Maatwerk & individueel opleidingsadvies 

Voor pre-PhD onderzoekers, startende en senior docent-onderzoekers, lectoren en projectleiders zijn (individuele) leerarrangementen beschikbaar zowel binnen als buiten de hogeschool. Met vragen over mogelijkheden voor professionalisering, maatwerkprogramma’s en voor individueel opleidingsadvies mail Max Aangenendt, m.t.a.aangenendt@hhs.nl of Froukje Jellema: f.a.jellema@hhs.nl

Masterclass Rules & Regulations voor onderzoekers 

In de Masterclass Rules & Regulations for Researchers maak je in 90 minuten een tour langs de nieuwe wet- en regelgeving die voor het ontwerpen, data verzamelen, analyseren en rapporteren van onderzoek belangrijk is. Denk aan auteursrecht, privacy AVG, open acces, BKO voor praktijkgericht onderzoek en de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Meld je aan via iLearn op de HCTL pagina op intranet (voor HHs medewerkers) voor een uitnodiging voor de online sessie. 

Leergang Bouwstenen voor Praktijkgericht Onderzoek

Deze leergang is gericht op senior onderzoekers met een ‘inverdien-opdracht‘, o.a. om subsidies te realiseren. De leergang bestaat uit vijf modules die de onderzoekcyclus volgen: projectvoorstel, strategische netwerkvorming, vraagarticulatie en valorisatie, onderzoeksopzet en projectleiderschap. De leergang wordt jaarlijks uitgevoerd in een samenwerkingsverband met dertien hogescholen en SIA. Meer informatie bij Max Aangenendt: m.t.a.aangenendt@hhs.nl.

Strategische personeelsplanning & teamontwikkeling 

Dit zijn enkele hogeschoolbrede programma’s waarop een beroep kan worden gedaan bij het ontwikkelen van de onderzoeksgroepen en kenniscentra.

Online training Open Access publiceren

Als kennis vrij gedeeld wordt, groeit de impact ervan. Daarom publiceren we als hogeschool onze onderzoeksresultaten zoveel mogelijk via Open Access. Het College van Bestuur heeft dit vastgelegd in het publicatiebeleid. Open Access publiceren betekent dat je je publicatie zonder beperkingen online kosteloos toegankelijk maakt voor iedereen. Het biedt voordelen voor iedereen. Door onze onderzoeksresultaten te delen dragen we bij aan de nodige ontwikkelingen en verbeteringen. Binnen bedrijven, de maatschappij en ons eigen onderwijs. In de online training Open Access publiceren leer je alle ins en outs van Open Access publiceren. Het doorlopen van alle modules neemt in totaal één uur in beslag. Na afloop kun je een certificaat van afronding downloaden. Ga via deze link direct naar de training. Een eenvoudig eenmalig aanmaken van een account is vereist. De training is ontwikkeld door de bibliotheek, op de bibliotheeksite vind je meer informatie.

Online training Research Data Management

Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. Dat betekent dat onderzoeksdata zorgvuldig worden opgeslagen en beheerd volgens de geldende wettelijke eisen, voorwaarden en richtlijnen. Maar ook dat onderzoeksdata zo breed en vroegtijdig als mogelijk vrij beschikbaar komen voor hergebruik. Het uitgangspunt is daarbij: 'as open as possible, as closed as necessary'. Je onderzoeksdata voldoen daarmee aan het FAIR principe (Findable, Accessible, Interoperable en Reusable). Het toepassen van goed datamanagement maakt van jou een efficiënte en effectieve onderzoeker. Daarbij geef je aantoonbare invulling aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit die geldt voor al het praktijkgerichte onderzoek aan de Haagse Hogeschool. 

In de online training Research Data Management komen de belangrijkste voordelen en begrippen aan bod, leer je over de inhoud van een datamanagementplan en ga je alle onderzoeksfasen bekijken vanuit het perspectief van veiligheid, duurzaamheid en openbaarheid van onderzoeksdata. Deze indeling in onderzoeksfasen maakt het mogelijk om het doorlopen van de training af te stemmen op je eigen onderzoeksproces en daarmee de totale doorlooptijd van 3,5 uur te verspreiden. Er zijn in totaal vier certificaten te behalen. Drie deelcertificaten behorende bij een cluster van onderzoeksfasen en een eindcertificaat. Ga via deze link direct naar de training. Een eenvoudig eenmalig aanmaken van een account is vereist. De training is ontwikkeld door de bibliotheek, op de bibliotheeksite vind je meer informatie.