KOIOS - Experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject

KOIOS is een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren en onderwijs over vooral…
Lees meer

Integrated Reporting

Het project Integrated Reporting van het lectoraat New Finance binnen het kenniscentrum Digital Operations &…
Lees meer

The Hague Student Investment Fund

Met het project The Hague Student Investment Fund (HSIF) beoogt het lectoraat een investeringsfonds voor en met…
Lees meer

Imago en hindernissen van Fintech

Dit onderzoek beoogt inzicht te verlenen in de kansen voor en het imago van fintechs in eigen vermogen financiering en…
Lees meer

Access to Finance

Het lectoraat New Finance is betrokken bij een aantal EU-projecten rondom de toegang tot ‘finance on the grassroots’:…
Lees meer

IT for financials

Samen met alumni en het bedrijfsleven heeft het lectoraat New Finance IT-onderwijs ontwikkeld dat aansluit op de…
Lees meer

Reshaping Business Education

In het project Reshaping Business Education richten wij ons op een anders georiënteerde opleiding en vorming van…
Lees meer