met Dementie

  Maar liefst acht groepen studenten van de minor Omgaan met Dementie hebben op 1 november hun werk gepresenteerd op de manifestatie Samen Vitaal van de Gemeente Den Haag in het World Forum. In hun posters lieten studenten de resultaten zien van wijkanalyses die zijn uitgevoerd in een vijftal wijken in Den Haag en Zoetermeer  op het gebied van seniorvriendelijkheid. Wateringseveld, Laak, Den Haag Centrum, en Zoetermeer Rokkeveen en Zoetermeer Stadshart zijn door middel van de fotoproductiemethode en gesprekken geanalyseerd in mate zij ondersteunend zijn aan een ouder wordende bevolking. Door het maken van foto's zijn positieve punten en knelpunten in de wijken in kaart gebracht. In een plenaire lezing leidde lector Joost van Hoof het studentenwerk in door stil te staan bij het vakgebied Urban Ageing. De resultaten van de studenten zal de komende tijd worden verwerkt tot een artikel voor een internationaal vakblad.

 • Lectoraat Urban Ageing gaat Europese samenwerking aan

  Vanaf oktober 2018 gaat het Lectoraat Urban Ageing deelnemen in een tweetal nieuwe COST Actions. COST (European Cooperation in Science and Technology) is een Europees framework om transnationale samenwerking tussen onderzoekers te bevorderen binnen het gehele Europese continent. Het is één van de manieren om gestalte te geven aan de Europese ambities van het lectoraat. Het eerste project is COST Action CA17107 “European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart Textiles” over zogeheten smart textiles. Deze deelname sluit aan bij het Platform Kwaliteit van Leven - Mens en Technologie. Het tweede project is COST Action CA17117 “Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research”. In deze actie wordt nader ingegaan op evidence-based research. Door deelname hoopt het lectoraat aandacht te vragen voor methodologie van praktijkgericht onderzoek. In deze actie wordt samengewerkt met lector Mantelzorg dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer.
 • Van Hoof hoofdgastredacteur van Journal of Enabling Technologies

  In augustus 2018 is de Special Issue "Design, Technology, and Engineering for Long-Term Care" van de Journal of Enabling Technologies verschenen. Deze speciale editie is tot stand gekomen in samenwerking met universiteiten in Australië, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Lector Joost van Hoof was de hoofdgastredacteur van deze uitgave, die gaat over technologie en het ontwerp ervan voor de langdurige zorg. De (toegankelijke) artikelen gaan over een breed scala aan onderwerpen, zoals het ontwerp van bedden en de omgeving van mensen die bedlegerig zijn, de bouwkundige architectuur voor mensen met dementie, het ontwerp van track en trace technologie in de ouderenzorg en ethische aspecten bij het ontwerpen en inzetten van technologie. De Special Issue kan online bekeken worden.
 • Van Hoof redactieraadslid International Journal of Environmental Research and Public Health

  In augustus 2018 is lector Joost van Hoof toegetreden tot de redactieraad van de International Journal of Environmental Research and Public Health. In zijn rol als redactieraadslid houdt hij zich bezig met het beoordelen van artikelen rondom thema's als technologie en wonen voor ouderen, gerontechnologie, ontwerpen voor dementie en urban ageing. De International Journal of Environmental Research and Public Health is een open access tijdschrift met een Impact Factor van 2.145 en wordt uitgegeven door MDPI.
 • Verbeteren het thermische klimaat in Australische woningen

  In juli 2018 heeft Lector Joost van Hoof onderzoek gedaan aan de University of Adelaide naar koude- en warmtebeleving van zelfstandig wonende ouderen in de deelstaat South Australia. Het betreft een werkpakket uit het Discovery Project “Improving the thermal environment of housing for older Australians” dat wordt bekostigd door de Australian Research Council (ARC) (grant number DP180102019). Het onderzoek staat onder leiding van Professor Veronica Soebarto van de School of Architecture. In het project wordt tevens samengewerkt met de School of Public Health. Tijdens het onderzoek is door middel van telefonische enquêtes, focusgroepsessies en dieptegesprekken onderzoek gedaan naar hoe ouderen omgaan met perioden van koude en warmte, en hoe zij hun woningen en leefstijl hierop aanpassen. De resultaten van het onderzoek komen later dit jaar in de vorm van diverse wetenschappelijke publicaties beschikbaar.