Steeds meer kinderen in Nederland hebben overgewicht, bewegen te weinig en hebben geringe motorische vaardigheden. Om het tij te keren moeten we kinderen in beweging krijgen. Buitenspelen kan hier in het dagelijks leven een belangrijke rol in spelen. Daarom start De Haagse Hogeschool samen met de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek naar buitenspelen onder basisschoolleerlingen in Delft (Tanthof), Den Haag (Morgenstond) en Amsterdam (Kolenkitbuurt/Overtoomse Veld).

Door de toekenning van een RAAK-publiek subsidie van Regieorgaan SIA wordt de komende twee jaar onderzocht waar, hoe en met wie kinderen buitenspelen en hoe zij verschillende speelplekken beleven en ervaren. Daarnaast wordt er inzicht verschaft in welke sociale en ruimtelijke factoren bijdragen aan het vergroten van het speelplezier en de speelduur van basisschoolkinderen (6-12 jaar). Deze inzichten toetsen we aan de ideeën en huidige beleidsinstrumenten binnen de gemeenten, waarna we tools willen aanreiken voor het ontwerpen, programmeren en beheren van speelvriendelijke steden.

Samen kom je verder

Het project speelvriendelijke steden is een samenwerking tussen diverse kennisinstellingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Vanuit De Haagse werken er drie lectoraten mee aan het onderzoek, namelijk het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen en het lectoraat Public Governance. Bekijk hier het overzicht van alle deelnemende partijen.

Over dit project

Het project speelvriendelijke steden loopt van 1 juni 2022 tot en met 1 juni 2024. Vanuit Kenniscentrum Health Innovation zal regelmatig de voortgang van het onderzoek gedeeld worden. Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Meer weten over de precieze onderwerpen binnen het onderzoek? Of wil je in contact komen met de onderzoekers? Bekijk de projectpagina voor alle relevante informatie.