Reactie n.a.v. item EenVandaag: Meer meldingen van discriminatie in het hoger onderwijs ​

Hoofdvestiging De Haagse Hogeschool

Afgelopen zaterdag bevatte het programma EenVandaag een item over het toenemend aantal meldingen van discriminatie bij universiteiten en hogescholen in Nederland. In dit item werd het perspectief van oud-docente Wasima Khan op de situatie die zij bij De Haagse Hogeschool meemaakte uitgelicht. Zo maakte men de schade die discriminatie en het gevoel dat exclusie veroorzaakt zichtbaar. 

In de situatie van Wasima Khan heeft De Haagse Hogeschool haar en de ernst van de situatie onvoldoende recht gedaan, met een aanpak die onvoldoende doortastend of samenhangend was. Dit had absoluut niet zo mogen zijn, en hiervoor zijn haar zowel persoonlijk als openbaar excuses aangeboden.

De Haagse Hogeschool is er trots op zich een van de meest diverse hogescholen van Nederland te kunnen noemen. Wij zien diversiteit als een kracht die gevierd en benut mag worden, niet als verplichting of last. Wij veroordelen alle vormen van racisme en discriminatie, en zullen deze niet tolereren op onze campus. Tegelijkertijd is het inherent aan een diverse omgeving dat daar ook vaker meningen en culturen botsen en is het soms een uitdaging om hier goed mee om te gaan. Wij streven ernaar als lerende organisatie steeds beter om te gaan met meldingen van deze aard. Hier zet ook onze taskforce Diversiteit en Inclusie zich voor in. 

Het toenemend aantal meldingen, zoals uitgelicht in het programma EenVandaag, zien wij, net als de experts in het programma, als teken dat het onderwerp leeft en aandacht krijgt. Hoe meer voorvallen bekend zijn, hoe meer wij het gesprek daarover kunnen voeren met elkaar, om zo de nodige veranderingen door te kunnen voeren en toe te werken naar een echt inclusieve hogeschool.

Namens het College van Bestuur

Elisabeth Minnemann