Onderzoek Robert Duiveman naar samenwerking tussen onderzoekers en ambtenaren in de stad gepubliceerd in Science and Public Policy

We zijn verheugd dat het artikel ‘Institutionally embedded research, how academic and governmental practices enable and constrain collaborative research’ is uitgebracht in het internationaal wetenschappelijk tijdschrift Science and Public Policy.

Artikel Robert Duivenbode

In dit Engelstalig artikel deelt Robert Duiveman de bevindingen van zijn casestudy, een onderzoek naar de interacties tussen onderzoekers en beleidsmakers rondom een omstreden beleidsexperiment met woonruimteverdeling.

De publicatie kan hier gedownload worden.

Het artikel is onderdeel van een uitgebreide studie naar de manier waarop praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek steden beter in staat kan stellen om te gaan met complexe kansen en knelpunten. Een belangrijk inzicht uit deze studie is dat kennisontwikkeling in de stad vaak zo nauw is verweven met beleidsontwikkeling dat onderzoeken en besturen in toenemende mate met elkaar verweven raken.

Hoe dat in zijn werk gaat en wat daar de consequenties van zijn heeft Robert Duiveman uitgebreid bestudeerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Eerder in 2020 werd op basis van deze studie al het artikel ‘Making research relevant to policymaking: from brokering boundaries to drawing on practices’ gepubliceerd in Policy Studies (open acces).

Robert Duiveman is Associate Lector bij Urban Governance binnen het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs).