Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Urban Ageing

Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het dagelijks leven van ouderen in de grote stad? Dat is de vraag waar het lectoraat Urban Ageing zich mee bezig houdt. In de verstedelijkte samenleving die tot 2040 verder vergrijst, en waarin van ouderen wordt verwacht dat zij volop meedoen in de maatschappij, wordt deze vraag steeds belangrijker. 

Over het lectoraat

Een oudere moet zichzelf telkens de vraag stellen: hoe leid ik mijn leven in goede kwaliteit op de manier die ikzelf wens, ook als meedoen niet meer vanzelfsprekend of eenvoudig is? Ook de samenleving heeft hierin een verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we met de kennis uit de gerontologie, sociale wetenschappen, bestuurskunde, bouw- en vastgoedkunde, en technologie gebruiken om het ouder worden zo goed mogelijk te faciliteren?

In deze zoektocht, die draait om het participeren in de stad Den Haag als age-friendly city, een stad waar ouderen zich thuis moeten voelen, en waarbij gaat het om thema's als dementie, meedoen op hoge leeftijd, vitaliteit, langer zelfstandig thuis wonen, en diversiteit in de stad.

Over de lector

dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

Joost van Hoof (1980) studeerde aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven en Environmental Engineering aan de ČVUT (Czech Technical University) in Praag. In 2010 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Academie Gezondheidszorg Utrecht op het gebied van langer thuis wonen voor mensen met dementie.

Van 2011 tot 2018 was hij werkzaam voor het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie van Fontys Hogescholen en projectleider van het Verpleeghuis van de Toekomst. In 2012-2013 was hij tevens werkzaam als projectleider bij het kennisinstituut ISSO in Rotterdam op het gebied van gezondheid en installaties.  

Naast diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies op het snijvlak van ouderen, technologie en wonen, is Van Hoof ook actief bij verschillende universiteiten in het buitenland. Van Hoofs werk kenmerkt zich door het benadrukken van wat ouderen nog wel kunnen, in plaats van te focussen op wat niet meer gaat, ook als participatie moeizaam lijkt. 

j.vanhoof@hhs.nl
Het percentage ouderen in de grote steden neemt de komende jaren alleen maar toe. Het zou fijn zijn als zij prettig oud kunnen worden in de stad, en tevens op hun eigen wijze een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van deze stad.

Nevenfuncties Joost van Hoof

Projecten

Projecten

Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

Hoe ga je als professional om met de uitdagingen van je vak? Welke inzichten uit de wetenschap kunnen je verder helpen? En hoe deel je kennis en ervaringen? In Werkplaatsen Sociaal Domein werken onderzoekers en professionals samen aan concrete vraagstukken uit de praktijk. Het lectoraat Urban Ageing neemt sinds januari 2020 deel aan de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden.
Lees verder
Naar betere samenwerking in de zorg

Naar betere samenwerking in de zorg

Samenwerking tussen zorgprofessionals, mantelzorgers en cliënten is een cruciale factor in kwaliteit van zorg, maar niet altijd even makkelijk te realiseren. In het project Samen werken aan betere samenwerking’van de Erasmus School of Health Policy & Management ontwikkelen en implementeren we een praktische toolkit voor het begeleiden van zorgprofessionals, mantelzorgers en cliënten in hun onderlinge samenwerking. Het lectoraat UrbanAgeing werkt mee aan dit onderzoek.
Lees verder
Game helpt bij inclusief ontwerpen ruimtes en omgeving

Game helpt bij inclusief ontwerpen ruimtes en omgeving

Hoe ontwerp je gezonde, slimme en leeftijdsvriendelijke gebouwen en omgevingen waar iedereen zich goed en vrij kan bewegen? Bij het ontwerpen van buurten, gebouwen en openbare ruimten worden mensen met een beperking vaak over het hoofd gezien. Dat is een risico voor sociale uitsluiting. Om beleidsmakers, stadsontwikkelaars en bouwkundigen meer kennis over gebruikers met een beperking te bieden, wordt een online game ontwikkeld door het project ‘BIG educatief spel’. Het lectoraat Urban Ageing werkt hieraan mee.
Lees verder
Platform Seniorvriendelijke Stad Den Haag

Platform Seniorvriendelijke Stad Den Haag

Samen met Hulsebosch Advies en AFEdemy, heeft het lectoraat Urban Ageing een onderzoek gedaan naar de tevredenheid over hun stad bij Haagse senioren. De resultaten werden in januari 2021 gepresenteerd. In Den Haag wonen ruim 76.000 65-plussers en hun aandeel binnen de stedelijke bevolking groeit. Eind 2014 trad Den Haag als eerste Nederlandse stad toe tot het netwerk van 'age friendly cities' van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

 

Lees verder
Samenwerking onderzoek binnen Europa: COST ACTION Projecten

Samenwerking onderzoek binnen Europa: COST ACTION Projecten

Het Lectoraat Urban Ageing neemt deel aan een drietal COST Action-projecten. COST (European Cooperation in Science and Technology) is een Europees netwerk om transnationale samenwerking tussen onderzoekers te bevorderen binnen het gehele Europese continent. Het is één van de manieren om gestalte te geven aan de Europese ambities van het lectoraat. 

Lees verder
Improving the thermal environment of housing for older Australians

Improving the thermal environment of housing for older Australians

Samen met professor Veronica Soebarto (penvoerder) van de Faculty of Architecture van The University of Adelaide in Australië,  heeft Joost van Hoof, lector Urban Ageing, een ARC-grant verworven op het gebied van thermisch comfort in de huizen van ouderen in South Australia.

Lees verder
Naar Verantwoorde Rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Naar Verantwoorde Rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Per 1 mei 2019 is dit SIA RAAK MKB project van start gegaan. Dit project is een samenwerking tussen de lectoraten Urban Ageing en Public Governance van De Haagse Hogeschool, en daarmee ook tussen twee kenniscentra in oprichting. Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg in zitten.
Lees verder
Publicaties