Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving

Over het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving

Voldoende bewegen en gezond eten zijn belangrijk voor je gezondheid. Dat weet iedereen. Toch hebben veel mensen in Nederland een ongezonde leefstijl. Dit heeft de nodige gevolgen, zowel op persoonlijk als maatschappelijk vlak. Maar hoe kun je dit voorkomen? Of preciezer: hoe kun je, van jong tot oud, goed leren bewegen en blijven bewegen? En hoe kun je een gezond voedingspatroon bevorderen?

Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) heeft als missie om een actieve leefstijl en gezonde voeding te stimuleren. Dit doet het lectoraat door samen met de doelgroep en de (toekomstige) professionals innovatieve producten, programma’s en omgevingen te creëren, evalueren en implementeren die een gezonde leefstijl bevorderen.

Het lectoraat richt zich met name op die mensen die er onvoldoende in slagen om zelfstandig  een gezonde leefstijl te ontwikkelen en te behouden. Dit zijn: jeugd (4-22 jaar), ouderen (55+ jaar), mensen met chronische aandoeningen en mensen uit de lage sociaal economische klassen.

Onderzoekslijnen

In lijn met de doelgroepen van het lectoraat is het praktijkgerichte onderzoek dat binnen het lectoraat plaatsvindt onder te verdelen in de volgende drie onderzoeklijnen:

Een leven lang gezond en vitaal begint bij een gezonde start. Een Gezonde School helpt daarbij. Gezonde Scholen kenmerken zich door de structurele en samenhangende manier waarop aan de gezondheid van jongeren en hun medewerkers wordt gewerkt. Daarbij wordt gekeken naar signalering, gezondheidseducatie, de schoolomgeving en het schoolbeleid. Zo’n integrale aanpak vergroot het effect met als resultaat een fijne sfeer en gezondere jongeren en medewerkers die ook mentaal goed in hun vel zitten. Het lectoraat doet onderzoek naar verschillende aspecten van de Gezonde School. Zo is onlangs de implementatie van de Gezonde Schoolaanpak op Haagse basisscholen geëvalueerd. In 2014 is de leefstijl van studenten van De Haagse Hogeschool in kaart gebracht en zijn aanbevelingen geformuleerd voor het verbeteren van hun voedingsgewoonten. Ook is een app ontworpen om studenten en medewerkers van De Haagse Hogeschool te stimuleren de gezonde keuze te maken in de kantine.

Schoolomgeving

Er wordt vanuit het lectoraat veel onderzoek gedaan naar de omgeving waarin jongeren en volwassenen leren, werken, spelen, bewegen en sporten. Zo is gekeken naar verschillen in beweeggedrag van kinderen op groene, grijze en gekleurde schoolpleinen. Het effect van verkeersmaatregelen ter bevordering van lopen en fietsen naar school wordt geëvalueerd. Ook wordt onderzoek gedaan naar dynamische werkplekken op De Haagse Hogeschool alsmede naar interventies ter stimulering van traplopen.

Gymzaal van de Toekomst

Een van de grootste onderzoeksprojecten binnen de Gezonde School waar het lectoraat aan werkt, is de Gymzaal van de Toekomst. Dit project richt zich op het ontwikkelen, evalueren, valoriseren en implementeren van innovaties die leiden tot (kosten-) effectieve toepassingen op het niveau van architectuur (de fysieke omgeving) en producten en methodieken ter bevordering van een actieve leefstijl. Het gaat om diverse toepassingen voor de gymzaal, andere indoor sport- en beweegfaciliteiten en sport- en beweegaanleidingen in de openbare ruimte ((school-)pleinen, parken, stoepen, paden etc.). Met een multidisciplinair team van docenten, studenten, lectoren en externe professionals wordt vanaf 2014 onder andere gewerkt aan:

Onderzoeker en kenniskringlid Danica Mast heeft het onderzoek naar de Gymzaal van de Toekomst toegelicht in een video (bron: Kenniscentrum Sport; congres over sportengineering ‘Science and Engineering Conference on Sports Innovations’-SECSI, 8 april 2016)

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Gymzaal van de Toekomst? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via j.j.a.a.hoeboer@hhs.nl.

