Begin deze week presenteerden studenten van de opleidingen European Studies en Bestuurskunde & Overheidsmanagement hun advies over de manier waarop Haagse jongeren meer betrokken kunnen worden bij thema’s als vrede, recht en internationale samenwerking. Dit gebeurde tijdens de eindsessie van het onderzoeksproject ‘Jongeren als wereldburgers’. Dit project van lectoraat Wereldburgerschap en het T.M.C. Asser Instituut brengt Haagse jongeren en beleidsmakers bij elkaar en het verschil in standpunten over ‘vrede en recht’ in kaart. 

Bij de presentaties waren beleidsmakers van de gemeente Den Haag, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van buurthuizen en scholen aanwezig, inclusief drie leerlingen van het Maris College. 

Dit jaar viert de stad Den Haag haar 125e jubileum als stad van vrede en rechtvaardigheid. De eerste vredeconferentie die 125 jaar geleden voor het eerst in Den Haag werd georganiseerd, markeert het begin. Sindsdien is de stad uitgegroeid van lokale regeringsstad tot het wereldwijde centrum voor vrede en recht. Sustainable Development Goal #16 “Peace, Justice and Strong Institutions” is dan ook erg belangrijk voor de stad Den Haag.

Visie van jongeren lijnrecht tegenover beleidmakers

De Haagse Hogeschool heeft eerder onderzoek gedaan met het lectoraat Changing Role of Europe waarin studenten Bestuurskunde in de Schildersbuurt en Moerwijk gesprekken voerden met jongeren en beleidsmakers en spelers uit de vrede en recht-sector over thema’s als vrede, (on)recht, veiligheid en EU-klimaatbeleid. Toen bleek dat de percepties van jongeren uit de Schilderwijk en Moerwijk recht tegenover die van de Haagse beleidsmakers staan. Met name rond thema’s als veiligheid, het belang van familie, diversiteit en duurzame samenleving. 

Het onderzoeksproject ‘Jongeren als Wereldburger’ geeft een gevolg en beantwoordt de vraag: Hoe kunnen Haagse jongeren, bestuurders en internationale instellingen dichter bij elkaar komen rondom de thema’s vrede, recht en internationale samenwerking? 

Wat betekent ‘vrede en recht’ voor jongeren in Den Haag?

Advies van studenten voor de gemeente Den Haag 

Samen met beleidsmakers van de gemeente Den Haag zijn studenten van European Studies en Bestuurskunde & Overheidsmanagement langs verschillende buurthuizen en scholen in Den Haag gegaan om jongeren te interviewen over toegang tot recht, beleving van onrecht, internationale samenwerking en de stabiliteit van publieke instellingen. Opvallend was dat jongeren hier vrij weinig van af wisten, maar hier wel erg geïnteresseerd in waren. Dit komt met name omdat het nog niet was behandeld bij maatschappijleer of projecten rondom burgerschap. Ook staat de internationale Haagse realiteit ver van de jongeren af. 

Uit deze gesprekken hebben studenten adviezen geformuleerd over hoe o.a. de gemeente kan bijdragen aan het vergroten van de basiskennis van Haagse jongeren over vrede en recht. 

Een van de adviezen van de studenten was om pop-up evenementen op te richten over positieve betrokkenheid van de politie in wijken.

Ook pleitten studenten voor betere behandeling van de vrede- en rechtsthema’s via sociale media, jongerenambassadeurs, een internationale jongerenraad, anti-discriminatielessen voor de politie en het bijbrengen van de internationale Haagse context door middel van mentorlessen en maatschappijleer op scholen. 

De adviezen werden goed in ontvangst genomen door de beleidsmakers. Rob Schuurmans van de gemeente Den Haag gaf aan dat ze alle adviezen zeker in overweging nemen voor implementatie. 

Wat betekent ‘vrede en recht’ voor jongeren in Den Haag?

Afronding van het onderzoek

Aan de hand van de gesprekken tussen studenten, jongeren in de wijken en beleidsmakers en vrede- en recht-actoren, zal een participatief onderzoeksverslag worden geschreven en dit zal worden gepresenteerd tijdens een slotbijeenkomst in samenwerking met Just Peace. Op basis van de activiteiten en uitkomsten van de gesprekken doen de onderzoekers van lectoraat Wereldburgerschap en het T.M.C. Asser Instituut vervolgonderzoek en zal een artikel in een peer-reviewed tijdschrift worden gepubliceerd.

Meer over dit onderzoek vind je hier!

Rosa Groen

Heb je een vraag over dit project? Neem contact op met Rosa Groen.