Terugkijkend was 2022 een leuk jaar voor onze onderzoeksgroep. Dr. Rizal Sebastian is benoemd tot lector aan De Haagse Hogeschool en senior adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO. Onder de nieuwe naam Future Urban Systems (FUS) heeft Rizal het lectoraat, dat ruim 6 jaar geleden door emeritus lector dr. Karel Mulder werd ingesteld, nieuw leven ingeblazen. Naar een analogie van een ei zijn de visie, focus en strategie van FUS gedefinieerd; de synergie met het kennisdomein Built Environment en andere onderzoeksgroepen is versterkt; en het team is uitgebreid.

Het onderzoek naar Future Urban Systems (FUS) is gericht op een inclusieve aanpak voor leefbare, klimaatneutrale en productieve slimme steden. FUS richt zich op de aspecten people, planet, en prosperity in het algemeen, en op de VN-doelstelling (UN SDG 11) voor duurzame steden en gemeenschappen in het bijzonder. FUS richt zich op de uitdagingen voor de duurzame transitie naar hernieuwbare energie, klimaatneutraliteit, en circulair bouwen in wijken en stedelijke gebieden.

Digitalisering

Digitalisering staat centraal in de onderzoeksstrategie van FUS omdat het de belangrijkste enabler is voor duurzame transities. Met digitalisering wil FUS slimme steden realiseren met digitale connectiviteit tussen bewoners, gebouwen en stedelijke infrastructuren; aanpassingsvermogen aan de veranderende gebruikersbehoeften en het klimaat; en zelfoptimalisatievermogen van de stedelijke systemen. De implementatiestrategie van FUS berust op de living lab (proeftuin) methode waarbij burgers, bedrijven, overheden en de academische wereld samen actief betrokken zijn bij toegepast onderzoek, praktijk en onderwijs.

Samenwerking

Om haar doel en onderzoeksstrategie te bereiken, geniet FUS van directe samenwerking met de andere lectoraten in het Kenniscentrum Mission Zero van De Haagse Hogeschool, en van het netwerk en de samenwerking met het Nationale Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO). FUS werkt ook samen met de technische universiteiten in Nederland via het 4TU.Bouw Digitalisation.

Onderzoeksteam

Momenteel heeft FUS een compleet onderzoeksteam bestaande uit dr. Rizal Sebastian (lector), Lucas Mastenbroek MSc (managementassistent en afgestudeerde industrial ecology), Cees Verweij MSc (hogeschooldocent en onderzoeker smart buildings en steden), dr. Maikel Maloncy (hogeschooldocent en onderzoeker procestechnologie en urban waste management), Fred Zoller BSc (hogeschooldocent en onderzoeker werktuigbouwkunde en energiecoöperaties), Jacco Bruil MSc (hogeschooldocent en onderzoeker architectuur, klimaat en natuur), Helen van Broekhuijsen MSc (hogeschooldocent en onderzoeker bouwtechniek, renovatie en restauratie), Atasi Bhattacharjee MSc (onderzoeker en docent duurzaam bouwen, energie -en afvalbeheer), en Noelle Choong (studentassistent werktuigbouwkunde). Daarnaast blijven dr. Karel Mulder (emeritus lector Stedelijk Metabolisme), dr. Laura Stevens (hogeschooldocent en onderzoeker biomimicry, landschapsarchitectuur, en productontwerpen), en Sabine Eijlander MSc (architect en projectmanager) aan de kenniskring verbonden.

Techathon 2022

Winnen Techathon 2022

Een mooie prestatie in 2022 was het winnen van de landelijke challenge Techathon 2022 waar het team van studenten van De Haagse Hogeschool en MBO Rijnland samen met jonge professionals van CroonWolter&Droos het idee van Digital Twins voor de duurzame wijktransformatie van het Hoefkwartier in Amersfoort ontwikkelde en presenteerde. Nadat we vorig jaar zijn uitgenodigd om een presentatie te geven aan de Gemeenteraad van Amersfoort, kijken we uit naar de bijeenkomst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (MinBZK) in februari 2023. We verkennen de mogelijkheden voor verdere studie en implementatie van de innovatieve ideeën.

De praktische impacts van digitalisering voor onderzoek en onderwijs in de duurzame gebouwde omgeving worden onderstreept in de kennisverspreidingscampagne 'De Maand van de Digitalisering'. Digitalisering zal verder worden belicht tijdens het landelijke evenement 'DigiGO Open Spaces' dat op 14 april 2023 op De Haagse Hogeschool wordt georganiseerd.

We maken impact met toegepast onderzoek naar duurzame en slimme steden, en het ontwikkelen van nieuwe kennis voor onderwijs en praktijk. FUS is momenteel betrokken bij Nederlandse en Europese innovatieprogramma's NWO/SIA, Horizon Europe, EU Interreg, en EU JPI Driving Urban Transitions. Als medetrekker van het lectorenplatform NL-GO draagt FUS ook bij aan de topsector TKI Bouw & Techniek. Binnen de regio waar De Haagse Hogeschool gevestigd is, is FUS betrokken bij de initiatieven van de gemeente en de provincie met betrekking tot smart cities, energietransitie, en minimalisering van de milieuvoetafdruk van de gebouwde omgeving.

Deel je interesse en ideeën met ons en neem deel aan onze activiteiten!
Volg ons op: Future Urban Systems  

Save the date!

13 april 2023 in Den Haag: Intreerede Lector en Kenniskring Future Urban Systems