Aanscherping maatregelen De Haagse Hogeschool

Tijdens de persconferentie van afgelopen maandagavond 28 september kondigden minister-president Rutte en minister de Jonge een verscherping van de geldende maatregelen aan. Bovendien hebben de burgemeesters van de grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam een aanvullende oproep gedaan. Dinsdagochtend overlegde het Crisis Management Team (CMT) van De Haagse over de impact van de aanscherpingen en adviezen op onze hogeschool.

Hoofdvestiging De Haagse Hogeschool Het allerbelangrijkste wat wij allemaal kunnen en moeten doen, is ons blijven houden aan de al geldende basisregels. 
Houd anderhalve meter afstand. Was en desinfecteer je handen met grote regelmaat. Hoest en nies in je ellenboog. Blijf thuis als je klachten hebt of in contact bent geweest met iemand die besmet is, laat je testen als daar aanleiding toe is.
Daarnaast geldt vanaf heden, conform het advies van burgemeester van Zanen, voor alle publieke ruimtes van alle locaties van De Haagse Hogeschool het advies om een mondkapje te dragen. Dit advies geldt ook voor onze vaklokalen. Voor ruimtes die buiten deze beschrijving vallen, geldt uiteraard geen verbod op het dragen van mondkapjes. 

Thuiswerken

Het kabinet heeft opnieuw de teugels aangehaald waar het gaat om het werken op locatie. De norm wordt weer: kom alleen naar werk als het echt niet anders kan. 
Wij zijn blij dat op onze locaties nog steeds ook fysiek onderwijs gegeven kan worden, en hechten daar ook ontzettend veel waarde aan. We weten dat onze studenten en docenten ook erg hechten aan fysieke onderwijs waar mogelijk. Daarom gaan wij daar ook mee door zolang het mogelijk is. En vragen medewerkers voor het geven van onderwijs naar de hogeschool te komen. Dat kan alleen zolang we allemaal bijdragen aan een veilige omgeving. Kom dus ook alleen naar de hogeschool als dit echt noodzakelijk is.

Een lange adem

Iedereen had gehoopt dat we inmiddels wel uit deze situatie ontsnapt zouden zijn, en in het begin van de zomer leek het daar ook op te wijzen. Inmiddels lijkt het er echter op dat het COVID-19 virus nog wel enige tijd een zeer grote impact op ons dagelijks leven zal hebben. 
We weten dat iedereen, studenten en medewerkers gelijk, zich in de afgelopen maanden enorm heeft ingezet, en dat dat niet altijd makkelijk is geweest. En helaas, het blijkt een traject van lange adem. Maar houd vol, en zorg goed voor elkaar. Samen lukt het ons zeker deze situatie het hoofd te bieden. 

Namens het CMT van De Haagse

Elisabeth Minnemann
Hans Camps
Rajash Rawal