 
Om zo lang mogelijk gezond en vitaal te blijven, is het van belang dat mensen in hun directe leefomgeving toegang hebben tot toegankelijke zorg, dat er voldoende aanbod van sport, cultuur en gezonde voeding is en dat zij kunnen bewegen in een veilige, groene en beweegvriendelijke omgeving. Mensen die in een gezonde wijk wonen hebben een gezonde leefstijl, zitten lekker in hun vel en hun gezondheid stelt ze in staat om volwaardig en actief deel te nemen aan de buurt, de stad en de maatschappij.

WOW leefstijlcentrum

Het merendeel van het onderzoek binnen de Gezonde Wijk wordt uitgevoerd in het WOW-leefstijlcentrum, een van de Health Technology fieldlabs binnen het zwaartepunt ‘Kwaliteit van Leven: Technologie voor Gezondheid’ van De Haagse Hogeschool. Hier wordt onderzoek gedaan naar innovatieve beweeggames (exergames) en andere interventies ter bevordering van een gezonde leefstijl onder jongeren en hun ouders, waaronder WIJS, een multidisciplinair behandelprogramma voor kinderen met overgewicht.
Bekijk de video.

Beweegvriendelijke leefomgeving

Daarnaast wordt in de Gezonde Wijk onderzoek gedaan naar een beweegvriendelijke leefomgeving. Zo heeft het lectoraat met subsidie van de Gemeente Den Haag het gebruik van openbare plekken met outdoor fitness toestellen geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een stappenplan waarmee in 10 stappen een succesvolle outdoor fitness locatie kan worden gecreëerd. Er is tevens een wijkscan in de Schilderswijk uitgevoerd om de beweegvriendelijkheid en het beweegaanbod in de wijk in beeld te brengen.
De meest recente voorspellingsmodellen geven aan dat we in 2030 langer zullen leven, maar dat er ook een hoger percentage (40%) van de mensen zal leven met een chronische aandoening ( RIVM, Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014). Door de verandering van een verzorgingsstaat naar een participatiestaat wordt het steeds belangrijker dat mensen instaat zijn om zelf de regie te nemen en te houden over hun eigen gezondheid. Binnen het l Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving maken we gebruik van innovatieve technologische programma’s en producten om juist voor de groep mensen met een chronische aandoening het mogelijk te maken om langer actief te blijven en een gezonde leefstijl te behouden of te ontwikkelen. Het lectoraat werkt binnen onderzoekslijn gezonde zorg nauw samen met het Nederlands Paramedisch Instituut en regionale zorginstellingen.

Beweegstimulering in het ziekenhuis

Beweegstimulering is belangrijk, dit geldt zelfs voor mensen die nog op de intensive care liggen. In samenwerking met verschillende ziekenhuizen in de omgeving van Den Haag is aanzet gedaan tot het ontwikkelen van innovatieve games die toegepast kunnen worden op de intensive care. Door middel van deze games kan deze groep patiënten vroegtijdig worden geactiveerd en kan het herstel worden geoptimaliseerd.
Eenmaal op de afdeling worden mensen vaak door de vele medische apparatuur gedwongen om in bed te blijven. Door de ontwikkeling van een rollator waaraan alle medische apparatuur in een handomdraai geplaatst kan worden (de Infuusrollator), wordt de (oudere) patiënt in staat gesteld om zelfstandig te gaan lopen gebruikmakend van de steun en rustmogelijkheden van een conventionele rollator.Bekijk een drietal afstudeeronderzoeken van studenten van De Haagse Hogeschool naar de mogelijkheden en implementatie van de infuusrollator:

Beweegstimulering binnen de revalidatie

Binnen de context van de revalidatie lopen er verschillende innovatieve projecten. Zo is er een applicatie gemaakt ( de WIIBOL) die het mogelijk maakt voor mensen met een beperking in het staan, om balans te trainen gebruikmakend van bestaande games van het WII Balance Board. Daarnaast is een m-coaching methode ontwikkeld ter ondersteuning van de fysiotherapeutische behandeling van lymfoedeempatiënten. Tevens is in samenwerking met externe partners een game ontwikkeld en geëvalueerd die mensen met Claudicatio Intermittens klachten (Etalagebenen) stimuleert tijdens de looptherapie. Naast deze games is het lectoraat ook actief betrokken bij het ontwikkelen van een game  voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (CVA-game). Door voor deze game effectief bevonden therapieën (het FITSTROKE programma) als startpunt te nemen, kan de game als additioneel therapiemiddel worden ingezet en de effectieve therapietijd doen toenemen.

