Snel vinden

Disability and its affective affordances

Hoe worden affectieve reacties als angst, verwondering of sympathie op functiebeperkingen uitgebeeld in literatuur en…
Lees meer

Access to Finance

Het lectoraat New Finance is betrokken bij een aantal EU-projecten rondom de toegang tot ‘finance on the grassroots’:…
Lees meer

Reshaping Business Education

In het project Reshaping Business Education richten wij ons op een anders georiënteerde opleiding en vorming van…
Lees meer

Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMAlab) 

In het Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMAlab) houden onderzoekers zich bezig met mobiliteitsvraagstukken. Ze…
Lees meer

SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland

Zuid-Holland is rijk aan manufacturing industry. Aan maakbedrijven die met behulp van technologie allerlei producten…
Lees meer

Zorgesthetiek

Zorgesthetiek is een nieuw concept in Nederland en gaat over de aandacht die er in de zorg en in zorgopleidingen is…
Lees meer

Digitaal Overheidsgeld

Dit project beoogt kennis te ontwikkelen en te verspreiden over de digitalisering van geld, de afname van het gebruik…
Lees meer

GEwasgroei GOed GEmeten

De Nederlandse glastuinbouw is wereldwijd koploper in duurzame innovaties. In vergelijking met andere landen is de…
Lees meer

PrimaVera

In het landelijke project Predictive maintenance for Very effective asset management (PrimaVera) onderzoeken we hoe we…
Lees meer

RE/manufacturing LAB

In het Re/Manufacturing Lab komen onderwijs en onderzoek op het domein van Industry 4.0 bij elkaar. Met dwarsverbanden…
Lees meer

Theater en andere kunstvormen in onderwijs

Dit is een onderzoek naar (on-)mogelijkheden van theater en andere kunstvormen in onderwijs(-vernieuwing).
Lees meer

De toekomst van geld

De digitalisering van onze economie en de opkomst van nieuwe vormen van geld heeft geleid tot een strijd over de (…
Lees meer