Heb je een vraag?

We helpen je graag!

Introductie

In welke organisatie je ook werkt, je hebt altijd te maken met operationele risico’s. Het kan zijn dat interne processen falen of tekortschieten. Dat je stuit op menselijke en technische tekortkomingen. Dat je overvallen wordt door gebeurtenissen van buiten.

Voel jij je betrokken bij de beheersing van dergelijke risico’s, dan laat de Mastermodule Operational Risks je vele facetten zien van operational risks en hoe je die kunt beheersen. Je maakt je niet alleen de theoretische onderbouwing eigen. Je bent ook praktijkgericht bezig met de toepassing van operationeel risicomanagement.  

Alles over toelating

Toelatingseisen

Wanneer je deze module uit de Master Risicomanagement graag wilt volgen, verwachten we dat je een hbo- of wo-diploma bezit. Net zo belangrijk is werkervaring. Bij aanvang van deze module werk je minimaal 2 jaar in een voor deze module relevante functie zoals controller, bedrijfseconoom, bedrijfskundige of risicomanager. 

Meer informatie of direct aanmelden?

Bekijk de inschrijfvoorwaarden of meld je direct aan: 

 1. Registreer je inschrijving in Osiris, ons inschrijfsysteem. 
 2. Upload digitale kopieën van jouw cv, relevante diploma’s en cijferlijsten.  Na 2 tot 4 weken hoor je of je aan de toelatingseisen voldoet. 
 3. Optioneel: intakegesprek. Heb je geen relevante vooropleiding maar wel hbo werk- en denkniveau? Tijdens een intakegesprek beoordeelt de programmanager of je voldoende gekwalificeerd bent voor de betreffende opleiding. Binnen 2 weken na het gesprek hoor je of je mag starten. 
 4. Bekostigt je werkgever de opleiding, dan vragen wij je om een ingevulde werkgeversverklaring. Je kunt deze pdf uitprinten en uploaden. Je ontvangt per e-mail een bevestiging dat je bent toegelaten tot de opleiding. Facturatie volgt na de start, maar de werkgeversverklaring moet wel binnen zijn voor de start van de opleiding. Je kunt een leeg vel uploaden, als het je niet lukt om de werkgeversverklaring direct ondertekend te krijgen. 

Waarom deze opleiding?

 • In 10 weken word je de specialist in het beheersbaar houden van operationele risico’s. 

 • Je neemt beheersmaatregelen die passen bij de (strategische) doelstellingen van de organisatie. 

 • Je kunt organisatieprocessen beter borgen door de risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen. 

 • Deze module uit de Master Risicomanagement is praktijkgericht en direct toepasbaar. 

De Mastermodule Operational Risks is een onderdeel van de Master Risicomanagement van De Haagse Hogeschool. Door de praktijkgerichte en bedrijfskundige insteek leidt deze master op tot een organisatiebrede risicomanagementfunctie. In de Mastermodule Operational Risks focus je op de operationele risico’s en maak je uitstapjes naar andere facetten van risicomanagement. Je wordt je bewust van de operationele risico’s en weet deze op een systematische manier te inventariseren, analyseren en beheersen.  

Deze mastermodule van De Haagse Hogeschool heeft behalve een cognitieve kant ook een onderzoekskant. Je doet onderzoek naar operationele risico’s in je eigen beroepspraktijk. Je maakt daarover een rapportage, waarin je een advies geeft over de beheersbaarheid van deze risico’s. Als student maak je gebruik van diverse raamwerken, richtlijnen en modellen. We verwachten van jou dat je actief reflecteert op het nut van deze bestaande modellen en raamwerken.  

Met andere studenten vorm je een learning community. Daarin worden de unieke kennis, ervaringen en talenten van iedere student afzonderlijk gewaardeerd. Samen inspireren en versterken jullie elkaar. De docent/onderzoekers voegen zich graag in dat verrijkende proces. Leren is in deze module vooral reflecteren, elkaar motiveren, inspireren en scherp houden. Je geeft en ontvangt peerfeedback aan de andere leden van de learning community. 

Bij elke opleiding van De Haagse Hogeschool staan persoonlijke aandacht, kwaliteit en praktische toepasbaarheid centraal. Na deze module ben jij straks degene in je organisatie aan wie het management advies vraagt over de borging van de operationele processen. Met deze module vergroot je je toegevoegde waarde binnen de organisatie. Die heeft gelijk profijt van je pas verworven expertise. 

Jouw investering 

Hoeveel geld en tijd investeer je?

Startdatum 19 januari 2024
Duur 10 weken 
Lessen 3 uur per week
Tijdsinvestering 5 uur zelfstudie per week
Kosten in één keer € 2.995
Boekengeld € 75

*Over deze opleiding hoef je geen btw te betalen. Jouw organisatie kan de kosten van deze opleiding integraal als zakelijke onkosten opvoeren.

Inhoud van de studie

In de mastermodule Operational Risks komen de volgende onderwerpen aan bod:

Inhoud
Onderwerpen 1
Onderwerpen 2
Toetsing

Je kennis en inzet toetsen we op twee manieren. We bespreken tijdens een evaluatie jouw activiteiten binnen de learning community: wat gaat er wel en niet goed, waar interpreteer je dingen verkeerd? Wat heb je nodig om een volgende stap in je leerproces te zetten? Daarnaast toetsen we of je een studieonderdeel voldoende beheerst. Met deze proeve van bekwaamheid sluit je een studieonderdeel af.  

Hulp bij studiekeuze

We helpen je graag met een studiekeuze die aansluit bij jouw wensen en agenda.

Twee vrouwen zitten om tafel achter tablet

Bezoek onze voorlichting

Dinsdag 16 april

Go to Bezoek onze voorlichting

Bezoek onze voorlichting

Dinsdag 16 april

Heeft De Haagse Hogeschool het ook voor jou? Meld je aan voor een online informatiesessie van een van onze opleidingen om dit te ontdekken.

Go to Bezoek onze voorlichting
Student is talking to somebody at the enrollment center

Het stappenplan

Op weg naar jouw studiekeuze

Go to Het stappenplan

Het stappenplan

Op weg naar jouw studiekeuze

Ontdek hoe De Haagse Hogeschool jou als professional kan helpen bij het maken van een studiekeuze die bij jou en jouw werksituatie past.

Go to Het stappenplan
Man met bril praat tegen vrouw

Ervaringen van oud-studenten

Deze Pro’s gingen je voor

Go to Ervaringen van oud-studenten

Ervaringen van oud-studenten

Deze Pro’s gingen je voor

Ben je nog op zoek naar tips en antwoorden op veelgestelde vragen? Onze deeltijdstudenten, alumni en docenten weten dat het beste uit te leggen. 

Go to Ervaringen van oud-studenten

Het resultaat 

Wanneer je de Mastermodule Operational Risks succesvol hebt afgerond 

 • krijg je een certificaat van deelname; 

 • identificeer je de operationele risico’s van je organisatie; 

 • kwalificeer je beheersmaatregelen die passen bij de strategische doelstellingen van die organisatie; 

 • adviseer je het management over de beheersing van operationele risico’s en maatschappelijke verantwoordelijkheid.