Chronisch zieken

Samen met Tergooi ziekenhuis en het NPi is een onderzoek uitgevoerd naar het gangpatroon bij patiënten met Claudicatio Intermittens. Fysiotherapeuten begeleiden deze patiënten met gesuperviseerde looptraining, maar er is nog relatief weinig bekend over het gangpatroon bij deze patiënten. Daarom is in dit onderzoek vanuit het lectoraat GLSO een ganganalyse bij deze patiënten uitgevoerd.

Projecten en publicaties

De Gymzaal van de Toekomst: een gymzaal met augmented reality?

Op welke wijze kan technologie, in het bijzonder augmented reality, iets toevoegen aan het bewegingsonderwijs?

Lees meer

Bosman, M., Mast, D., Schipper, S., Vries, S. de (2016). De Gymzaal van de Toekomst: een gymzaal met augmented reality? Lichamelijke Opvoeding, 2016; 9 (104): 50-52.

Fitness in de openbare ruimte

De gemeente Den Haag heeft sinds 2010 zeven outdoor fitness locaties aangelegd om haar inwoners meer te laten bewegen. Wat zijn randvoorwaarden en succesfactoren voor gebruik van deze Haagse fitplaatsen?

Lees meer

Herpen, N. van, Vries S. de (2016). Fitness in de openbare ruimte. Agora. Themanummer Gezonde Stad, 2016; 3 (32): 24-26

Validity of an Athletic Skills Track among 6- to 12-year old children

The purpose of this study was to examine the feasibility and validity of an Athletic Skills Track (AST) to assess fundamental movement skills among 6- to 12-year-old children in a physical education setting.

Read more

Hoeboer, J., De Vries, S., Krijger-Hombergen, M., Wormhoudt, R., Drent, A., Krabben, K., Savelsbergh, G. (2016).

Sanne de Vries, Lector (2013- nu)

Sanne de Vries studeerde af als Bewegingswetenschapper en Epidemioloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 2000 tot 2013 werkte Sanne als onderzoeker en projectleider bij TNO. Zij promoveerde in 2009 aan de VU, Sociale Geneeskunde op haar proefschrift getiteld: 'Activity-friendly neighborhoods for children'. Sanne is betrokken geweest bij meer dan 75 onderzoeksprojecten op het gebied van jeugd, bewegen en gezondheid en heeft meer dan 200 wetenschappelijke rapporten en publicaties op haar naam staan. De rol van de fysieke leefomgeving in het beweeggedrag, de lichamelijke opvoeding en nudging, alsmede het meten van lichamelijke activiteit bij de jeugd hebben haar bijzondere aandacht.

Contact lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving

 

dr. Sanne de Vries

s.i.devries@hhs.nl
070 - 445 7417

LinkedIn LinkedIn profiel

Agenda

 

DatumEvenementLocatie
10 april 2017
Afscheidsreceptie Tinus Jongert
Hoofdvestiging
2 november 2016Samen op expeditie! - NRO CongresAmersfoort
11 oktober 2016Het nationale Sportinnovator Event XLEindhoven
8-11 juni 2016International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA)Kaapstad
19-22 april 2016Demo Gymzaal van de Toekomst Design & The CityHogeschool Amsterdam
21 april 2016Opening Bronovo BeweegtuinBronovo Ziekenhuis Den Haag
8 april 2016Science and Engineering Conference on Sport Innovations (SECSI)Hoofdgebouw VU, Amsterdam

 

Nieuws

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief over de Gymzaal van de toekomst verschijnt twee maal per jaar, in april en oktober. Meld je aan of af voor de nieuwsbrief via j.j.a.a.hoeboer@hhs.nl.

Kenniskring

Michel Bosman

m.w.bosman@hhs.nl
070 - 448 3206

Walter Fernandes

w.fernandes@hhs.nl
070 - 445 8576

Joris Hoeboer

j.j.a.a.hoeboer@hhs.nl
06-14877682

Kristel Kerstens

k.kerstens@hhs.nl

Manon Kessels

m.l.c.kessels@hhs.nl

Gitte Kloek

g.c.kloek@hhs.nl
070 - 448 3231

Michiel Krijger

m.krijger@hhs.nl
070 - 445 8310

Lottie Kuijt-Evers

l.f.m.kuijt-evers@hhs.nl
070 - 305 2468

Danica Mast

d.mast@hhs.nl

Sylvia Schipper

s.j.schipper@hhs.nl
070 - 445 8957

Sleep opzij