Inhoudelijke professionalisering

Maatwerk & individueel opleidingsadvies

Voor pre-PhD onderzoekers, startende en senior docent-onderzoekers, lectoren en projectleiders zijn (individuele) leerarrangementen beschikbaar zowel binnen als buiten de hogeschool. Met vragen over mogelijkheden voor professionalisering, maatwerkprogramma’s en voor individueel opleidingsadvies mail Max Aangenendt, m.t.a.aangenendt@hhs.nl of Froukje Jellema: f.a.jellema@hhs.nl.

Masterclass Rules & Regulations voor onderzoekers

In de Masterclass Rules & Regulations for Researchers maak je in 90 minuten een tour langs de nieuwe wet- en regelgeving die voor het ontwerpen, data verzamelen, analyseren en rapporteren van onderzoek belangrijk is. Denk aan auteursrecht, privacy AVG, open acces, BKO voor praktijkgericht onderzoek en de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Meld je aan via iLearn op de HCTL pagina op intranet (voor HHs medewerkers) voor een uitnodiging voor de online sessie.

Leergang Bouwstenen voor Praktijkgericht Onderzoek

Deze leergang is gericht op senior onderzoekers met een ‘inverdien-opdracht‘, o.a. om subsidies te realiseren. De leergang bestaat uit vijf modules die de onderzoekcyclus volgen: projectvoorstel, strategische netwerkvorming, vraagarticulatie en valorisatie, onderzoeksopzet en projectleiderschap. De leergang wordt jaarlijks uitgevoerd in een samenwerkingsverband met dertien hogescholen en SIA. Meer informatie bij Max Aangenendt: m.t.a.aangenendt@hhs.nl.

Strategische personeelsplanning & teamontwikkeling

Dit zijn enkele hogeschoolbrede programma’s waarop een beroep kan worden gedaan bij het ontwikkelen van de onderzoeksgroepen en kenniscentra.

Online training Open Access publiceren

Start de online training Open Access publiceren 

Een eenvoudig eenmalig aanmaken van een account is vereist.

Open Access publiceren betekent dat je je publicatie zonder beperkingen online kosteloos toegankelijk maakt voor iedereen. Het Open Accessmodel staat tegenover het abonnementsmodel, waarbij lezers tegen betaling, meestal via een bibliotheek, toegang hebben tot onderzoekspubliaties.

Open Access biedt voordelen voor iedereen. Als onderzoeker bereik je een groter publiek, je onderzoekspublicatie wordt sneller door een breed publiek gevonden en daardoor vaak meer gebruikt. Andere onderzoekers kunnen op jouw onderzoek voortbouwen en je publicaties kunnen zonder restricties ingezet worden bij onderwijs. Met als gevolg meer citaties. Daarnaast heb jij op jouw beurt bij je eigen onderzoek ook veel baat bij de toegang tot Open Access gepubliceerd onderzoeksmateriaal.

 

De Haagse Hogeschool vindt dat resultaten van of publicaties over met overheidsgeld gefinancierd onderzoek gratis toegankelijk moet zijn voor zoveel mogelijk mensen. Dit betekent dat je als onderzoeker zo veel mogelijk Open Access gaat publiceren. In de online training Open Access publiceren leer je alle ins en outs van Open Access publiceren.

 

De zogenaamde gouden en groene routes komen aan bod. Hierbij worden begrippen als kwaliteit, Article Processing Charge, Creative Commons-licentie en de HBO Kennisbank behandeld. En ook wordt er aandacht besteed aan het aspect Auteursrecht. Je leest over de voordelen van, de misvattingen over en het doel van Open Access publiceren. Om duidelijk te maken wat Open Access publiceren in de praktijk betekent, krijg je drie dillema's voorgeschoteld. Tenslotte kan je je kennis testen in een toets van 10 vragen.

 

Het doorlopen van alle modules neemt in totaal één uur in beslag. Maar je kunt ook kiezen om de alleen voor jou relevante modules er op na te slaan. Door bijvoorbeeld eerst de toets te doen, kun je vaststellen welke kennis over Open Access publiceren je al bezit. De hiaten in je kennis kun je opvullen door de bijbehorende modules te volgen.