Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Urban Ageing

Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het dagelijks leven van ouderen in de grote stad? Dat is de vraag waar het lectoraat Urban Ageing zich mee bezig houdt. In de verstedelijkte samenleving die tot 2040 verder vergrijst, en waarin van ouderen wordt verwacht dat zij volop meedoen in de maatschappij, wordt deze vraag steeds belangrijker. 

Over het lectoraat

Een oudere moet zichzelf telkens de vraag stellen: hoe leid ik mijn leven in een voor mij goede kwaliteit en op de manier die ikzelf wens? En wat als meedoen niet meer vanzelfsprekend of eenvoudig is? Een samenleving die steeds meer ouderen telt heeft hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we de kennis uit de gerontologie, sociale wetenschappen, bestuurskunde, gezondheidswetenschappen en zorg, bouw- en vastgoedkunde, en technologie gebruiken om het ouder worden zo goed mogelijk te faciliteren?

In deze zoektocht draait het om het dagelijkse leven van ouderen in de seniorvriendelijke stad Den Haag (age-friendly city). In deze diverse en inclusieve stad moeten ouderen zich thuis kunnen voelen en meedoen tot op hoge leeftijd. We werken samen met partners aan het onderzoeken en vormgeven van deze doelen.

UA20220421MR012

Over de lector

dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

Joost van Hoof (1980) studeerde aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven en Environmental Engineering aan de ČVUT (Czech Technical University) in Praag. In 2010 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Academie Gezondheidszorg Utrecht op het gebied van langer thuis wonen voor mensen met dementie.

Van 2011 tot 2018 was hij werkzaam voor het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie van Fontys Hogescholen en projectleider van het Verpleeghuis van de Toekomst. In 2012-2013 was hij tevens werkzaam als projectleider bij het kennisinstituut ISSO in Rotterdam op het gebied van gezondheid en installaties.  

Naast diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies op het snijvlak van ouderen, technologie en wonen, is Van Hoof ook actief bij verschillende universiteiten in het buitenland. Van Hoofs werk kenmerkt zich door het benadrukken van wat ouderen nog wel kunnen, in plaats van te focussen op wat niet meer gaat, ook als participatie moeizaam lijkt. 

Nevenfuncties

j.vanhoof@hhs.nl
Het percentage ouderen in de grote steden neemt de komende jaren alleen maar toe. Het zou fijn zijn als zij prettig oud kunnen worden in de stad, en tevens op hun eigen wijze een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van deze stad.
Projecten

Projecten

Langer zelfstandig wonen door hulpmiddelen (AW Technologie voor Thuis)

Langer zelfstandig wonen door hulpmiddelen (AW Technologie voor Thuis)

Hulpmiddelen zijn van groot belang om de zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en de deelname aan de maatschappij van de gebruikers te ondersteunen en verbeteren. Met de juiste hulpmiddelen kunnen mensen die beperkingen ervaren in het dagelijks leven ook langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast zijn ze nodig om de groeiende vraag naar zorg op te kunnen vangen. Door gebruik van hulpmiddelen kan veel zorg in de thuissituatie plaatsvinden. De Academische Werkplaats: Technologie voor Thuis* gaat onderzoek doen dat helpt om hulpmiddelen slim en effectief in te zetten in de thuissituatie.
Lees verder
Project City & Co

Project City & Co

De wereldwijde vergrijzing van de stedelijke bevolking vraagt om meer leeftijdsvriendelijke steden: afgestemd op de wensen en behoeften van senioren en die hen volop kans bieden om mee te doen met de maatschappij. Het lectoraat Urban Ageing gaat samen met nationale en Europese partners de seniorvriendelijkheid van 4 Europese steden onderzoeken tijdens het driejarige project City & Co.
Lees verder
Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

Hoe ga je als professional om met de uitdagingen van je vak? Welke inzichten uit de wetenschap kunnen je verder helpen? En hoe deel je kennis en ervaringen? In Werkplaatsen Sociaal Domein werken onderzoekers en professionals samen aan concrete vraagstukken uit de praktijk. Het lectoraat Urban Ageing neemt sinds januari 2020 deel aan de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden.
Lees verder
Naar betere samenwerking in de zorg

Naar betere samenwerking in de zorg

Samenwerking tussen zorgprofessionals, mantelzorgers en cliënten is een cruciale factor in kwaliteit van zorg, maar niet altijd even makkelijk te realiseren. In het project 'Samen werken aan betere samenwerking’ van de Erasmus School of Health Policy & Management ontwikkelen en implementeren we een praktische toolkit voor het begeleiden van zorgprofessionals, mantelzorgers en cliënten in hun onderlinge samenwerking. Het lectoraat Urban Ageing werkt mee aan dit onderzoek.
Lees verder
Game helpt bij inclusief ontwerpen ruimtes en omgeving

Game helpt bij inclusief ontwerpen ruimtes en omgeving

Hoe ontwerp je gezonde, slimme en leeftijdsvriendelijke gebouwen en omgevingen waar iedereen zich goed en vrij kan bewegen? Bij het ontwerpen van buurten, gebouwen en openbare ruimten worden mensen met een beperking vaak over het hoofd gezien. Dat is een risico voor sociale uitsluiting. Om beleidsmakers, stadsontwikkelaars en bouwkundigen meer kennis over gebruikers met een beperking te bieden, wordt een online game ontwikkeld door het project 'Educational game: Building Inclusive Environments for All Generations', in het kort BIG Game. Het lectoraat Urban Ageing werkt hieraan mee.
Lees verder
Kennisplatform Seniorvriendelijke Stad Den Haag

Kennisplatform Seniorvriendelijke Stad Den Haag

In het Kennisplatform Seniorvriendelijke stad Den Haag nemen behalve de Gemeente Den Haag, ook belangenorganisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke partners uit de regio Den Haag deel. Het Kennisplatform adviseert over de opzet van de integrale monitor seniorvriendelijkheid en ondersteunt bij de werving van respondenten. Daarnaast brengen partners relevante onderzoeken en andere informatie in het Kennisplatform in, zodat kennis op het gebied van Den Haag seniorvriendelijke stad verder gedeeld en verrijkt wordt. Het gemeentelijke Actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022 kent drie thema’s: Meedoen en leefplezier, Gezond en veerkrachtig, en Prettig wonen in je wijk.
Lees verder
Samenwerking onderzoek binnen Europa: COST ACTION Projecten

Samenwerking onderzoek binnen Europa: COST ACTION Projecten

Het Lectoraat Urban Ageing neemt deel aan een drietal COST Action-projecten. COST (European Cooperation in Science and Technology) is een Europees netwerk om transnationale samenwerking tussen onderzoekers te bevorderen binnen het gehele Europese continent. Het is ee van de manieren om gestalte te geven aan de Europese ambities van het lectoraat. 

Lees verder
Improving the thermal environment of housing for older Australians

Improving the thermal environment of housing for older Australians

Samen met professor Veronica Soebarto (penvoerder) van de Faculty of Architecture van The University of Adelaide in Australië, heeft Joost van Hoof, lector Urban Ageing, een ARC Discover project uitgevoerd op het gebied van thermisch comfort in de woningen van ouderen in South Australia. Dit project is eind 2021 afgerond.
Lees verder
Naar Verantwoorde Rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Naar Verantwoorde Rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Per 1 mei 2019 is dit SIA RAAK MKB project van start gegaan. Dit project is een samenwerking tussen de lectoraten Urban Ageing en Grootstedelijke Ontwikkelingen van De Haagse Hogeschool, en daarmee ook tussen twee kenniscentra. Het project heeft een looptijd tot mei 2022.

Lees verder
Publicaties