Vragen?

Neem contact op

Introductie

In welke organisatie je ook werkt, je hebt altijd te maken met operationele risico’s. Het kan zijn dat interne processen falen of tekortschieten. Dat je stuit op menselijke en technische tekortkomingen. Dat je overvallen wordt door gebeurtenissen van buiten.

Voel jij je betrokken bij de beheersing van dergelijke risico’s, dan laat de Mastermodule Operational Risks je vele facetten zien van operational risks en hoe je die kunt beheersen. Je maakt je niet alleen de theoretische onderbouwing eigen. Je bent ook praktijkgericht bezig met de toepassing van operationeel risicomanagement.  

Alles over toelating

Toelatingseisen

Wanneer je deze module uit de Master Risicomanagement graag wilt volgen, verwachten we dat je een hbo- of wo-diploma bezit. Net zo belangrijk is werkervaring. Bij aanvang van deze module werk je minimaal 2 jaar in een voor deze module relevante functie zoals controller, bedrijfseconoom, bedrijfskundige of risicomanager. 

Meer informatie of direct aanmelden?

Bekijk de Inschrijfvoorwaarden

Waarom deze opleiding?

 • In 10 weken word je de specialist in het beheersbaar houden van operationele risico’s. 

 • Je neemt beheersmaatregelen die passen bij de (strategische) doelstellingen van de organisatie. 

 • Je kunt organisatieprocessen beter borgen door de risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen. 

 • Deze module uit de Master Risicomanagement is praktijkgericht en direct toepasbaar. 

De Mastermodule Operational Risks is een onderdeel van de Master Risicomanagement van De Haagse Hogeschool. Door de praktijkgerichte en bedrijfskundige insteek leidt deze master op tot een organisatiebrede risicomanagementfunctie. In de Mastermodule Operational Risks focus je op de operationele risico’s en maak je uitstapjes naar andere facetten van risicomanagement. Je wordt je bewust van de operationele risico’s en weet deze op een systematische manier te inventariseren, analyseren en beheersen.  

Deze mastermodule van De Haagse Hogeschool heeft behalve een cognitieve kant ook een onderzoekskant. Je doet onderzoek naar operationele risico’s in je eigen beroepspraktijk. Je maakt daarover een rapportage, waarin je een advies geeft over de beheersbaarheid van deze risico’s. Als student maak je gebruik van diverse raamwerken, richtlijnen en modellen. We verwachten van jou dat je actief reflecteert op het nut van deze bestaande modellen en raamwerken.  

Met andere studenten vorm je een learning community. Daarin worden de unieke kennis, ervaringen en talenten van iedere student afzonderlijk gewaardeerd. Samen inspireren en versterken jullie elkaar. De docent/onderzoekers voegen zich graag in dat verrijkende proces. Leren is in deze module vooral reflecteren, elkaar motiveren, inspireren en scherp houden. Je geeft en ontvangt peerfeedback aan de andere leden van de learning community. 

Bij elke opleiding van De Haagse Hogeschool staan persoonlijke aandacht, kwaliteit en praktische toepasbaarheid centraal. Na deze module ben jij straks degene in je organisatie aan wie het management advies vraagt over de borging van de operationele processen. Met deze module vergroot je je toegevoegde waarde binnen de organisatie. Die heeft gelijk profijt van je pas verworven expertise. 

Jouw investering 

Hoeveel geld en tijd investeer je?

Startdatum 19 januari 2024
Duur 10 weken 
Lessen 3 uur per week
Tijdsinvestering 5 uur zelfstudie per week
Kosten in één keer € 2.995
Boekengeld € 75
Meer over de kosten
 • Over deze mastermodule betaal je geen btw. 
 • De organisatie waar je werkt, mag de kosten van deze module integraal als zakelijke onkosten opvoeren.  
 • Heb je een onderwijsbevoegdheid óf ben je leraar in het hbo en heb je minimaal een diploma op bachelorniveau, dan kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs. Voor meer informatie hierover: klik op voorgaande link. 
 • Je kunt een STAP-subsidie aanvragen van maximaal € 1.000.  

Inhoud van de studie

De Haagse Hogeschool Pro biedt veel opleidingen aan in een blended vorm. Het programma van deze mastermodule bestaat volledig uit fysiek onderwijs. We verwachten van je, dat je elke bijeenkomst voorbereidt en naderhand de verwerkingsopdrachten doet.  

Bij het volgen van deze mastermodule geldt een aanwezigheidsplicht. Ben je onverhoopt toch een keer afwezig, dan haal je de gemiste stof in door de hand-outs en de aantekeningen te bestuderen en door alsnog de opdrachten te maken die tijdens de bijeenkomst zijn gemaakt en besproken. Na inlevering van de opdrachten zal de docent daarop beknopt feedback geven. Mocht je meer dan 20 procent van de bijeenkomsten afwezig zijn geweest, dan overleg je met de docent en programmamanager over een additionele toets voor verdere compensatie. 

In deze mastermodule geef je minstens één keer peerfeedback op hoe een andere student een opdracht heeft uitgewerkt of een presentatie heeft gehouden.  

Onderwerpen 1
Onderwerpen 2
Toetsing

Je kennis en inzet toetsen we op twee manieren. We bespreken tijdens een evaluatie jouw activiteiten binnen de learning community: wat gaat er wel en niet goed, waar interpreteer je dingen verkeerd? Wat heb je nodig om een volgende stap in je leerproces te zetten? Daarnaast toetsen we of je een studieonderdeel voldoende beheerst. Met deze proeve van bekwaamheid sluit je een studieonderdeel af.  

Het resultaat 

Wanneer je de Mastermodule Operational Risks succesvol hebt afgerond 

 • krijg je een certificaat van deelname; 

 • identificeer je de operationele risico’s van je organisatie; 

 • kwalificeer je beheersmaatregelen die passen bij de strategische doelstellingen van die organisatie; 

 • adviseer je het management over de beheersing van operationele risico’s en maatschappelijke verantwoordelijkheid.